Barnpassningstjänsten Lilla HUS

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du som studerar och har familj! Behöver du ibland hjälp med barnpassning, till exempel medan du är på en föreläsning eller skriver en tentamen? Studentkåren vid Helsingfors universitet erbjuder sina medlemmar kortvarig hjälp med barnpassning. Barnpassningstjänsten Lilla HUS har både enstaka och fasta turer. Läs mer om barnpassningstjänsten på HUS webbsidan.

Att balansera studier och familjeliv kan tidvis vara en utmaning, men det finns hjälp att få. HUS, Befolkningsförbundet och Finlands studentkårers förbund har tillsammans sammanställt en handbok för studerande med familj, ”Perheellisen opiskelijan opas”: Perheellisen opiskelijan opas (pdf på finska).