Optional studies in Medicine

The instruction belongs to the following themes

See below the optional study modules, which can be taken by students other than those of the programme in question.

Listed here are only those modules, in which the language of instruction is at least partly English. For a more comprehensive list, please switch to Finnish by using the button on the upper right side of this page.

The languages of instruction (if other than English) are specified separately for each module below.

NB! The synchronization with WebOodi is being developed. Some of the links may take you to a page in WebOodi where it says at the bottom that there are no courses or exams available. For correct information, please find the same study module in the WebOodi Course Catalogues.

Bachelor's Programmes

Logopedian kandiohjelma

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):
LOGK-015 Logopedia, valinnainen opintokokonaisuus (15 op)

 • LOGK-121 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • LOGK-131 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-141 Logopedian perusteet 5 op

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020
LOGK-100 Logopedia, perusopinnot (25 op)

 • 444746 LPT1.1 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • 444747 LPT 1.2 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-112 Logopedian perusteet, ääni ja äänenlaatu 5 op
 • Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (kielten kandiohjelma)
 • LOGK-113 Johdatus logopedian tutkimusmenetelmiin 5 op

Psykologian kandiohjelma

Psykologian koulutusohjelma ei toistaiseksi tarjoa psykologian opinto-oikeutta sivuaineopiskelijoille. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet psykologian sivuaineopintonsa ennen syyslukukautta 2017, saavat opiskella heille määrätyt psykologian opinnot vuoden 2020 kevääseen saakka. Psykologiassa ei myöskään tarjota erillisiä opinto-oikeuksia.

Edellämainitut rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi.

Aineenopettajaksi opiskelevat

Psykologian perus- ja aineopintojen (25 op ja 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat edelleen hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet. Ehdollisena voidaan hyväksyä sellainen hakija, joka on hakenut opettajan pedagogisiin opintoihin kevään 2019 haussa, mutta jonka hakuprosessi on vielä kesken. Opinto-oikeus myönnetään enintään 15 opiskelijalle.

Kevään 2020 haku on 6.-27.4.2020. Valinnoista ilmoitetaan 11.5.2020 mennessä.

Valintakriteerit ovat seuraavat:

 • Ensimmäisen opetettavan aineen 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen keskiarvo opintopisteillä painotettuna. Perusopintokokonaisuuden tulee olla koottuna, kun opinto-oikeutta haetaan.
 • Mikäli perusopinnot ovat laajemmat kuin 25 op, hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 op. Opintopisteillä painotettu keskiarvo lasketaan tällöin kaikista perusopintoihin kuuluvista suoritetuista opintojaksoista.
 • Pisteiden mennessä tasan järjestyksen ratkaisee suoritettavaan tutkintoon kuuluvien suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tilanne arvioidaan hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan.

Joo-opiskelu

Muiden kotimaisten yliopistojen opiskelijat voivat opiskella psykologian koulutusohjelmassa psykologian opintoja rajoitetusti. Lisätiedot ja tiedustelut opinto-oikeuksista: Liikkuvuuspalvelut sekä meilahti-student@helsinki.fi.

Psykologia avoimessa yliopistossa

Psykologian perus- ja aineopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa lähi- ja verkko-opetuksena. Opiskelu on maksullista, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille kesäisin maksutonta. Opintojen sisältö on pääosin sama kuin koulutusohjelmassa. Lisätietoja avoimen yliopiston tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa suoritetuista psykologian opinnoista voi Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija halutessaan koostaa 15 opintopisteen kokonaisuuden osana muun koulutusohjelman tutkintoa. Kokonaisuuteen opiskelija valitsee kolme kurssia seuraavista viidestä:

Master's Programmes

Master's Programme in Translational Medicine

TMED-520 Mechanisms of Human Disease (Cross-disciplinary Translational Medicine) - A minimum of three of the following courses

 • TMED-103 Cancer from Biology to Research, 5 cr
 • TMED-105 Pathologic basis of Disease, 3 cr
 • TMED-202 Regenerative Medicine from Bench to Bedside, 5 cr
 • TMED-303 Metabolic Disorders from Aetiology to Therapy, 5 cr
 • TMED-402 Neuroscience and Psychobiology JC, 2 cr
 • TMED-406 Translational Psychiatry, 5 cr

The courses can also be taken individually. Check the TRANSMED study guide 20-21 in WebOodi to find more courses available for students in other degree programmes. The target group of students is always described in the course description.