Att komma i gång med doktorsavhandlingen

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Starten för doktorandstudier är förenad med många praktiska frågor, som du bör sköta genast i början av studierna. När du har tagit emot din studieplats, aktiverat ditt användarnamn vid universitetet och fått grepp om de viktigaste praktiska anvisningarna för nya studerande återstår det största steget för en ny doktorand: att sätta i gång med doktorsavhandlingen och studierna i anknytning till den. Känner du dig nervös? Ingen fara – du är inte ensam! Varje år påbörjar ungefär 600 nya doktorander sin bana vid Helsingfors universitet.

Arbetssätten och bästa praxis beror i hög grad på doktorandens vetenskapsområde. Det har också betydelse om du bedriver dina doktorandstudier på heltid eller till exempel vid sidan om ett annat arbete. Gemensamt för alla nya doktorander är dock att det är viktigt att genast i början studierna stanna upp och fundera på vilka slags arbetssätt som bäst främjar den egna forskningen och göra upp en preliminär plan för hur det egna doktorsavhandlingsprojektet ska framskrida.

Viktigaste tipsarna

Längre ner på den här sidan hittar du din forskarskolas anvisningar och tips för dina första steg på doktorandbanan. Inledningsvis vill vi trots allt ge dig fem viktiga råd som lämpar sig för alla nya doktorander oberoende av vetenskapsområde:

  • Läs. Vi vet att du brinner av iver att genast få hugga tag i din egen undersökning. Men erfarenheten har visat att oberoende av vetenskapsområde är det viktigt att varje doktorand genast i början av arbetet med avhandlingen reserverar tillräckligt med tid för att sätta sig in i sitt ämne och i tidigare forskning på området samt i de viktigaste teorierna och forskningsmetoderna. Det finns också litteratur om själva skrivprocessen, och det är bra att bekanta sig med den genast i början av doktorandstudierna. Vet du inte var du ska börja? Vid behov hjälper din handledare dig att hitta rätt information.
  • Skriv. Genast i början av arbetet med doktorsavhandlingen är det viktigt att också komma i gång med själva skrivandet. Tänk inte att du genast måste producera färdig text. Gör anteckningar eller för forskardagbok – reflektera och låt tankarna flöda. Skrivandet hjälper dig att strukturera ditt tänkande, och på lång sikt blir det lättare att producera färdig text.
  • Dela upp doktorsavhandlingsprojektet i mindre delar. Det är bra om du redan i början har en helhetsplan för hur du tänker genomföra ditt doktorsavhandlingsprojekt, men det blir lättare att hantera arbetet om du spjälkar upp projektet i mindre delar och ställer upp egna etappmål, som du har möjlighet att nå inom en rimlig tid. Det lönar sig att tänka i ett tidsperspektiv av månader i stället för år. En god idé är att du till exempel i början av varje månad gör upp en något exaktare plan för vad du tänker bli klar med under den månaden. I slutet av månaden kan du kontrollera utfallet och göra upp en ny plan för nästa månad. Försök ställa upp sådana mål som du har chans att nå. Var realistisk med dina tidsplaner, och kom ihåg att boka in lediga stunder och dagar då du inte befattar dig med någonting som har med doktorsavhandlingen att göra.
  • Skapa en fungerande relation till din handledare. Handledaren är doktorandens viktigaste stöd och trygghet. Kom genast i början av studierna överens med handledarna om gemensamma spelregler för er handledningsrelation.
  • Ta stöd av andra. Försök genast i början av studierna hitta ditt eget nätverk, som stöttar dig i arbetet med doktorsavhandlingen. Doktorander får stöd förutom av handledarna också av till exempel den som har rollen som ansvarsperson, av uppföljningsgrupperna och av personalen vid universitetets service för doktorander. Kollegialt stöd av andra doktorander och forskargemenskapens stöd är också viktiga element. Börja genast i början av studierna aktivt ta del i exempelvis ditt doktorandprograms och din eventuella forskningsgrupps verksamhet. När du deltar i olika evenemang och konferenser träffar du andra forskare från ditt eget område, bygger du nätverk som är viktiga för arbetet med doktorsavhandlingen och för din framtid och får du nya perspektiv på din forskning. Dra dig inte för att be om hjälp när du är osäker.