Att identifiera plagiat och använda Ouriginal

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet använder plagiatidentifieringssystemet Ouriginal. Ouriginal används i samband med granskningen av studier och lärdomsprov för att stöda den studerandes vetenskapliga skrivande, antingen direkt per e-post eller via Moodle och E-thesis.

Läraren bestämmer om plagiatidentifieringen används under kursen.

OBS: Namnet Urkund har ändrats till Ouriginal våren 2021. Båda namnen kan visas i användargränssnitt och meddelanden.

 

Att använda Ouriginal med e-post

 1. Läraren meddelar dig att Ouriginal används under en kurs eller ett seminariearbete. Läraren meddelar en e-postadress (oftast i formatet lärarens fornamn.efternamn.hy@analyysi.urkund.fi) dit du ska skicka ditt arbete.
 2. Skriv ditt arbete med ett textbehandlingsprogram. Du kan skicka in filer i följande format till Ouriginal: .doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf (utan skydd), .txt, .rtf, .html, .htm, .wps och .odt. Vi rekommenderar PDF. Observera även att filnamnet inte får innehålla specialtecken eller vara för långt (över 20 tecken).
 3. Returnera ditt arbete genom att skicka det som bilaga från din helsinki.fi-epostadress till den e-postadress läraren anger. Om din lärare använder en kurskod antecknas den inom hakparentes i rubrikfältet för det första e-postmeddelandet. Om ditt arbete innehåller många stora bilder ska du endast skicka en textversion till Urkund.
 4. Snart får du en bekräftelse till din helsinki.fi-epostadress om att dokumentet tagits emot samt en länk där du om du vill kan förbjuda lagringen av dokumentet i Ouriginals databas.

  På väg till läraren går dokumentet via Ouriginal. Det sparas i databasen för jämförelsens tid och jämförs med andra dokument, ordböcker, tidnings- och vetenskapliga artiklar samt böcker som används för jämförelsen. Dessutom jämförs dokumentet med material på Internet.

 5. När analysen är klar skickas ett automatiskt e-postmeddelande till din lärare. Meddelandet berättar om det påträffades likheter med andra källor i analysen av dokumentet. Dessutom innehåller meddelandet en länk till en analysrapport som läraren kan använda för att närmare granska eventuella likheter.
 6. När jämförelsen av ditt arbete är klart antecknas det för radering. Det används alltså inte för att granska ursprunget hos texter som andra skickar in.

Om du skickar in flera versioner av ditt arbete till Ouriginal ska du spara endast den sista versionen. Annars hittar analysen ditt tidigare arbete och motsvarigheten kan närma sig hundra procent.

Att använda Ouriginal i Moodle

I Moodle-kursområdet kan Ouriginal användas i samband med returneringen av en uppgift.

 1. Returnera dokumentet genom att välja ”lägg till returnering” i Moodle-områdets Uppgifts-aktivitet och ladda upp dokumentet från mina dokument.
 2. Informationen om Ouriginal-granskningen syns i samband med att uppgiften returneras. På samma ställe hittar du anvisningar för hur dokumentet lagras i Ouriginal. När du har laddat upp ditt dokument i Moodle får du en bekräftelse.
 3. I egenskap av upphovsrättsinnehavare beslutar du om användningen av ditt dokument efter att ditt svar har plagiatkontrollerats. Dokumentet långtidssparas inte i Ouriginal och används inte som källa vid jämförelse med andra studerandes arbeten. Efter avlägsnandet kan dokumentet inte heller sökas i Urkund-systemet.
 4. Om du vill kan du spara ditt arbete i Ouriginal-referensdatabasen. När du vill att ditt arbete ska användas som jämförelsekälla, är det svårare för andra studerande att kopiera ditt arbete eller delar av det i eget namn. Genom att spara ditt arbete förbättras ditt upphovsrättsskydd.
 5. Du gör det via en länk du får i Moodle eller per e-post. I Moodle klickar du på ”Spara dokumentet i Ouriginal” under punkten ”Returnering av filer”. Länken står efter filen du returnerat. Bakom länken finns knappen ”Do not delete my document”. Tryck på knappen för att spara ditt svar i Ouriginal.

Om läraren har tillåtit de studerande att se sina Ouriginal-granskningsrapporter ser du den i vyn Returneringens status då den är klar eller senast efter att tidsfristen för att lämna in uppgiften har gått ut.
Mer information om Moodle: Moodle den studerandes handbok.

Ouriginal och E-thesis

Ouriginal används även i Helsingfors universitets E-thesis-system som används av flera fakulteter i de olika faserna av digitala lärdomsprov.

Problem med att använda Ouriginal?

Om du stöter på problem med att använda Ouriginal kan du kontakta opetusteknologia@helsinki.fi.

Att använda Ouriginal vid förhandsgranskningen av doktorsavhandlingen

Praxis för förhandsgranskningen av doktorsavhandlingen varierar mellan de olika fakulteterna/utbildningsprogrammen. Om Ouriginal används får du analysadressen av din handledare eller fakultet. För närmare information, se de preciserande förhandsgranskningsanvisningarna från din fakultet. Avhandlingen returneras per e-post till analysadressen som du fått av din handledare/fakultet.