Bli en Uni på väg-föreläsare!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Kom med i det fina Uni på väg-gänget som håller föreläsningar i gymnasier i Svenskfinland. Läsåret 2022–2023 besöker turnén Österbotten och för första gången också finskspråkiga gymnasier i huvudstadsregionen.

Rekryteringen för läsåret 2022–2023 pågår 7.11-27.11.2022. Du kan ansöka genom att fylla i denna Lyyti-blankett.

 

Vad är Uni på väg?

Uni på väg är ett koncept där Unis studenter och forskare besöker gymnasier runtom i Svenskfinland och tar över undervisningen för en för- eller eftermiddag. Syftet är att presentera universitetsstudier ur en ny synvinkel och på ett sätt som tilltalar abiturienter och gymnasister. Unistuderande planerar och håller sina egna föreläsningar.

Målet med Uni på väg är att väcka gymnasisternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid Uni, och därmed öka antalet svenskspråkiga sökande till universitetet. Syftet är också att skapa kontakter till studiehandledare och andra viktiga aktörer i gymnasierna, och att ge Uni positiv synlighet i medierna i Svenskfinland.

Helsingfors universitets svenskspråkiga studentrekryteringssatsning Uni på väg ordnas varje år till olika delar av Svenskfinland . Se videon Bli en Uni på väg-föreläsare på YouTube där en före detta Uni på väg-föreläsare berättar om sina erfarenheter. Se också Uni på väg-videoföreläsningar från 2020–2022

Uni på väg koordineras av Svenska ärenden.

Vem söker vi?

Vi söker dig

 • som brinner för det ämne du studerar och vill lära dig att hålla en inspirerande föreläsning. Genom Uni på väg får du prova på att fungera som expert inom ditt eget vetenskapsområde.
 • som vill engagera ungdomar och fördjupa dina retoriska och pedagogiska färdigheter.

I första hand söker vi längre hunna kandidatstuderande samt magisterstuderande, men även doktorander välkomnas.

Utbildningar

Till Uni på väg ingår totalt fyra utbildningar som är obligatoriska. Det ordnas två utbildningstillfällen och två genrep:

 • Utbildningstillfälle 1: 24.11.2022 kl. 15-16
 • Utbildningstillfälle 2: 29.11.2022 kl. 15-17
 • Genrep 1: 19.1.2023 kl. 15-18
 • Genrep 2: 26.1.2023 kl. 15-18

Det första utbildningstillfället är en allmän info om Uni på väg och hålls av campuskoordinatoren Miska Siilin. Det andra utbildningstillfället och genrepen hålls av universitetslektor i pedagogik Åsa Mickwitz, universitetslektor i biologi Helena Åström och universitetslektor i pedagogik Jan-Erik Mansikka. Under utbildningarna får du hjälp med att planera och hålla din föreläsning. Du får även tips på att uppträda och respons på din föreläsning under övningstillfällen.

Skolbesök

Läsåret 2022–2023 reser vi till gymnasier i Österbotten. Vi kommer att göra två turnéer mellan januari och mars 2023. En besöksdag i ett gymnasium består i regel av två 45 minuters föreläsningar och en 20-30 minuters frågestund.

Vi kommer också att besöka finskspråkiga gymnasier på våren 2023. Dessa besök görs i huvudstadsregionen mellan mars och april.

Nedan finns alla hittills fastslagna besök.

 

Första turnén

30.1 Jakobstads gymnasium

31.1 Karleby gymnasium

1.2 Kronoby gymnasium

 

Andra turnén

13.2 Vasa övningsskolas gymnasium

14.2 Kristinestads gymnasiu

15.2 Gymnasiet i Petalax

 16.2 Vasa gymnasium

 17.2 Korsholms gymnasium

 

Besök till finskspråkiga gymnasier

 2.3 Otaniemen lukio

 

Vad innebär det att fungera som Uni på väg-föreläsare?

Som Uni på väg-föreläsare förväntas du

 • delta i Uni på väg-utbildningen (ett utbildningstillfälle med förhandsuppgifter och två genrep),
 • planera din föreläsning under utbildningarna,
 • dela med dig kort om dig själv och din studiedag på Instagram-kontot Uni på Svenska  som upprätthålls av Svenska ärenden,
 • delta i besöksturnéer och hålla föreläsningar,
 • representera Helsingfors universitet.

Arvode och studiepoäng

Deltagandet i utbildningstillfällen och planering av föreläsning och besöken till gymnasierna ger dig två studiepoäng. För en dag som består av två 45 minuters föreläsningar betalas ett arvode på 60 euro och dagtraktamente på 45 euro för turnébesök i Österbotten.

Ansökan och kontaktuppgifter

Ansökningstiden för Uni på väg läsåret 2022–2023 är 7.11-20.11. Du kan ansöka genom att fylla i denna Lyyti-blankett.

Vi meddelar alla som ansökt om man har blivit vald eller inte senast torsdag 24.11

Har du frågor om Uni på väg? Kontakta campuskoordinator Miska Siilin: miska.siilin@helsinki.fi. 

Information om Uni på väg och annat som gäller det svenska kan du få via Svenska ärendens Uni på svenska-nyhetsbrev. Ifall du inte redan är prenumerant kan du beställa nyhetsbrevet här.