Studentprästen finns till för dig

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Längtar du efter en andningspaus mitt i den hektiska vardagen? Behöver du någon att prata eller sucka tillsammans med? Studentprästerna finns till för dig!

Studeranden kan kontakta studentprästen för samtal om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Studentprästen erbjuder en frizon för alla oberoende av övertygelse, kön eller sexuell läggning. Präster har tystnadsplikt. Studentpräster står även till tjänst med välsignelse av hem, dop, vigsel och jordfästning.

Ta kontakt och kom överens om en träff. Du kan även knacka på under jourtid.

Universitetsprästerna

Leena Huovinen
Centrumcampus
050 301 9613
leena.huovinen@evl.fi
Mottagning ons kl. 14-15 Fabiansgatan 33, rum 1132

Andreas Lundgren
Centrum (svenska) och vid överenskommelse även andra campusar
050 380 0662
andreas.lundgren@evl.fi
IG: studentprästen
Mottagning onsdagar kl. 14-16 Soc&kom, Snellmansgatan 12, rum 331

Laura Mäntylä
Campusen Vik och Gumtäkt
050 591 9874
laura.mantyla@evl.fi
facebook.com/lauramantyla
Mottagning tors kl. 12-14 i Vik (Infocentrum Korona , rum 110c)

Vill du veta mer?

Läs mer på webbplatsen Kyrkan i Helsingfors. Bekanta dig även med Stilla rummet.