Alumnverksamhet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Låt oss hålla kontakten också efter utexamineringen! Alla som har tagit examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Som alumn får du mångsidiga möjligheter att nätverka och utveckla dina kompetenser. 

Mer om Helsingfors universitets alumngemenskap.

Gå med i alumngemenskapen!

Genom att gå med i Helsinki Alumni kan du hålla kontakt med universitetet och du får tillgång till våra alumntjänster. Du blir inbjuden till intressanta evenemang, kan läsa tidskriften Yliopisto i digitalt format, får tillgång till Unisports tjänster till förmånspris, kan boka Kajsabibliotekets särskilda alumnrum och mycket annat. 

Gå med i alumngemenskapen – enkelt och kostnadsfritt 

Fortbildning HY+

Dina band till universitetet, kunskapen och lärandet klipps inte av i och med din examen. Helsingfors universitet erbjuder alumner olika sätt att fördjupa och uppdatera sina kunskaper. HY+ erbjuder fortbildning och kompletteringsutbildning som baserar sig på forskning och praktiska behov. Till utbudet hör kurser, evenemang och föreläsningar.