Bio- och miljövetenskapliga fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017. Du behöver inte välja något utbildningsprogram i menyn, den är avsedd för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Här hittar du Bio- och miljövetenskapliga fakultetens anvisningar om återställande av studierätt, motsvarigheterna i de gamla och de nya examensfordringarna, kontaktpersoner i ditt huvudämne samt direktiv vid övergången.

På sidan Instructioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen finns gemensamma anvisningar för alla studenter om hur man slutför sin examen under utbildningsreformens övergångsperiod.

Automatisk överföring till de nya utbildningsprogrammen

Helsingfors universitet övergick till de nya utbildningsprogrammen 1.8.2017. Alla studenter har flyttats över till de nya programmen när övergångsperioden tog slut 18.12.2020.

Du har flyttats över till ett av de nya utbildningsprogrammen om

a) du inte har utexaminerats senast 18.12.2020 eller

b) du inte har lämnat in en ansökan om examensbevis senast 18.12.2020 eller

c) du inte självmant har flyttat över till ett av de nya utbildningsprogrammen genom att fylla i övergångsblanketten senast 18.12.2020.

I Sisu eller din fakultets tabell för överflyttningar kan du kontrollera vilket utbildningsprogram och vilken eventuell studieinriktning du har flyttats till.

Observera att den automatiska överflyttningen inte påverkar om och hur länge din rätt att avlägga examen är i kraft. Du kan också avsäga dig rätten att avlägga examen om du inte tänker slutföra dina studier.

Vid eventuella frågor kan du vända dig till studentservicen i Vik.

Studieplanering

Anvisningar för studieplanering finns under teman Planera dina studier.

Studiehandböcker och motsvarighetstabeller

Motsvarighetstabeller

I motsvarighetstabellerna nedan kan du se hur de gamla och de nya studieavsnitten motsvarar varandra. Du har nytta av tabellerna när du övergår till ett nytt utbildningsprogram.

Examensstrukturer och studiehandböcker

Examensstrukturerna nedan är giltiga t.o.m. 18.12.2020. Examensstrukturen i de nya utbildningsprogram finns på sidan Examensstruktur och examens omfattning.

Studiehandbok 2011–2014 (på finska)

Studiehandbok 2014–2015 (på finska)

Studiehandbok 2015– (på finska)

Meddelanden och infotillfällen gällande övergångsperioden

Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen förlängs till 18.12.2020.

Meddelanden

2.5.2019 & 18.9.2019 : Slutföra examen före 31.7.2020

Infotillfällen

Onsdagen den 5.2.2020 kl. 14-16, Infohuset Korona (Viksbågen 11), sal 171.

Fakultetens anvisningar och bestämmelser som gäller studierna

De här instruktionerna är bara på finska. För mer information, byt sidans språk till finska.

Att avstå från sin studierätt

Om du inte tänker slutföra din examen kan du avstå från din studierätt. Blanketten och anvisningarna för hur du går till väga finns på sidan Att avsäga sig rätten att avlägga examen.