Aktivering av användarnamnet

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

När du har tagit emot studieplatsen och gjort läsårsanmälan, registreras dina uppgifter i universitetets studeranderegister Oodi inom några veckor.

Om du gav din e-postadress när du ansökte om studieplats vid universitetet, får du också ett meddelande per e-post att dina uppgifter har sparats och registrerats. Efter det kan du aktivera ditt användarnamn som ger dig tillträde till Helsingfors universitets datasystem.

Om du inte har gett eller inte minns om du gav din e-postadress när du ansökte om studieplats, vänta tills du får studieintyget per post och aktivera sedan ditt användarnamn.

Att aktivera användarnamnet elektroniskt är möjligt också till exempel om man befinner sig utomlands. Aktiveringen sker med hjälp av dina bankkoder i Nordea, Andelsbanken, Danske Bank, Aktia, Tapiola, Ålandsbanken och Handelsbanken. Om du inte har finska bankkoder måste du fylla in ansökan om användarnamn och skicka den till Helpdesk. Efter det ger Helpdesk dig instruktioner om att besöka ett ID Point-serviceställe för att identifiera dig. Vid eventuella problem kontakta universitetets Helpdesk.

Närmare anvisningar om aktiveringen av användarnamnet se Helsingfors universitets IT-centers anvisning. När du aktiverar ditt användarnamn förbinder du dig att iaktta datasystemens användarregler med din elektroniska underskrift.

Obs! Denna anvisning gäller inte studerande som redan har ett användarnamn. Deras användarnamn ändras inte. För att aktivera ett tidigare användarnamn behöver du bankkoder i en finländsk bank, ett elektorinsikt id-kort som utfärdats av polisen i Finland och en kortläsarenhet eller ett mobilcertifikat.