Byte av handledare eller ansvarig person

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Ibland händer det att man måste byta eller ta in nya handledare eller ansvarig personen under arbetet med en doktorsavhandling. Ett byte av handledare eller ansvarig personen kan bli aktuellt till exempel om handledaren går i pension eller övergår till ett annat universitet, eller exempelvis om du byter ämne. Dessutom kan sammansättningen ibland kompletteras med nya handledare.

Hur man går till väga för att byta doktorsavhandlingens handledare eller ansvarig personen eller utse nya handledare varierar något enligt doktorandprogrammet. Om du behöver byta eller få en ny handledare eller ansvarig personen utsedd ska du kontakta ditt doktorandprogrammets planerare. Kontaktuppgifterna hittar du i anvisningen Service för doktorander.