Anvisningar för dig som deltar i ett virtuellt evenemang

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du deltar i evenemang förbinder du dig att bemöta de andra deltagarna öppet, respektera deras olikheter och bereda alla utrymme att definiera sin egen upplevelse.

Visa också respekt för arrangörernas tid: Utebli inte från ett evenemang som du har anmält dig till. På så sätt kan arrangörerna planera evenemanget enligt det faktiska deltagarantalet. Om du har anmält dig till ett evenemang med begränsat deltagarantal och får förhinder ska du meddela arrangören.

Vi ber dig dessutom iaktta följande principer vid virtuella evenemang för att främja en god stämning och interaktion:

  • I evenemang där det ingår interaktion (t.ex. workshoppar) ber vi dig ha kameran på, om inte tekniska eller andra skäl hindrar det. På det sättet får både evenemangets värd och de andra deltagarna en känsla av att alla är närvarande tillsammans. Särskilt vid arbete i små grupper (t.ex. i breakout room-sessioner) önskar vi att du har kameran på. Du avgör ändå själv om du vill använda kamera på evenemanget.
  • Virtuella evenemang är i regel mer givande om det uppstår diskussion bland deltagarna. Var alltså inte blyg när det gäller att delta i diskussionerna eller skriva i chatten (eller på en annan plattform som används under evenemanget). I regel kan du också delta i evenemang så att du bara lyssnar.
  • Vissa evenemang och workshoppar använder sig av Breakout Room-funktionen, med vilken deltagarna delas in i mindre diskussionsgrupper. Ofta är diskussionerna i mindre grupper den mest givande delen av evenemanget, för i dem är tröskeln att delta lägre och det går lättare att utbyta tankar. Du kommer väl ihåg att bidra till en trygg miljö och ett inkluderande samtal också i smågrupperna: respektera olika åsikter, uttryck din åsikt vänligt och ta och ge plats i lika mått under diskussionerna.

Kom ihåg följande inställningar om du vill ändra din bakgrund eller ditt namn i Zoom:

  • Du kan blurra (sudda ut) din egen bakgrundsbild så att din omgivning inte syns på videobilden. Det gör du genom att gå till Zooms inställningar, klicka på den uppåtriktade pilen bredvid kamera-ikonen och välja ”Choose a virtual background”. I menyn som öppnar sig väljer du alternativet ”blur”. På samma ställe kan du också ladda ner en egen bakgrundsbild.
  • Du kan redigera det namn du har i Zoom genom att i Zooms undermeny klicka på ”Participant”. När deltagarlistan öppnas för du kursorn över ditt eget namn. Välj ”More” och klicka på ”Rename”.