Ansökan till studentutbyte

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Den här anvisningen gäller hur du ansöker om utbyte i Helsingfors universitets utlysningar. Här ges bl.a. information om ansökningstider, ansökningsprocessen och vilka dokument som behövs. Börja planera ditt utbyte i god tid före ansökningstiden och innan du gör din ansökan. Ta del av informationen av planering och läs mer om utbytesplatserna och språkkraven innan du börjar göra din ansökan. Du kan inte söka förrän du har planerat vart du vill åka på utbyte.

Ansökan till studentutbyte består i regel av två moment.* Först ansöker du om utbyte i Helsingfors universitets utlysning under ansökningstiden. Om du blir antagen ska du ännu självständigt söka direkt till ditt önskade utbytesuniversitet.

Undantag är Free mover- och North2North-utbytena, som har en annorlunda ansökningsprocess. Läs närmare på respektive sida.

Pågående ansökningsomgångar

För tillfället finns inga pågående ansökningsomgångar, förutom kortkurser och Freemover-stipendium som kan sökas kontinuerligt (se nedanför).

 

Ansökningstider

Ansökningstider för studentutbyte (i kronologisk ordning) 

Närmare uppgifter om ansökningsomgångarna publiceras under ”Pågående ansökningsomgångar och utlysningar” närmare ansökningstiderna.

Följande stipendier kan sökas kontinuerligt

 

Freemover-stipendium för självständiga utlandsstudier (över tre månader)

Ansökningstid Kontinuerlig ansökan. Ansökningstiden börjar den 1 september och slutar den 31 maj
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters examensstuderande
Tidpunkt läsåret 2020-2021
Ytterligare information Freemover-stipendium för självständiga utlandsstudier

 

Utlysning av stipendier för kortkurser

Ansökningstid Kontinuerlig ansökan. Ansökningstiden börjar den 1 september och slutar den 15 juni
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters examensstuderande
Tidpunkt läsåret 2020-2021
Ytterligare information Kort- och sommarkurser utomlands

 

Läsåret 2020 - 2021

Europa: Erasmus, Schweiz (SEMP) och Nordplus/Nordlys, kompletterande antagning

Ansökningstid To 27.8. – to 10.9.2020 (avslutas kl. 15.00)
För vem? Ämnets / institutionens / fakultetens utbytesplatser och Erasmus university-wide och Nordlys som är öppet för alla fakulteters studenter
Tidpunkt Utbytet sker våren 2021   
Ytterligare information Erasmus, Swiss-European Mobility Program (SEMP), Nordplus/Nordlys

För utbyte utanför EU och EES * Obs! Ansökningstid har förändrats i jämförelse med föregående år 

Ansökningstid to 15.10 - to 29.10.2020 (slutar kl 15.00)
För vem?
 • Utbytesplatser för studenter vid alla fakulteter: utbytesavtal på universitetsnivå (University bilateral agreements), Erasmus+ globalmobilitet och North2North program
 • Utbildningsprograms / fakultetens utbytesplatser: Utbytesavtal på enhetsnivå (Faculty and Unit bilateral agreements)
Tidpunkt Utbytet sker läsåret 2021–2022, i några platser kalenderåret 2022
Ytterligare information AsienAfrikaAustralien och Nya ZeelandLatinamerikaNordamerikaRyssland, Ukraina, Georgien, MellanösternNorth2NorthErasmus + global

Europa (Erasmus+, Schweiz (SEMP), Nordplus och Nordlys) och ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES

Ansökningstid ti 2.2. - ti 16.2.2021 (slutar kl 15.00)
För vem? Utbildningsprograms / fakultetens utbytesplatser och Erasmus university-wide och Nordlys som är öppet för alla fakulteters studenter

Kompletterande antagning till utbyte utanför EU och EES: I den kompletterande antagningen kan man  ansöka till de universität som står på sidan "Utbytesplatser" och där det finns en antekning om att det finns platser kvar. 

Tidpunkt Utbytet sker läsåret 2021–2022, i några platser utanför EU och EES kalenderåret 2022
Ytterligare information Erasmus, Swiss-European Mobility Program (SEMP), Nordplus/Nordlys

 

Utlysning av stipendier för sommarkurser

Ansökningstid ti 2.2. - ti 16.2.2021 (slutar kl 15.00)
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters studerande
Tidpunkt Sommaren 2021
Ytterligare information Kort- och sommarkurser utomlands

 

Vad är Mobility Online?

Mobility Online är ett elektroniskt ansöknings- och informationssystem för internationell mobilitet som Helsingfors universitet använder. De som söker till utbyte i Helsingfors universitets utlysningar gör sin ansökan i portalen Mobility Online under ansökningstiden.

I portalen kan man söka information om utbytesuniversitet beroende på vilket utbytesprogram det gäller.

