Boende för doktorander

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Ska du flytta till Helsingfors? Det lönar sig att börja söka bostad genast när du har fått brevet om godkännande. Det råder nämligen brist på bostäder i huvudstadsregionen och det är inte alltid helt lätt att hitta sig ett eget hem. Genom att agera snabbt och söka genom flera olika kanaler samtidigt ökar du dina chanser.

Var kan jag söka bostad?

Doktorander kan söka bostad hos Helsingfors stad, från företag och stiftelser som bjuder ut hyresbostäder och från andra hyresvärdar. Vissa studentnationer hyr ut bostäder även till doktorander som är nationsmedlemmar. Internationella forskare som flyttar till Finland från utlandet kan ansöka om förstaboende (entry-housing) för högst sex månader eller om en långvarigare bostad via Helsingfors universitet och Aalto-universitetets Unihome-tjänst.

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas prioriterar alltid grundexamensstuderande i bostadsköerna. Därför lönar det sig för doktorander att i första hand söka bostad på något annat sätt, i synnerhet i början av terminerna. Också de bostäder som Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hyr ut till sina medlemmar riktar sig till grundexamensstuderande.

Vad kostar det att bo?

När du söker bostad ska du vara beredd på att det är dyrt att bo, i synnerhet inom centrumområdet av Helsingfors. Det kan lätt hända att du måste betala mer än 500 euro i månaden enbart i hyra, och ettor är mycket dyrare än så.

Det lönar sig att söka bostad också utanför centrum. Längre bort från centrum är hyrorna lägre, och där är bostadsutbudet mångsidigare. Huvudstadsregionens kollektivtrafik fungerar dessutom alldeles utmärkt.