Ämneslärare, jag?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Ämneslärarutbildningen ger dig bred behörighet att arbeta som ämneslärare i grundskolan och gymnasiet och som lärare i allmänbildande ämnen vid andra läroanstalter.

Ämneslärarbehörighet

Du får ämneslärarbehörighet genom att avlägga kandidat- och magisterexamen och genomföra följande studier:

  • Pedagogiska studier för lärare
  • Studier i ett undervisningsämne

Examensstuderande inkluderar vanligen studierna i sin examen, men det är inte ett måste för att kunna få behörighet. Se instruktionen för att skaffa behörighet som ämneslärare efter examen.

Studier i ett undervisningsämne

Med undervisningsämne avses ett läroämne som man kan läsa inom den grundläggande utbildningen eller i gymnasiet. Kontrollera i studieplanen för ditt utbildningsprogram i Sisu om du ska genomföra studier i ett eller två undervisningsämnen när du studerar till ämneslärare.

Under anvisningen Studier i ett undervisningsämne för ämneslärare hittar du ämnesvis information om studier i undervisningsämnena.