Biblioteken och informationssökning | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Kurslitteratur, informationssökning och utnyttjande av bibliotek och olika webbmaterial är en väsentlig del av studierna. Information om de läromaterial som ingår i dina studier finns på kursens kurssida. 

Helsingfors universitetets bibliotek

Helsingfors universitets bibliotek (huvudbiblioteket och fyra campusbibliotek) betjänar också studerande vid Öppna universitetet. Biblioteket erbjuder bland annat 

  • kurs- och tentamenslitteratur som behövs i studierna och stödmaterial för undervisningen. Största delen av Öppna universitetets kurslitteratur finns i Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset.  
  • studie- och grupplokaler som också är tillgängliga för studerande vid Öppna universitetet 

 
Observera att en del av kurslitteraturen är mycket efterfrågad, så det är bra att börja skaffa böcker i god tid före tentamen eller inlämning av inlärningsuppgifter. 

I studierna lönar det sig också att utnyttja stads- och kommunbibliotekens samt andra högskolebiblioteks utbud. Finlands alla biblioteks utbud kan sökas på adressen Finna.fi 

Helka-bibliotekskort  

Helka-kortet är Helsingfors universitets bibliotekskort som du behöver för att låna tryckt material. 
 
Du kan använda Helka-kortet förutom vid Helsingfors universitets bibliotek också vid Nationalbiblioteket och vid några specialbibliotek utanför universitetet. 

Läs mer om Helka-kortet och hur du skaffar det:  

E-böcker och annat elektroniskt material 

I läromaterialet för dina studier kan också ingå elektroniska böcker och material. 
 
De tidningar och artiklar som Helsingfors universitets bibliotek har skaffat står till ditt förfogande via bibliotekets söktjänst HELKA. Söktjänsten förutsätter inloggning med Helsingfors universitets användarnamn. Du kan använda e-material via fjärranslutning utanför universitetets nätverk när du har loggat in i Helka. 
 
Även Helsingfors universitets tryckta och elektroniska kursböcker hittas via Helka. E-material finns dessutom i ämnesguiderna

 
Läs mer: 

Vetenskapliga artiklar

Vid sidan av böcker och e-böcker används i universitetsstudierna mycket artiklar som publicerats i vetenskapliga publikationer och samlingsverk. Vetenskapliga artiklar finns i referensdatabaserna nedan. 

Informationssökning 

I universitetsstudierna behövs färdigheter i informationssökning. Det är viktigt att fundera på hurdan information du behöver och hur du kan hitta och utnyttja den effektivt. Det är också viktigt att kritiskt kunna använda och bedöma olika informationskällor. 

Information kan sökas bl.a. i böcker och vetenskapliga artiklar. Nya källor till informationssökning är bl.a. elektroniska versioner av böcker och vetenskapliga tidningar, bloggar och videor. 
 
Du kan läsa mer om informationssökningsfärdigheter här: