Bli en Uni på väg-föreläsare!

Brinner du för det du studerar och vill lära dig att hålla en inspirerande föreläsning inom ditt eget ämne? Kom då med i Uni på väg-gängetI Uni på väg besöker gymnasier i Svenskfinland för att ge gymnasisterna en inblick i universitetsstudier.

Uni på väg 2021 ordnas som ett digitalt evenemang. För mer information, se paragrafen Uni på väg 2021. 

Vad är Uni på väg?

Syftet med Uni på väg är att presentera universitetsstudier ur en ny synvinkel och på ett sätt som tilltalar abiturienter och gymnasister. Det här görs genom att Unistuderande besöker gymnasier och tar över undervisningen för en halv dag.

Studerande håller en interaktiv föreläsning om ett ämne inom sitt eget vetenskapsområde. Föreläsningarna ger en inblick i hur det är att studera vid Helsingfors universitet. Gymnasiestuderandena väljer två föreläsningar de är intresserade av och får genom föreläsningarna bekanta sig med frågor som behandlas inom olika ämnen på universitetet.

Målet med Uni på väg är att väcka gymnasisternas intresse för universitetsstudier och vetenskaplig forskning vid Uni, och därmed öka antalet svenskspråkiga sökande till universitetet. Dessutom strävar man efter att skapa kontakter till studiehandledare och andra viktiga aktörer i gymnasierna, och att ge Uni positiv synlighet i medierna i Svenskfinland.

Helsingfors universitets svenskspråkiga studentrekryteringssatsning Uni på väg är ett årligen återkommande projekt.

Se videon Bli en Uni på väg-föreläsare på YouTube.

Vem söker man?

Vi söker dig som brinner för det ämne du studerar och vill lära dig att hålla en inspirerande föreläsning. Genom Uni på väg får du prova på att fungera som expert inom ditt eget vetenskapsområde. Du väljer själv ett tema relaterat till ämnet du studerar och planerar sedan din föreläsning tillsammans med Unis pedagogiska experter. Uni på väg passar bra för dig som vill engagera ungdomar, och fördjupa dina retoriska och pedagogiska färdigheter.

I första hand söker vi längre hunna kandidatstuderande samt magisterstuderande, men även doktorander välkomnas.

Uni på väg 2021

Uni på väg ordnas på distans under läsåret 2020–2021. Det digitala formatet kommer följa samma koncept som vanliga besök, med våra studeranden som håller korta interaktiva föreläsningar inom deras vetenskapsområde och gymnasieelever som själva kan välja vilken föreläsning de vill lyssna på, men i år bandas alla föreläsningar in på förhand. Dessutom kommer det att finnas möjligheten att ställa frågor live till våra studeranden. 

Föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga på nätet för deltagande gymnasier under hösten 2020. Gymnasierna kan själva välja när de vill visa materialet åt eleverna. 

Vid frågor gällande Uni på väg, ta gärna kontakt med campuskoordinator Richard Backman via numret 0404142318 eller e-post adressen richard.backman@helsinki.fi 

Utbildning och skolbesök

Uni på väg inleds med en utbildning som anordnas av universitetslektor i pedagogik Monica Londen, universitetslektor i biologi Helena Åström, universitetslektor i pedagogik Jan-Erik Mansikka och universitetslektor i retorik Carita Rosenberg-Wolff. Under utbildningen planerar du föreläsningspasset och går igenom teman som t.ex. val av undervisningsform, läraktiviteter, muntlig framställning och respons.

Program i skolan

Under ett Uni på väg-besök erbjuds flera parallella sessioner där gymnasieskolans studerande själva väljer två olika föreläsningar som de deltar i. Efter föreläsningarna ordnas en gemensam frågestund där gymnasisterna har möjlighet att ställa frågor kring studierna och studielivet i Helsingfors. Det strävas efter att erbjuda föreläsningar i olika ämnen under varje skolbesök, med betoning på de ämnen där det finns ett särskilt behov för synlighet. Programmet kan t.ex. se ut såhär:

8.30-9.00 Välkomstord och inledning
9.00-9.45 Föreläsning 1: 6-10 parallella föreläsningar (välj 1)
9.45-10.00 Paus
10.00-10.45 Föreläsning 2: 6-10 parallella föreläsningar (välj 1)
11.00-11.30 Öppen frågestund för alla

Studiepoäng och arvode

Deltagandet i utbildningen och skolbesöken ger dig studiepoäng. Svenska ärenden betalar resor och logi under turnén, och du får ett arvode på 60 euro per Uni på väg -gymnasiebesök.

Vad innebär det att fungera som Uni på väg-föreläsare?

  • Du deltar i Uni på väg-utbildningen
  • Du planerar din föreläsning under utbildningen. Föreläsningen hålls flera gånger i olika skolor.
  • Du deltar i skolbesöken
  • Du representerar Helsingfors universitet

Ansökan

Rekryteringen av föreläsare för läsåret 2020-2021 påbörjas i augusti 2020.

Om du vill bli en Uni på väg-föreläsare, skicka ett e-post meddelande med din ansökan till campuskoordinator Anna Öhman. Berätta vad och hur länge du studerat, hur gammal du är och varifrån du kommer, samt kort om varför du vill bli en Uni på väg-föreläsare. Om du redan har en tanke om vad din Uni på väg-föreläsning kunde handla om får du gärna nämna det (men du har också tid att planera föreläsningen under utbildningen på hösten).

Anna Öhman svarar även gärna på ytterligare frågor.

Här hittar du länkar till annat material om Uni på väg -projektet (t.ex. artiklar från tidigare års turnéer):