Svenska social- och kommunalhögskolan - instructions for students who began their studies before August 1, 2017

The instruction belongs to the following themes

By selecting a degree programme you are able to see the general content as well as the possible degree programme-specific content. You do not have to select a degree programme to see the Open University's instructions.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017. Du behöver inte välja något utbildningsprogram i menyn, den är avsedd för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Under hittar du information om studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Instruktioner riktade åt alla studenter för att slutföra en examen hittar du här. Vänligen bekanta dig noga med instruktionerna.

Studierna vid Svenska social- och kommunalhögskolan

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det är möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 31.7.2020. Under övergångsperioden är det också möjligt att övergå till ett av de nya utbildningsprogrammen.

Vetenskapsområdena, som tidigare undervisades som huvud- och biämnen, återfinns nu i utbildningsprogrammens innehåll.

Vid Svenska social- och kommunalhögskolan erbjuds Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) som omfattar studieinriktningarna: journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning. Soc&kom erbjuder dessutom mindre studiehelheter á 15-35 studiepoäng (tidigare biämnen) inom vetenskapsområdena samt inom sju temaområden.

Magisterstudierna sker inom Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (MSV) som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och Statsvetenskapliga fakulteten. Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper omfattar studieinriktningarna: journalistik och kommunikation, socialt arbete, socialpsykologi, sociologi och statskunskap med förvaltning.

Examensstrukturer

Undervisningen ordnas fr.o.m. läsåret 2017-2018 enbart enligt examensstrukturen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV).

Äldre examensstrukturer

Övergångs- och motsvarighetstabellerna

För att veta vilka kurser du ska avlägga i det nya programmet måste du bekanta dig med övergångs- och motsvarighetstabellerna och jämföra examensstrukturerna.

Studieplanering

För att kunna slutföra studierna ska du ha en giltig studieplan. Gör som följande:

  1. Bekanta dig med examensstrukturen för ditt huvudämne.
  2. Gå igenom ditt studieutdrag och gör en bedömning över gjorda och ogjorda studier utifrån examensstrukturen.
  3. Bekanta dig med övergångs- och motsvarighetstabellerna för att hitta motsvarande kurser för de ogjorda kurserna i det nya programmet.
  4. Bekanta dig med nästa års undervisningsutbud i studiehandboken i Weboodi
  5. Gör upp en realistisk tidsplan för när du tänker avlägga studierna.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Att byta till det nya programmet Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (KSV) innebär att du i fortsättningen ska följa examensstrukturen och examensbestämmelserna för det nya programmet. 

En central skillnad mellan det gamla och nya programmet är att alla i det nya programmet omfattas av nya reglerna som gäller föråldrande av studieprestationer. Det innebär att studieprestationer som är äldre än 10 år inte kan ingå i examen.

En avsevärd skillnad mellan det nya utbildningsprogrammet och de gamla examensstrukturerna är de valfria studierna. I de gamla strukturerna krävs det antingen ett stort biämne á 60sp eller två små biämnen á 25sp + 10sp valfria studier. I de nya examensstrukturerna inom kandidatprogrammet för samhällsvetenskaper finns inga biämnen, utan det krävs att studenten avlägger 45sp valfria studier. De valfria studierna kan bestå av helheter eller flera olika kurser som sammanlagt bildar 45sp.

Metodstudierna är omstrukturerade så att det finns fyra kurser som är obligatoriska för alla. Därtill finns ett utbud metodkurser bland vilka man enligt sitt vetenskapsområdes instruktioner väljer ytterligare två kurser.

I det nya programmet innefattar studieavsnittet Arbetslivsorientering och förberedelse för sakkunniguppdrag praktik med förberedelser samt portfolio.

Anhållan om övergång

Före anhållan om övergång till det nya kandidatprogrammet ska du ha en aktuell studieplan. Bytet till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper sker genom en webbaserad blankett som studentservice behandlar. Du har 72 timmar på dig att ändra dig efter att du skickat in blanketten, varefter din anmälan är bindande. Soc&koms blankett hittar du här.

Svenska social- och kommunalhögskolans riktlinjer för studier och examina

Bekanta dig med högskolans riktlinjer för studier och examina samt rättssäkerhetsinstruktionerna.

Gäller studenter som antagits efter 1.8.2017

Gäller studenter som har antagits före 31.7.2017

Handledning

Studentservicen vid Soc&kom i Kronohagen kan hjälpa dig med planeringen av studierna.