Bli en Uni på väg-föreläsare!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Rekryteringen av Uni på väg-föreläsare för läsåret 2021-2022 pågår fram till den 7 maj! 

Turnen går normalt ut på att Unistuderande åker till gymnasier i Svenskfinland och föreläser om ett tema inom sina studier. Nästa läsår ordnas Uni på väg som en digital version som du har möjlighet att vara en del av. 

Du kan anmäla ditt intresse till att bli en Uni på väg-föreläsare 2021-2022 via Lyyti-blanketten som finns längst ner på sidan. 

Vad är Uni på väg?

Syftet med Uni på väg är att presentera universitetsstudier ur en ny synvinkel och på ett sätt som tilltalar abiturienter och gymnasister. Det här görs under rådande omständigheter genom att Unistuderande planerar och genomför digitala föreläsningar som andra stadiets studerande tittar på i hela Svenskfinland genom digitala besök.

Målet med Uni på väg är att väcka gymnasisternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid Uni, och därmed öka antalet svenskspråkiga sökande till universitetet. Dessutom strävar man efter att skapa kontakter till studiehandledare och andra viktiga aktörer i gymnasierna, och att ge Uni positiv synlighet i medierna i Svenskfinland.

Helsingfors universitets svenskspråkiga studentrekryteringssatsning Uni på väg är ett årligen återkommande projekt.

Se videon Bli en Uni på väg-föreläsare på YouTube.

Vem söker man?

Vi söker dig som brinner för det ämne du studerar och vill lära dig att hålla en inspirerande föreläsning. Genom Uni på väg får du prova på att fungera som expert inom ditt eget vetenskapsområde. Du väljer själv ett tema relaterat till ämnet du studerar och planerar sedan din digitala föreläsning tillsammans med Unis pedagogiska experter. Uni på väg passar bra för dig som vill engagera ungdomar, och fördjupa dina retoriska och pedagogiska färdigheter.

I första hand söker vi längre hunna kandidatstuderande samt magisterstuderande, men även doktorander välkomnas.

Utbildning och skolbesök

Uni på väg inleds med en utbildning som anordnas av universitetslektor i biologi Helena Åström, universitetslektor i pedagogik Jan-Erik Mansikka, expert i nätpedagogik Christan Lindblom och samordnare Mats Söderman. Under utbildningarna får du hjälp att planera din utbildning, information om digital undervisning samt lärmaterial på sociala medier samt respons på din föreläsningside. Dessutom har vi inlett ett samarbete med Svenska teatern som kommer att hålla en utbildning i scenkonst framför kameran! 

Program i skolan

Vi kommer att kontakta samtliga gymnasier i Svenskfinland och erbjuda möjligheten att delta i den digitala Uni på väg-turnen.

Materialet beräknas vara färdigt under mitten av höstterminen och kommer vara tillgängligt till slutet av nästa läsår. Svenska ärenden kommer att kontakta samtliga gymnasier i Svenskfinland och erbjuda möjligheten att delta i den digitala Uni på väg-turnen.

Studeranden har också möjligheten att ställa frågor till oss på Svenska ärenden eller till våra studerandeföreläsare. 

 

Vad innebär det att fungera som Uni på väg-föreläsare?

  • Du deltar i Uni på väg-utbildningarna
  • Du planerar din föreläsning under utbildningarna och med Svenska ärenden filmar din föreläsning (längd 15 min) 
  • Du delar med dig kort om dig själv och din studiedag på vårt Instagram-konto Uni på Svenska 
  • Du är tillgänglig under period 1-3 att svara kort på eventuella frågor från andra stadiets elever på Moodle
  • Du representerar Helsingfors universitet

Studiepoäng och presentkort

Deltagandet i utbildningen, filmandet av föreläsningen och kontakten med gymnasiestuderande ger dig två studiepoäng. Dessutom kommer du få teaterbiljetter till valfri pjäs på Svenska teatern! 

Ansökan

Rekryteringen av föreläsare för läsåret 2021-2022 är öppen! 

Anmäl ditt intresse via Lyyti senast den 7.5. Vid frågor eller önskemål, tveka inte att kontakta Richi per mejl: richard.backman@helsinki.fi.

Hoppas vi får se dig dela med dig av dina studier framför kameran i höst!