Arbetslivsavsnitt inom ditt utbildningsprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla lägre högskoleexamina ingår arbetspraktik och avsnitt som förbereder för expertuppgifter i en omfattning av sammanlagt minst 10 studiepoäng.

Om det i den högre högskoleexamen ingår arbetspraktik på heltid, motsvarar en månads heltidsarbete minst fem studiepoäng. Beroende på området är det möjligt att avvika från detta om det finns goda grunder. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering.