Alumnverksamhet

Låt oss hålla kontakten också efter utexamineringen! Alla som har tagit examen vid Helsingfors universitet, alla utbytesstudenter och alla anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Som alumn får du mångsidiga möjligheter att nätverka och utveckla dina kompetenser. 

Mer om Helsingfors universitets alumngemenskap.

Gå med i alumngemenskapen!

Genom att gå med i Helsinki Alumni kan du hålla kontakt med universitetet och du får tillgång till våra alumntjänster. Du blir inbjuden till intressanta evenemang, kan läsa tidskriften Yliopisto i digitalt format, får tillgång till Unisports tjänster till förmånspris, kan boka Kajsabibliotekets särskilda alumnrum och mycket annat. 

Gå med i alumngemenskapen – enkelt och kostnadsfritt 

Fortbildning HY+

Dina band till universitetet, kunskapen och lärandet klipps inte av i och med din examen. Helsingfors universitet erbjuder alumner olika sätt att fördjupa och uppdatera sina kunskaper. HY+ erbjuder fortbildning och kompletteringsutbildning som baserar sig på forskning och praktiska behov. Till utbudet hör kurser, evenemang och föreläsningar.