 • Erasmus och Nordplus-utbyte: Portalen har information om hur många studenter som skickas till respektive utbytesuniversitet och vilka språkkraven är. (När det gäller utbyte utanför EU och EES finns denna information på sidan Utbytesplatser.)
 • Utbyte utanför EU och EES, Nordplus-utbyten: Portalen innehåller respons av studenter som har varit på respektive utbyte (se övre högra hörnet, under Questionnaires).

Mobility Online används inte bara till informationssökning, utan den som vill åka på utbyte ska också registrera sig och göra sin ansökan i systemet. När du börjar göra din ansökan ska du följa de detaljerade tekniska anvisningarna för hur man gör en ansökan i Mobility Online. Ta i förväg reda på vilka ansökningsbilagor som behövs (läs punkten ”Ansökningsbilagor”). Systemet är på engelska, men du kan också fylla i dina uppgifter på svenska eller finska. På utbytesinfotillfällen och ansökningskliniker får du hjälp med att göra din ansökan. Du kan också kontakta Mobilitetsservicen.

Du kommer inte direkt in på ditt eget Mobility Online-konto från portalen efter registrering. Du måste logga in på ditt konto på adressen: https://kvl.it.helsinki.fi (inloggning med universitetets AD-behörighet).

Behöver du teknisk hjälp med din ansökan och ditt konto i Mobility Online? Skicka e-post till studentexchange@helsinki.fi. I ditt meddelande ska du beskriva problemet så noggrant som möjligt. I akuta fall kan du också ringa +358 2941 22401.

Ansökan steg för steg i Mobility Online

Tekniska anvisningar: Så här gör du ansökan i Mobility Online

Ansökningsprocessen i korthet – detaljerade tekniska anvisningar finns här. Läs de tekniska anvisningarna noga och följ dem medan du fyller i din ansökan.

 1. Registrera dig som användare genom att i Mobility Online söka fram namnet på ditt förstahandsalternativ, dvs. det utbytesuniversitet du helst åker till, när ansökningstiden har börjat. I de tekniska anvisningarna står det hur du hittar de olika utbytesprogrammen och utbytesuniversiteten i portalen.
 2. Fyll i uppgifterna i registreringsformuläret. Ange ditt eventuella andrahands- eller tredjehandsalternativ som du söker till.
 3. När du har registrerat dig som användare får du en länk till din e-post. Från länken loggar du in på ditt Mobility Online-konto.
 4. Gör upp din studieplan (Learning Agreement) i Mobility Online en kurs i taget. Om du söker till två eller tre utbytesalternativ ska du göra en egen studieplan för varje alternativ.
 5. Skaffa och förbered de bilagor du behöver och ladda upp dem som PDF-filer i inlämningsmappen i ditt Mobility Online-konto. Närmare anvisningar om bilagorna finns under punkten ”Ansökningsbilagor”.
 6. Ladda upp alla bilagorna i Mobility Online-systemet innan ansökningstiden går ut.

Om du blir antagen till utbyte vid Helsingfors universitet måste du efter det ännu söka till ditt utbytesuniversitet på det sätt som det universitetet kräver. Studenter som antagits till utbyte får ett e-postmeddelande av Mobilitetsservicen från adressen studentexchange@helsinki.fi. I meddelandet bekräftas antagningen och studenten får anvisningar för hur hen ska söka till sitt utbytesuniversitet.

 

Ansökningsbilagor

Till din ansökan ska du i portalen foga följande bilagor:

 1. Studieplan = Vad du tänker studera under utbytet
 2. Motivationsbrev = Varför just precis du ska bli antagen till utbyte
 3. Ansökningsblanketten = Alla basuppgifter om dig
 4. Studieutdrag = Vad du har studerat hittills
 5. Intyg över språkkunskaper (behövs endast för vissa utbytesmål) = Kan du språket

+ Om du vill, du kan också bifoga en fritt formulerad individuella studieplanen (ISP) som visar hur utbytet ryms i din examen/kommande examen.

+ Om kommer att bearbeta din avhandling under utbytet, ska du bifoga också Agreement for Thesis Work. Mera om detta i slutet av denna paragraf. 

OBS! Om du söker till Free mover -program ska du kontrollera i deras egna anvisningar vilka ytterligare bilagor som behövs.

 

STUDIEPLAN

(Learning Agreement)

Om du ännu inte har kollat vilka kurser ditt utbytesuniversitet erbjuder, så gör det senast nu! Den här biten av processen är ofta den knepigaste, men ge inte upp.

Välj en lämplig mängd sådana kurser som passar den examen du avlägger vid Helsingfors universitet. Studierna kan inkluderas i den magisters examen du ämnar avlägga efter din kandidat examen. I en del fall kan det löna sig att göra två alternativa studieplaner var av den andra görs enligt fritt format i ett word-dokument.  Lär mera om hur du kan planera dina utbytesstudier här.

