Optional studies in Law

The instruction belongs to the following themes

By selecting a degree programme you are able to see the general content as well as the possible degree programme-specific content. You do not have to select a degree programme to see the Open University's instructions.

See below the optional study modules, which can be taken by students other than those of the programme in question.

Listed here are only those modules, in which the language of instruction is at least partly English. For a more comprehensive list, please switch to Finnish by using the button on the upper right side of this page. The languages of instruction (if other than English) are specified separately for each module below.

You can find the courses of study modules either from page Degree structure and scope of the degree or from Sisu, when you add the module to your study plan.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Sivuainekokonaisuus 1.8.2020 alkaen

Oikeustieteen sivuainekokonaisuutta suorittamaan valitaan vuosittain enintään 10 opiskelijaa. Haku sivuainekokonaisuuteen järjestetään kerran vuodessa ja seuraava haku sivuainekokonaisuuteen on 1.4.-15.4.2021. Haku tapahtuu e-lomakkeella, joka avataan hakuajan alkaessa.

Kokonaisuuteen valittavien opiskelijoiden on ennen sivuainekokonaisuuden opintojen aloittamista hyväksytysti suoritettava avoimen yliopiston ”Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1” -opintojakso (2 op) tai aiempi suoritus Johdatus oikeustieteeseen 5 op. Lisäksi sivuainekokonaisuuteen valittavan opiskelijan oman koulutusohjelman perusopintojen keskiarvon tulee olla vähintään 4/5. Jos hakijoita on enemmän kuin sivuainekokonaisuuteen otettavien opiskelijoiden enimmäismäärä, hakijat valitaan oman koulutusohjelmansa perusopintojen keskiarvon perusteella. Suoritusoikeuden myöntää dekaani. Suoritusoikeuden saaneen on ilmoittauduttava opintojaksolle Sisun kautta. Opintojaksolle, jolle on rajattu osallistumismäärä, opintojakson vastuuopettaja voi karsintatilanteessa antaa etusijan tiedekunnan omille opiskelijoille.

Sivuainekokonaisuuden opinnot (25 op) muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista seuraavasti:

OIK-500, Oikeustiede, sivuainekokonaisuus (25 op)

Pakolliset opinnot (10 op)

 • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 2 (1 op)
 • Valtiosääntöoikeus ON-J220K (4 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
 • Sopimusoikeus ON-Y220K (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)

Valinnaiset opinnot (suoritettava kolme alla mainituista eli 15 op)

 • European Union Law (5 op) 
 • Principles of International Law ON-J226 (5 op)
 • Työoikeus ON-P224 (5 op)
 • Rikosoikeus ON-R220E,ON-R220M (5 op) (verkko-opetus: MOOC, essee)
 • Perhe- ja jäämistöoikeus ON-Y226K (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
 • Oikeushistoria ON-O220 (5 op)
 • Oikeusteoria ON-O222 (5 op)

Kansainvälisen oikeuden sivuainekokonaisuus (15 op)

Kansainvälisen oikeuden oppiaineessa voidaan myöntää opinto-oikeuksia niin, että niistä muodostuu 15 op laajuinen opintokokonaisuus, joka koostetaan koodille OIK-IL515. Opintokokonaisuuteen kuuluu pakollisena opintojaksona Principles of International Law (5 op), joka rekisteröidään sivuaineopiskelijoille koodilla OIK-IL500. Kokonaisuuteen tulee sisältyä lisäksi kaksi vapaavalintaista 5 op:n laajuista kansainvälisen oikeuden opintojaksoa, jotka suoritetaan pakollisen opintojakson jälkeen. Hakuaika kansainvälisen oikeuden sivuainekokonaisuuteen on 1.4.-15.4.2021, haku tapahtuu e-lomakkeella.

OIK-IL515 Kansainvälisen oikeuden sivuaine (15 op)

Pakolliset opinnot (5 op)

 

 • OIK-IL500 Principles of International Law (5 op)

 

Valinnaiset opinnot (10 op; 5 op + 5 op) Esimerkiksi näitä opintojaksoja voit sisällyttää kansainvälisen sivuaineen opintoihin:

International Environmental Law, International Criminal Law, International Human Rights Law, Law of the Sea, Law of Treaties, International Economic Law

Kun opintokokonaisuus on suoritettu, pyydä suoritusten koostamista kokonaisuudeksi opintosuoritusrekisteriin laittamalla asiasta pyyntö palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi (liitä viestiin tieto saadusta suoritusoikeudesta kansainvälisen oikeuden opintokokonaisuuteen sekä ilmoita suorittamasi kv. oikeuden kurssit).

 

 

Hakeminen sivuaineopintoihin

Haku oikeustieteellisen tiedekunnan sivuainekokonaisuuksiin järjestetään kerran vuodessa. Seuraava haku on 1.4.-15.4.2021. Haku tapahtuu e-lomakkeella.

Huom. Uuden sivuainekokonaisuuden myötä sivuaineoikeuksia ei enää myönnetä yksittäisille opintojaksoille, vaan muiden tiedekuntien opiskelijoiden on haettava suoritusoikeutta yllä esiteltyihin kokonaisuuksiin.

Sivuaineopintohakemusten käsittelyä koskevista asioista saat tarvittaessa lisätietoa lähettämällä viestin palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi.