Att avsäga sig studierätt

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du vill avsäga dig din studierätt, upphör både din aktiv studierätt och eventuella studierätter för högre examen från datumet för anmälan. Om du avsäger dig din studierätt innebär det att även alla de studierätter som är kopplade till din primärä studierätt upphör (t.ex. rätt att avlägga pedagogiska studier för lärare).

Efter det kan du inte längre fortsätta avlägga examen och du kan inte ansöka om tilläggstid. 

Avsägningsanmälan är bindande och slutgiltig. Observera att du inte kan få tillbaka din studierätt senare genom att ansöka om återställande av rätten. Om du senare vill återvända till dina studier måste du ansöka om studieplats via det normala studenturvalet.

I vilka situationer kan jag tvingas avsäga mig min studierätt ?

Avsägning av studierätten krävs väldigt sällan nuförtiden. Till exempel för att få arbetslöshetsförmåner behöver du inte säga upp studierätten, utan det räcker att du kan påvisa att dina studier är avbrutna och att du inte har några studieprestationer under det senaste året. Inte heller det att du glömt att anmäla dig inför läsåret eller att din studietid tar slut förutsätter att du säger upp din studierätt.

Behovet av att säga upp studierätten kan i praktiken komma fram endast om du i ett arbetslöshetsförmånsärende inte kan påvisa att studierna avbrutits och du inte kan vänta på att villkoren uppfylls, eller om du söker en ny studieplats och om utbildningsarrangören kräver att du säger upp din nuvarande studierätt för att du ska kunna ta emot platsen. Till exempel om studenten vill genom studentantagning ansöka om samma rätt att avlägga examen som hen redan har, måste studenten först avsäga sig sin tidigare studierätt. Detta gäller även om studenten inte skulle vara inskriven eller om studietiden redan skulle ha tagit slut. 

Om du inte är säker på om din situation förutsätter att du säger upp din studierätt skall du vända dig till studierådgivarna vid din fakultet innan du lämnar in ansökan.

Hur säger jag upp min studierätt ?

Lämna in den för hand undertecknade blanketten till studentrådgivningen i Kajsahuset personligen, per post eller skannad per e-post. I samband med inlämningen bör du styrka din identitet (pass eller identitetskort, körkort duger, studentkort duger inte).  Ifall du skickar blanketten per post eller e-post styrker du din identitet genom att bifoga en kopia eller bild av ditt identitetsbevis.

Inlämning personligen:
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
Kontrollera öppethållningstiderna.

Postadress:
Studentinformationen i Kajsahuset
PB 53
00014 Helsingfors Universitet

Per e-post:
Skicka e-postmeddelande som konfidentiell e-post:, mottagare studentinfo@helsinki.fi

Blankett för avsägande av studierätten (pdf)