Du måste avlägga minst 5 studiepoäng per månad vid utbytesuniversitetet. Du måste alltså få ihop minst 20-30 sp per termin under utbytet beroende av terminens längd vid utbytesuniversitetet. Studieplanen ska dock innehålla 30 sp/utbytestermin även om terminen vid utbytesuniversitetet är kortare än sex månader. Inom EU/EES används oftast studiepoängsystemet ECTS, vilket innebär att utbytesuniversitetets studiepoäng motsvarar poängen vid Helsingfors universitet. Undantaget är Storbritannien, vars studiepoäng motsvarar en halv poäng vid Helsingfors universitet (1 credit i Storbritannien = 1/2 sp i ECTS). Utanför EU/EES är systemen ofta annorlunda, så ta reda på hur många kurser/studiepoäng som krävs i det land du tänker åka till. Läs mer under Utbytesplatser.

Ta reda på vilka kurser du får ta vid utbytesuniversitetet, t.ex. så här:

 • Gå till utbytesuniversitetets webbplats och sök fram kursutbudet som riktar sig till utbytesstudenter.
 • Utbytesavtal på enhetsnivå (Faculty and Unit Bilateral Agreements, Erasmus, Nordplus): välj kurser från det vetenskapsområde som avtalet gäller.
 • Utbytesavtal på universitetsnivå (University Bilateral Agreements, North2North, Nordlys-nätverket, Erasmus University Wide, Erasmus global): från sidan Utbytesplatser kommer du till de olika världsdelarnas egna sidor med information om utbytesuniversitetens kursutbud.

Om du inte hittar kursutbudet på något av de här sätten kan du vid behov kontakta utbyteskoordinatorn vid det universitet du är intresserad av.

Var förberedd på att en plan alltid är bara en plan. Ofta måste planen göras utgående från föregående läsårs undervisningsutbud. Ju fler utbytesstudier du tänker använda till att ersätta obligatoriska kurser i din examen, desto mer detaljerad bör studieplanen vara.

Tekniska tips:

 • Studieplanen görs på Learning Agreement-formuläret i Mobility Online efter att du har registrerat dig. Spara studieplanen i systemet en kurs i taget. Obs! Ansöknaden till sommarskolorna; studieplanen ingår i registreringsformulären. Se närmare instruktionerna här.
 • Anteckna för varje kurs

  • namnet på kursen vid utbytesuniversitetet
  • kursens omfattning (i utbytesuniversitetets egna studiepoäng, även om det i Mobility Online står ECTS)
  • kursens kod (om du hittar en, inte obligatorisk)
  • vad kursen vid utbytesuniversitetet skulle ersätta: namnet och omfattningen på kursen/studieavsnittet som hör till din examen vid Helsingfors universitet och som skulle ersättas av kursen vid utbytesuniversitetet. Alternativt fyll i ”separat biämne som genomförs utomlands” eller ”valfria studier”.
 1. Exempel:
  Ludwig-Maximilians-Universität München: Theoretical Condensed Matter Physics, 17139, 5 ECTS
  Helsingfors universitet: Solid state physics, MATR303, 5 ECTS
 2. Exempel:
  Chinese University of Hong Kong: Chinese Business and Economy, CHES5115, 3 Chinese University of Hong Kong credits
  Helsingfors universitet Valfria studier som ingår i kandidatexamen, 6 ECTS
 • OBS! Utbytesuniversitetets kursinformation finns inte i Mobility Online, utan du ska söka på utbytesuniversitetets webbsidor.
 • När du gör din studieplan ska du först ladda ner själva formuläret från ditt Mobility Online-konto och spara det som en fil på din egen dator. Foga dokumentet till din ansökan genom att ladda upp det i inlämningsmappen på ditt Mobility Online-konto.
 • Din studieplan behöver inte vara undertecknad av en representant för Helsingfors universitet då du lämnar in din ansökan till Helsingfors universitet, även om det på formuläret finns en plats reserverad för det.
 • Studerande kan ofta avlägga sin valfri studiehelhet under utbytet. Se mera information under tillgodoräknande av kunskaper.
 • Om du tänker ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med utlandsstudier ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”.

MOTIVATIONSBREVET

(Motivation Letter)

Med motivationsbrevet ska du övertyga dem som avgör ditt utbyte om varför just du ska bli antagen till ditt utbytesuniversitet och i just det här skedet av studierna.

 • Motivationsbrevets maxlängd är en A4 (max. 400 ord).
 • Brevet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.
 • Om du i samma utlysning söker till fler än ett utbytesalternativ ska du skriva ett gemensamt motivationsbrev för alla alternativ där du motiverar varför du söker till vart och ett av alternativen.

ANSÖKNINGSFORMULÄRET

I brevet ska du berätta

 • varför du vill studera vid just det utbytesuniversitetet
 • hur studierna där skulle stödja dina examensstudier vid Helsingfors universitet
 • hurdan del av din examen vid Helsingfors universitet dina utlandsstudier skulle utgöra
 • varför du söker till utbyte i just det här skedet av dina studier
 • vilka dina framtidsplaner är och hur utlandsstudier skulle hjälpa dig nå dina mål. Berätta om dina planer på en personlig nivå; t.ex. motiveringen ”jag siktar på en internationell karriär” räcker inte som sådan utan kräver en närmare beskrivning som bygger på dina egna reflektioner.
 • vilka andra saker som kanske kan påverka din antagning. Om du t.ex. har arbetserfarenhet som stöder dina utbytesstudier lönar det sig att nämna det i brevet. Om du har haft en längre paus i studierna eller har bytt huvudämne, lönar det sig att nämna också det.
 • Om du tänker jobba med din avhandling som en del av ditt utbyte, beskriv i motivationsbrevet varför det är nödvändigt att åka på utbyte och vem som kommer att handleda dig vid det mottagande universitet. Om du inte ännu har en akademisk handledare för avhandlingen vid partneruniversitetet, berätta med vem du har diskuterat ärendet.

(Application Form)

Ansökningsformuläret innehåller informationen om dina utbytesalternativ som du fyllde i när du registrerade dig och information som automatiskt överförs från Mobility Online och WebOodi. Ansökningsformuläret behöver inte undertecknas.

STUDIEUTDRAG FRÅN HELSINGFORS UNIVERSITET

(Transcript of Records)

Av ditt studieutdrag framgår vad du har studerat tidigare, hurdana vitsord du har fått och om du har de minst 30 studiepoängen som krävs.

Tekniska tips:

 • För att kunna söka till utbyte i Helsingfors universitets utlysning räcker det med ett inofficiellt studieutdrag, som du kan beställa från WebOodi.
 • Om du har avlagt kandidat- eller magisterexamen annanstans än vid Helsingfors universitet ska du också bifoga ett studieutdrag över din tidigare examen.
 • Om du har en flexibel studierätt (JOO-studier) vid en annan finländsk högskola kan du lägga studiepoängen därifrån till det sammanlagda antalet. Då ska du bifoga ett studieutdrag över dina JOO-studier som extra bilaga till din ansökan.

INTYG ÖVER SPRÅKKUNSKAPER

(Language Certificate)

Kom ihåg att alltid kontrollera om det krävs ett intyg över dina språkkunskaper. Det finns många slags intyg, följ anvisningarna noggrant.

Närmare upplysningar om språkkraven och språkintygen hittar du här.

 

AGREEMENT FOR THESIS WORK

Erasmus, Nordplus, Swiss-European Mobility Programme och en del av Faculty and unit agreements (Utbytesavtal på enhetsnivå): Denna blankett behövs bara om du jobbar med din avhandling under utbytet och avhandlingen är del av din studieplanen. Blanketten skrivs under av både hem- och mottagande universitet samt både före och efter utbytet. När du ansöker om utbytesplatsen från Helsingfors universitet, räcker det med ett godkännande av mottagandeuniversitets utbyteskoordinator men en akademisk handledare för avhandlingen ska hittas före utbytes början. Efter utbytet ska handledaren vid det mottagande universitetet beskriva vad som handledningen har innehållit samt antalet träffar för handledning. Handledaren vid Helsingfors universitet bekräftar i blanketten mängden studiepoäng som motsvarar arbetet gjort under utbytet.

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå utanför EU eller EES Studentutbytesavtal är för att avlägga kurser. 

Hur många alternativ kan jag söka till?

Under en ansökningsomgång kan du söka till högst 6 utbytesuniversitet sammanlagt. Under en och samma ansökningsomgång kan du söka till utbytesplatser i olika program. Du kan välja högst 3 utbytesuniversitet per utbytesprogram (Erasmus är ett undantag).

 • Erasmus-utbyten: Du kan söka till högst 6 universitet via Erasmus. Det ryms högst 3 utbytesuniversitet på ett registreringsformulär, så fyll i flera formulär vid behov.

Med ett registreringsformulär kan du endast söka till platser inom ett och samma utbytesprogram, och i Erasmus-utlysningar endast till en enhets (ämne/fakultet) platser. Om du vill söka till utbyte via flera än ett utbytesprogram eller om du vill söka flera enheters Erasmus-utbytesplatser, måste du alltid registrera dig på nytt genom att söka fram ditt utbytesuniversitet i portalen.

Om du söker till utbyte via flera än ett utbytesprogram ska du precisera din prioritetsordning i samband med registreringen och i ditt motivationsbrev. Din prioritetsordning beaktas vid antagningen till utbytena. Du blir ändå erbjuden endast en utbytesplats. Kom ihåg att bara välja sådana utbytesmål du verkligen är beredd att åka till. Din prioritetslista minskar inte dina chanser att bli antagen till ditt förstahandsalternativ.

Vilken examensnivå får mina utbytesstudier?

Utbytesprogrammen har egna begränsningar och anvisningar som gäller studienivån:

 • Erasmus-studentutbyten statistikförs alltid på den examensnivå som du studerar på vid Helsingfors universitet vid utresan. Om du vid tidpunkten för din ansökan ännu inte har avlagt kandidatexamen, men avlägger kandidatexamen innan du åker på utbyte, ska du meddela Mobilitetsservicen. Då registreras din Erasmus-utbytesperiod till magisternivån.
 • Om du åker på utbyte utanför EU eller EES får ditt studentutbyte i regel den examensnivå som du har när du söker till ditt utbytesuniversitet efter att först ha blivit antagen till utbyte av Helsingfors universitet. Om du inte har avlagt kandidatexamen innan ansökningstiden går ut för det utbytesuniversitet du siktar på, kan du i regel bara ta kurser på undergraduate-nivå under utbytet. Även om du skulle avlägga kandidatexamen innan utbytesperioden börjar ändrar det inte på situationen.

Hur omvandlas studiepoängen?

Under utbytet ska du genomföra 5 studiepoäng för varje utbytesmånad.

ECTS-studiepoäng: European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är ett instrument för jämförelse av de europeiska ländernas nationella betygssystem. Vid Helsingfors universitet motsvarar en studiepoäng en ECTS-poäng.

Många europeiska universitet dimensionerar sina studiepoäng direkt enligt ECTS-poängen. Undantaget är Storbritannien, vars studiepoäng i regel motsvarar en halv poäng vid Helsingfors universitet (1 credit i Storbritannien = 1/2 sp i ECTS). ECTS-poäng godkänns på samma nivå (1 ECT​S = 1 sp)

Utbyte utanför Europa: I länder utanför Europa anges studiepoäng i regel inte som ECTS-poäng. Från sidan Utbytesplatser kommer du till presentationer av utbytesuniversiteten enligt geografiskt område. För varje utomeuropeiskt universitet anges hur många kurser eller lokala studiepoäng du minst måste genomföra under ditt utbyte.

När det gäller utomeuropeiska universitet försvåras jämförelsen av deras studiepoäng med Helsingfors universitets studiepoäng av att andelen självständigt arbete oftast inte är medräknad, utan studiepoängen visar endast mängden kontaktundervisning. Mängden självständigt arbete måste bedömas utgående från kursbeskrivningen.

Efter utbytet bedömer enheten som tillgodoräknar studierna utgående från arbetsmängden hur många ECTS-poäng kurserna under utbytet motsvarar. Bedömningen görs på basis av utbytesuniversitetets poängdimensionering och/eller kursbeskrivningarna och i språkämnen på basis av kursens målnivå. Mobilitetsservicen vid Helsingfors universitet har publicerat en rekommendation för omvandling av studiepoäng gällande varje partneruniversitet. Det kan användas för att bedöma omfattningen. Omvandlingsskalan för studiepoäng finns i beskrivningen av varje måluniversitet . Rekommendationen för omvandling av studiepoäng binder inte enheten som godkänner prestationerna. Det lärandeavtal som upprättas på ansökningsstadiet är alltid preliminärt och faktiska beslut om överföring sker efter utbytet, baserat på information om genomförda kurser.

 

Ansökningsbehörighet och antagningsgrunder

Beslut om Helsingfors Universitets antagningsgrunder fattas årligen.

Ansökningsbehörighet

 • Studenten har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Studentens rätt att avlägga examen är på den nivå som utbytesprogrammet eller utbytesuniversitetet förutsätter: oftast antingen kandidat- eller magisterexamen.
 • Studenten är anmäld som närvarande vid tidpunkten för ansökan och under utbytet. Om du är anmäld som frånvarande p.g.a. en lagstadgad orsak (värnplikt, civiltjänst eller föräldraledighet) kan du söka till utbyte, men du behöver ett giltigt användarnamn för universitetets IT-system för att fylla i ansökan. Studentens studierätt ska vara i kraft under utbytestiden och minst till slutet av terminen efter utbytet. Om studierätten upphör före slutet av terminen som följer på utbytet, utreder Mobilitetsservicen om studenten kan beviljas extra tid. Kontakta Mobilitetsservicen. Om fakulteten inte beviljar tilläggstid för studierna kan studenten inte åka på utbyte.
 • Ansökan ska ha lämnats in inom utsatt tid och ansökningsbilagorna ska vara utformade enligt kraven i utlysningen.
 • Vid tidpunkten för ansökan ska studenten ha minst 30 sp studieprestationer på sitt studieutdrag från Helsingfors universitet. Om studenten har inlett sina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska hen ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieutdrag för sin tidigare examen till ansökan.
 • Studieplanen innehåller den mängd studier som motsvarar heltidsstudier under utbytestiden (5 studiepoäng i månaden) och av planen framgår hur de planerade utbytesstudierna kan tillgodoräknas fullt i din nuvarande eller framtida examen, enligt principerna för tillgodoräkning vid Helsingfors universitet. Mobilitetsservicen kan vid behov kräva från sökanden en individuella studieplan, som listar alla prestationer som finns i WebOodi.

Grunderna för antagning till studentutbyte

Mobilitetsservicens antagningsbeslut är ett förslag till mottagaruniversitetet. Måluniversitetet fattar det slutliga beslutet om huruvida den sökande blir antagen som utbytesstudent. Det är alltså inte fråga om ett administrativt beslut som man kan begära omprövning av.

Ansökningarna bedöms som helheter. Ansökningar som uppfyller grundkriterierna jämförs sinsemellan. Enskilda kriterier avgör inte utgången. Exempel: Studenten behärskar landets språk utmärkt, men måluniversitetet erbjuder inga kurser som passar studentens examen. Eftersom utlandsstudierna märkbart skulle fördröja studierna, är överlägset bättre språkkunskaper inte en grund för antagning.

I antagningen av studenter till utbyte tillämpar vi följande grunder:

 • Motivationsbrevet och studieplanen: innehållet samt hur logiskt och realistiskt upplägget är med tanke på studentens examen och mottagaruniversitetets krav.
 • Studieframgång och studieskede: studietakten och alla studieprestationerna vid Helsingfors universitet och deras medelvitsord. Utbytesstudierna får inte fördröja utexamineringen och de ska inte heller öka omfattningen på examen som avläggs vid Helsingfors universitet i onödigt hög grad.
 • Språkkunskaper: Med språkkraven vill man försäkra sig om att de studenter som antas har förutsättningar att göra en fullvärdig studieinsats vid sina utbytesuniversitet. Helsingfors universitet kommer överens om språkkraven med samarbetsuniversiteten och kraven meddelas i utlysningarna.
 • Utbytesuniversitetets eller utbytesprogrammets särskilda kriterier, t.ex. begränsningar som gäller studieskedet eller studieområdet.
 • I antagningen strävar universitetet efter att utbytesplatserna ska fördelas så jämnt som möjligt över alla fakulteter och/eller studieområden.
 • I antagningen följs anvisningen om examens maximiomfattning, som de planerade utbytesstudierna inte får överskrida. Du måste t.ex. planera och tajma en i examenstrukturen obligatorisk eller rekommenderad utbytesperiod så, att maximiomfattningen av examen inte överskrids. Alla ansökningar bedöms enligt samma urvalskriterier oavsett om examen innehåller en obligatorisk eller rekommenderad utbytesperiod eller inte.
 • Ansökningarna jämförs med avseende på studieplanen, motivationsbrevet, studieframgången och studietakten. Om två sökande är jämnstarka i alla dessa avseenden kan företräde ges till en student som inte tidigare har antagits till ett över tre månader långt studentutbyte från Helsingfors universitet. Tidigare studentutbytesperioder är dock inte ett hinder för antagning.
 • En student som tidigare har annullerat sin utbytesperiod utan vägande skäl kan i antagningen få en sämre placering.
 • När det gäller utbytesavtal på enhetsnivå (Erasmus+, Nordplus, Faculty and unit bilateral agreements) ges enhetens egna studenter företräde i antagningen.
 • En student som har sökt till flera utbytesalternativ: Att söka till flera alternativ minskar inte chanserna att bli antagen till förstahandsalternativet.
  Om den sökande inte blir antagen till sitt förstahandsalternativ, är hen i sina övriga alternativ i jämbördig ställning med sökande som har dessa som förstahandsalternativ.

Antagning och ansökan till utbytesuniversitet

Helsingfors universitets mobilitetsservice väljer studenter till utbyte inom sex veckor efter ansökningstid. De antagna studenterna meddelas per e-post på engelska från adressen studentexchange@helsinki.fi. Ta det lugnt fastän dina vänner redan fått besked om urvalet före dig. Beroende på utbytesdestination och utbildningsprogram skickas beskeden olika tider till studenterna.

Observera att du bara erbjuds en utbytesplats även om du har sökt flera platser i flera program. Om du tackar nej till platsen erbjuds du ingen annan plats under denna ansökningsomgång. Om du inte blir antagen till någon av de platser du sökt kan du bli erbjuden en restplats, om du i din ansökan har meddelat att du är intresserad av ett sådant alternativ i det läget. 

När du har antagits till utbyte från Helsingfors universitet måste du ännu ansöka hos ditt utbytesuniversitet om att bli antagen som utbytesstudent.

I e-postmeddelandet som bekräftar din antagning får du detaljerade anvisningar för hur du ska göra. Anvisningarna varierar enligt utbytesprogram.

