Användarnamn vid Helsingfors universitet | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Som studerande vid Öppna universitetet får du för din studietid ett användarnamn och lösenord till Helsingfors universitets datasystem. Användarnamnet ska aktiveras innan studierna inleds. 

Du behöver användarnamnet bl.a. när du loggar in i den webbaserade lärmiljön Moodle och för att använda e-postadressen helsinki.fi och digitalt material från Helsingfors universitets bibliotek.

Studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet och de som hör till personalen använder sitt eget giltiga användarnamn i studier vid Öppna universitetet. 

Aktivering av användarnamnet

I samband med att du anmäler dig beviljas du användarnamn och lösenord till Helsingfors universitets informationssystem. Användarnamnet skickas inte separat till dig, utan du får användarnamnet genom att aktivera det i god tid innan studierna inleds. Aktiveringen görs på nätet och den förutsätter antingen personlig eller stark elektronisk autentisering (se nedan).

Du kan aktivera användarnamnet tidigast dagen efter din anmälan. Användarnamnet börjar fungera tidigast en timme och senast ett dygn efter att det har aktiverats. Fördröjningarna beror på dataöverföringen mellan olika datasystem.

Om du deltar i MOOC-kurser behöver du inte Helsingfors universitets användarnamn. På dessa kurser beviljas studerande inte heller behörighet att använda datasystem. Information om detta finns på kurssidan för respektive MOOC-kurs eller i den webbaserade lärmiljön.

Instruktioner och länk för aktivering av användarnamnet

Personlig eller stark elektronisk autentisering

Aktiveringen av Helsingfors universitets användarnamn förutsätter identifiering antingen elektroniskt eller personligen.

Stark elektronisk autentisering sker antingen

  • med bankkoder (personliga nätbankskoder) eller
  • mobilcertifikat eller
  • ett certifikatkort, som är ett chipförsett ID-kort som utfärdas av polisen, eller ett Visa Electron betalkort från OP-gruppen. Utöver certifikatkortet behöver du en kortläsare och ett kortläsarprogram.

Om elektronisk autentisering inte är möjlig:

  • Fyll i en behörighetsansökan och skicka den per e-post till universitetets IT-Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi.
  • IT-Helpdesk skapar ett användarnamn och skickar en bekräftelse till din e-post.
  • När du har fått meddelandet ska du besöka universitetets ID Point-serviceställe för att identifiera dig.
  • Efter det ring IT-Helpdesk (tfn 02941 55555) för att få ditt användarnamn och ett lösenord.
  • Om du bor på en annan ort och inte kan besöka ID Point: fyll i och underteckna en behörighetsansökan och skicka den till Helsingfors universitets IT-Helpdesk: helpdesk@helsinki.fi. Ange i samband med ansökan att det är fråga om studier vid Öppna universitetet och att du inte kan besöka ID Point. Du får ytterligare anvisningar om aktivering av användarnamnet från IT-Helpdesk.

Lösenord

Du ska byta ditt automatiska startlösenord innan du loggar in i tjänster som kräver autentisering.

Lösenordet måste bytas med ett års mellanrum. Du får en påminnelse per e‑post till din helsinki.fi-adress om att du ska byta eller förnya ditt lösenord.

Mer information finns på IT-Helpdesks webbsidor:

Tjänster som används med användarnamn

Med användarnamnet kan du bl.a. logga in i lärmiljön Moodle, anmäla dig till tentamina och använda din e-postadress helsinki.fi.

Läs mer:

Dina behörighetsuppgifter

Du kan kontrollera dina behörighetsuppgifter (användarnamnets giltighetstid m.m.) genom att logga in på sidan Uppgifter om användaren (fi).

Om du senare anmäler dig till nya studier, förblir ditt användarnamn oförändrat och endast dess giltighet uppdateras på basis av att en ny kurs inleds eller en ny anmälan görs. Om användarnamnet inte fortsätter att vara i kraft trots anmälan och nytt studieavsnitt, kan du ansöka om att giltigheten förlängs med blanketten på sidan Uppgifter om användaren (fi), I problemsituationer, vänligen kontakta Helsingfors universitets IT-Helpdesk.

Om ditt efternamn har ändrats efter dina tidigare studier eller ändras under studierna, meddela namnändringen till studierådgivningen: avoin-student@helsinki.fi. Namnändringen ändrar dock inte användarnamnets form. 

Mer information och hjälp vid problemsituationer

I frågor som gäller användarnamn kan du vända dig till Helsingfors universitets IT-Helpdesk. När du uträttar ärenden ska du nämna att du är studerande vid Öppna universitetet.

Läs också: