Bli en Näktergalen-mentor!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Bli mentor för ett barn i åldern 8–12 inom mentorsprogrammet Näktergalen, ett nytt pilotprojekt vid Uni!  

Hur får vi barn från hem utan högskolebakgrund att söka sig till högre utbildning? Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle där bakgrund inte är ett hinder för högskolestudier? Med Unis nya pilotprojekt Näktergalen mentorsprogram kan du bli en vuxen förebild för ett barn i åldern 8–12 år och på nära håll träffa nya människor och lära dig om nya kulturer.  

Ansökningen till mentorsprogrammet har börjat! Anmäl ditt intresse nedan: 

Fyll i din ansökan via ansökningsblanketten. 

 

Vad är Näktergalen?

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Mentorsprogrammet Näktergalen förenar universitetsstudenter med barn i åldern 8–12 som är bosatta i Helsingfors. Mentorn och barnet träffas en gång i veckan och gör aktiviteter tillsammans som de tycker om.  

Syftet är att barnet skall få ökat självförtroende och en vuxen förebild med högskolebakgrund medan mentorn får en ökad förståelse för olika kulturer. På lång sikt skall Näktergalen öka barnens intresse för högre utbildning och Helsingfors universitet.  

Helsingfors universitet vill eliminera barriärer för underrepresenterade grupper att söka in och studera hos oss. Näktergalen är en del i ett led av åtgärder som främjar detta syfte.

Näktergalen mentorsprogram kommer ursprungligen från Malmö universitet.  Se videon där ett Näktergalen mentorspar i Malmö berättar om programmet.   

Vem kan bli Näktergalen-mentor?

Vi söker dig som: 

  • vill vara en god förebild och upptäcka Helsingfors tillsammans med ett barn i åldern 8-12.  
  • är intresserad av att främja barnets intressen och självförtroende och samtidigt stödja språkinlärningen och synen på utbildning.  
  • har tidigare erfarenhet och goda referenser av att jobba med barn.   

Som mentor får du: 

  • värdefulla erfarenheter med ett barn som du annars inte skulle träffa. 
  • gå en spännande kurs i ledarskap som ger dig två studiepoäng  
  • 400 euro i arvode (för hela perioden) 
  • ett arbetsintyg från Uni där uppdraget beskrivs 
  • utbildning och handledning under mentorsperioden. 
  • möjlighet att utveckla dina kunskaper i ledarskap, att sätta tydliga gränser och vara kreativ och lösningsorienterad. Alla dessa färdigheter är uppskattade och eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Utbildning och handledning

Under mentorsperioden får du både utbildning och handledning för din roll som mentor.

På hösten 2022 ordnas det två utbildningar som förbereder dig inför uppdraget. Den tredje och sista utbildningen sker under vårvintern 2023 och den förbereder dig och barnet för att avsluta mentorstiden. 

Du får också regelbunden handledning minst tre gånger under mentorsperioden. Utöver dessa tillfällen har du alltid möjligheten att fråga, diskutera och få ytterligare handledning om du så önskar.

Datum för utbildningarna meddelas så fort de är klara. Utbildningarna och handledningstillfällena är obligatoriska.  

Vad innebär det att fungera som en Näktergalen-mentor?

Du matchas med ett barn som är i åldern 8–12 år från ett av Näktergalens samarbetsskolor i Helsingfors.

Ni träffas en gång i veckan, ca 2 timmar per tillfälle, från oktober till maj 2022–2023 och ni bestämmer själva vad ni vill göra tillsammans. Näktergalen bjuder även på några gemensamma aktiviteter under året, samt ett gemensamt introduktions- och avslutningstillfälle.  

Ansökan

Ansökan om att bli Näktergalen-mentor är öppen 19.09-02.10.2022

Fyll i din ansökan via ansökningsblanketten.

Vi kontaktar de som ansökt för att kalla till intervju redan under ansökningstiden. Vänta inte med din ansökan! 

Kontaktuppgifter

Har du frågor om Näktergalen, kontakta projektkoordinator Richard Backman (richard.backman(at)helsinki.fi, 040 86 99 330.