Se också: https://guide.student.helsinki.fi/sv/nyheter/coronavirusets-inverkan-pa-studentutbyten

 

Alla utbytesprograms gemensamma checklista för antagna: 

1. Tacka ja eller nej till den utbytesplats som erbjuds dig inom sju dagar från det att du fått meddelandet. Detta gör du på ditt Mobility Online-konto.

2. Acceptera villkoren för studentutbytet (Accept student exchange terms and conditions) elektroniskt på ditt Mobility Online-konto och meddela också din bankinformation i Mobility Online så att ditt stipendium kan utbetalas.

3. Ta del av utbytesuniversitetets ansökningsanvisningar och ansökningstider och skicka in din ansökan enligt anvisningarna. Informationen finns antingen på utbytesuniversitetets egen webbplats (Erasmus+ SMS, SEMP, Erasmus University Wide och Nordplus/Nordlys) eller i de anvisningar som Mobilitetsservicen skickar till dig (utbytesprogram utanför EU/EES).

4. Läs anvisningarna till den som blivit antagen till utbyte. Du får bland annat nyttig information om att flytta utomlands.

5. Antagningsbeskedet från ditt utbytesuniversitet får du enligt deras tidtabell, men ofta kommer beskedet först på sensommaren (för den som åker till hösten) eller senhösten (för den som åker till våren).

Tilläggsanvisningar för dem som antagits till Erasmus-, Erasmus University Wide-, Nordplus/Nordlys-, eller SEMP-utbyte: 

 • Mobilitetsservicen nominerar dig till ditt utbytesuniversitet, om utbytesuniversitetet så kräver. Nominering innebär att Helsingfors universitet meddelar ditt utbytesuniversitet att du har utsetts till sökande. Nomineringsuppgiften syns på ditt Mobility Online-konto. Observera att nominering inte är obligatoriskt för alla utbytesuniversitet, så kontrollera om ditt universitet kräver nominering innan du kan påbörja din ansökan.
 • Erasmus-utbyten: Precisera vid behov datumen för ditt utbyte i ditt Mobility Online-konto under ”Change stay from / stay until”, om datumen har ändrats efter att du gjorde din ansökan (Erasmusstipendier är bundna till utbytets längd så det är viktigt med så exakta datum som möjligt).
 • Förbered ansökningsdokumenten som krävs av ditt utbytesuniversitet i tid och skicka ansökan till utbytesuniversitetet inom ansökningstiden.

  • I regel krävs t.ex. följande dokument:

   • Det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget som du själv kan beställa i WebOodi 
   • Ett motivationsbrev
   • Språkintyg
   • Ett Learning Agreement som du gör i utbytesuniversitetets ansökningssystemDu kan hitta din kontaktpersonen för din Learning Agreement nedan.

    • Dokumenten du laddade upp i Mobility Online-portalen i första stadiet av ansökningsprocessen förmedlas inte till ditt utbytesuniversitet utan du ska själv skicka dem till utbytesuniversitetet på det sätt som anges i deras anvisningar.
    • Om du behöver stämplar eller underskrifter till ansökan som du skickar till utbytesuniversitetet, får du dem på Mobilitetsservicens mottagning eller per e-post (studentexchange@helsinki.fi).
    • Du som ska åka på Erasmus-utbyte: När du gör ansökan till ditt utbytesuniversitet behöver du i regel:
    • Helsingfors universitets ”institution code” (högskolekod): SF HELSINK01
    • Finlands landskod: FI
    • Erasmus Institutional Coordinator: Mari Lauri
 • Kom på informationstillfället för studenter som valts för  Erasmus, Nordplus/Nordlys eller SEMP-utbyte så får du höra mera!

 

Tilläggsanvisningar för dem som valts till destinationer utanför EU-/EES-området (bilaterala universitetsavtal, fakulteters och enheters bilaterala avtal, Erasmus+global-avtal)

 • Du får ett e-postmeddelande från Mobilitesservicen med ansökningsanvisningar till ditt värduniversitet. E-postmeddelandet skickas av studentexchange@helsinki.fi. E-postens titel är ansökningsanvisningar. Innan du kontaktar Mobilitesservicen ska du kontrollera om svaret redan finns i anvisningarna.

Ifall ditt värduniversitet kräver någon av bilagorna nedan, följ anvisningarna nedan! Du behöver bara bilagor som anges i värduniversitetets anvisningar för studentutbytesansökan. Observera att värduniversitetets ansökningsanvisningar för utbytesstudenter skiljer sig från instruktionerna för examensstudenter.

