Att avsäga sig rätten att avlägga examen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Om du vill avsäga dig rätten att avlägga examen upphör både din nuvarande rätt att avlägga examen och eventuella studierätter för högre examen från datumet för anmälan. Om du avsäger dig rätten att avlägga examen innebär det att även alla de studierätter som är kopplade till rätten att avlägga examen upphör (t.ex. rätt att avlägga pedagogiska studier för lärare).

Efter det kan du inte längre fortsätta avlägga examen och du kan inte ansöka om tilläggstid. 

Avsägningsanmälan är bindande och slutgiltig. Observera att du inte kan få tillbaka din rätt att avlägga examen senare genom att ansöka om återställande av rätten. Om du senare vill återvända till dina studier måste du ansöka om studieplats via det normala studenturvalet.

I vilka situationer kan jag tvingas avsäga mig rätten att avlägga examen?

Avsägning av rätten att avlägga examen krävs väldigt sällan nuförtiden. Till exempel för att få arbetslöshetsförmåner behöver du inte säga upp rätten att avlägga examen, utan det räcker att du kan påvisa att dina studier är avbrutna och att du inte har några studieprestationer under det senaste året. Inte heller att ha misslyckat att anmäla sig inför läsåret, att studietiden tar slut eller att komma med i Etappi-uppföljningen förutsätter att du säger upp rätten att avlägga examen.

Behovet av att säga upp rätten att avlägga examen kan i praktiken komma fram endast om du i ett arbetslöshetsförmånsärende inte kan påvisa att studierna avbrutits och du inte kan vänta på att villkoren uppfylls, eller om du söker en ny studieplats och om utbildningsarrangören kräver att du säger upp din nuvarande rätt att avlägga examen för att du ska kunna ta emot platsen. Till exempel om studenten vill genom studentantagning ansöka om samma rätt att avlägga examen som hen redan har, måste studenten först avsäga sig sin tidigare rätt. Detta gäller även om studenten inte skulle vara inskriven eller om studietiden redan skulle ha tagit slut. 

Om du inte är säker på om din situation förutsätter att du säger upp din rätt att avlägga examen ska du vända dig till studierådgivarna vid din fakultet innan du lämnar in ansökan.

Hur säger jag upp min rätt att avlägga examen?

Du kan säga upp din rätt att avlägga examen genom att skriftligen med den här blankett. Returnera blanketten via e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi eller till Kajsahusets studentservicen. Efter att din avsägningsanmälan har behandlats, registreras det att din rätt att avlägga examen har upphört från och med datumet för anmälan.