 • Pass: Kontrollera att ditt pass är i kraft till slutet av utbytet. Ditt utbytesland kan kräva att ditt pass är i kraft efter ditt utbyte har slutat (vanligtvis 3 eller 6 månader efter). Ansök om ett nytt pass om det behövs redan innan du skickar in din ansökan till värduniversitetet. På så sätt kan du få din visuminbjudan utan problem.
 • Språkintyg: Kontrollera ansökningsanvisningarna du fått från studentexchange@helsinki.fi (Application Instructions) om du behöver ett avgiftsbelagt IELTS- eller TOEFL-intyg eller ett gratis språkintyg från Helsingfors universitets språkcenter. Observera att ansökningsanvisningarna du fått från Helsingfors universitet kan skilja sig från instruktionerna på värduniversitetets hemsida, vilket i så fall betyder att det förekommer ett särskilt avtal mellan universiteten. Skaffa språkintyget i tid! Det tar minst två veckor att få ett språkintyg från språkcentret. IELTS- och TOEFL-testtillfällena är ofta fullbokade. Boka din tid i god tid!
 • Transcript: Helsingfors universitets studieprestationsutdrag på engelska.
  • Ifall ditt värduniversitet har ett elektroniskt ansökningssystem, där alla bilagor skickas in elektroniskt, kan du använda det engelskspråkiga studieprestationsutdrag du får från WebOodi.OBS! För destinationer i Nordamerika: se även Application Instructions-e-postmeddelandet för ytterligare anvisningar, eftersom vissa universitet i Nordamerika kan kräva ett studieprestationsutdrag på papper (se nedan för anvisningar).
  • Ifall värduniversitetets ansökan är pappersbaserad (bl.a. vissa universitet i Japan), kan du inte använda studieprestationsutdraget från WebOodi. Då behöver du ett officiellt studieprestationsutdrag på papper som du kan få från Studentservicen. Vänligen skaffa utdraget från Studentservicen under deras mottagningstider.

 

 • Transcript of all institutions which you have attended =  Ifall du, förutom Helsingfors universitet, har studerat vid andra högskolor på universitetsnivå, till exempel om du har avlagt en kandidatexamen vid ett annat universitet, skicka även studieprestationsutdragen från de andra högskolorna till värduniversitetet.

 

 • Enrollment Certificate / Certificate of Student Status = Studieintyg från Helsingfors universitet, antingen från WebOodi eller från Studentservicen. Ibland har värduniversitetet ett separat formulär för detta ändamål, som du kan be Mobilitesservicen fylla i.

   

 •  Estimated date of graduation: uppskattat examensdatum för din nästa examen. Ifall du inte har kandidatexamen ännu, fyll i det beräknade datumet för din kandidatexamen. Observera att det beräknade datumet för examen måste vara efter utbytet, inte under utbytet.

 

 • Letter of Recommendation: Rekommendationsbrev från någon av de lärare vid Helsingfors universitet som har undervisat dig. Om värduniversitetet har en egen blankett för det här, använd den. Om ditt värduniversitet inte har en egen blankett, be om en fritt formulerad rekommendation. Rekommendationen riktas till ditt värduniversitet.

 

 • Kontaktuppgifter och kontaktperson vid Helsingfors universitet i ansökan = Vänligen fyll i kontaktinformationen baserad på denna sida. Kontaktpersonen är specialist på din världsdel.

 

 • Lungröntgen: Ifall ditt värduniversitet har en egen hälsokontrollblankett, och de också behöver lungröntgen, boka en tid hos Studenthälsan. Med lungröntgen bevisar du att du inte lider av tuberkulos. Studenthälsan fyller i värduniversitetets hälsoblankett och ger dig ett intyg som förklarar varför man inte utför lungröntgen på symptomfria studenter. Både hälsokontrollblanketten och bilagan om lungröntgen/tuberkulos bifogas antingen till den elektroniska ansökan eller skickas till ditt värduniversitet inom den tidsfrist som fastställts av dem. Ifall värduniversitetet meddelar dig att intyget från Studenthälsan inte räcker,  kan du behöva låta ta lungröntgen på hälsocentralen eller en privat klinik.

Kontaktpersoner för Learning Agreement

 • Faculty of Agriculture and Forestry, Specialist Sari Mikkola
 • Faculty of Arts, Specialists Iina Hakanpää (Erasmus, Nordplus) and Raisa Asikainen
 • Faculty of Educational Sciences,Specialists Mikko Moilanen and Sasa Tkalcan
 • Faculty of Biological and Environmental Sciences, Specialist Outi Orenius
 • Faculty of Law, Specialist Anne-Sophie Hokkanen
 • Faculty of Medicine, Specialist Arja Mielonen-Walker
 • Faculty of Science (Physical Sciences, Mathematics, Geography and Geology), Specialist Janna Koivisto
 • Faculty of Science (Chemistry, Computer Science, Data Science), Specialist Yonca Ermutlu
 • Faculty of Social Sciences, Specialists Mari Lauri and Niina Haapasilta
 • Faculty of Theology, Specialist Heidi Säävuori, Raisa Asikainen and Iina Hakanpää
 • Faculty of Pharmacy, Specialist Outi Orenius
 • Faculty of Veterinary Medicine, Specialist Sari Mikkola
 • The Swedish School of Social Science, Specialist Heidi Säävuori