Corona: information för utgående utbytesstudenter

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Mobilitetsservicen har samlat in riktlinjer och information om hur coronavirus påverkar studentutbyten. Följ utrikesministeriets resemeddelanden såväl som information från ditt utbytesuniversitet och -land i denna ständigt föränderliga situation. Det är mycket viktigt att följa myndigheternas och utbytesuniversitetets instruktioner.

Anvisningar för de studenter som har blivit nominerad till utbyte läsåret 2020–2021 eller ansöker / har blivit nominerad till utbyte läsåret 2021-2022

Uppdaterad 30.6.2021 gällande vaccinationer

Mobilitetsservicen kan inte förutse, hur covid-19 kommer att påverka utbyten under 2020-2021. Situationen för vårterminens 2021 och lasårets 2021-2022 utbyten kan huvudsakligen uppskattas först några veckor före utbytens början. Nedan hittar du instruktioner på hur du kan förbereda dig för utbyte under dessa exceptionella omständigheter.

När du har blivit valt, du ska göra ansökan till utbytesuniversitetet i vanlig ordning, om inte ditt utbytesuniversitet meddelar annat. Helsingfors universitet meddelar utbytesuniversitetet att du är en nominerad sökande.

 • Om du behöver stämplar och underskrifter för din ansökan till utbytesuniversitetet kan du begära dem genom att skicka blanketterna till adressen studentexchange@helsinki.fi.
 • På grund av undantagstillståndet ska du i ansökan till utbytesuniversitetet använda studieutdraget och studieintyget som du får från Sisu. Detta gäller för alla utbytesdestinationer så länge undantagstillståndet är i kraft.
 • Under undantagstillståndet behöver du inte en pappersversion av studieutdraget eller studieintyget. Mobilitetsservicen kommer vid behov överens med ditt utbytesuniversitet om saken. Ta vid behov kontakt med Mobilitetsservicen.

Förberedelser inför utbytet:

 • När du har blivit valt, delta i Mobilitetsservicens evenemang för studenter som skall åka på sitt utbyte
 • Eftersom läget är osäkert uppmanar vi dig att medan covid-19-pandemin pågår, betala endast de avgifter som är absolut nödvändiga för utbytet, t.ex. försäkringen. 
 • Ditt utbyte är beroende av de beslut som fattas av Helsingfors universitet, utbytesuniversitetet, myndigheterna i Finland (t.ex. Utrikesministeriet) och i destinationslandet.
 • Teckna en heltäckande reseförsäkring. När du skaffar försäkringen ska du kontrollera vilket slags krisskydd som ingår i den. 
 • När du har fått besked från utbytesuniversitetet om att du har blivit antagen och köper flygbiljetter ska du teckna ett av- och ombokningsskydd. 
 • Gör en reseanmälan innan du åker. 
 • Observera att ett inhiberat utbyte innebär att Mobilitetsservicens stipendium inte betalas ut. Om utbytet blir inhiberat står du själv för alla utgifter som ditt utbyte redan har orsakat.
 • Om destinationsuniversitetet eller -landet kräver ett obligatoriskt COVID-19-test för att du ska kunna komma till landet, besök en privat hälsoklinik för att bli testad. Du måste själv täcka kostnaderna för testet. Det är också ditt eget ansvar att betala för boendekostnaderna för en eventuell karantän.
 • Om destinationsuniversitetet eller -landet kräver ett koronavaccineringsbevis för att komma in i landet, hjälper destinationsuniversitetet dig. Observera att situationen kan ändras snabbt och direktiven gällande vaccinering för inresa i landet kan också ändras.
 • Om du bara hinner få den första vaccindosen i Finland före ditt utbyte skall du ta reda på hur det påverkar ditt utbyte. För en möjlig andra vaccindos kan du resa till Finland under din utbytestid om ditt utbytesuniversitets studier och utbyteslandets inresedirektiv tillåter det. Du måste själv stå för resekostnaderna. Du kan komma överens om tidtabellen för dina vaccinationer med din hemkommun.
 • Obs! Varje enskilt utbytesland har sina egna direktiv gällande vilket vaccin som används i landet och om det är möjligt för utbytesstudenter att få vaccinet på plats.
 • Om destinationsuniversitet eller landet informerar dig om en obligatorisk karantän, meddela genast studentexchange@helsinki.fi om saken, så att vi kan uppdatera din utbytestid i Mobility Online. En tidigare början till utbytet kan påverka stipendiets betalningsdag. För Erasmus-utbyten kan en obligatorisk karantän räknas till utebytestiden och påverka stipendiesumman.
 • Du kan läsa om andra studerandes utbytesupplevelser under COVID-19 på instagram (på finska).

Kan utbytet förkortas, avbrytas eller inhiberas på mitt eget initiativ?

 • Det går att själv inhibera sitt utbyte. Det finns ingen tidsgräns för det.
 • Om du har blivit antagen till utbyte för ett helt läsår, kan du vid behov be att Mobilitetsservicen förkortar ditt utbyte till endast vårterminen. Detta förutsätter att ditt utbytesuniversitet tar emot utbytesstudenter för bara en termin.
 • Det går att avbryta redan påbörjat utbyte, om du så vill. Ifall du vill avbryta utbytet och återvända till Finland för att fortsätta utbytesuniversitetets studier på distans (om utbytesuniversitetet tillåter detta), kontakta Mobilitetsservicen, studentexchange@helsinki.fi snarast möjligt. Att avbryta utbytet kan påverka ditt mobilitetsstipendium.

Kan utbytet förverkligas på distans (online) från Finland om utbytes universitet annullerar det fysiska utbytet och erbjuder online utbyte som alternativ? 

 • Om utbytesuniversitet annullerar det fysiska utbytet och erbjuder ett online alternativ och du vill delta i den formen av utbyte ta då direkt kontakt med mobilitetsservicen.
 • Online utbyte betyder att du då tar online kurser från utbytesuniversitet från ditt hemland (Finland)
 • Om utbytet utförs helt och hållet online från Finland betalas inte ett mobilitetsstipendium för utbytet.

Kan utbytet flyttas till en senare tidpunkt på min egen eller utbytesuniversitetets begäran?

 • Utbytet kan inte flyttas från höstterminen till vårterminen på studentens egen begäran, utan det krävs en orsak som beror på utbytesuniversitetet.
 • Om din utbytesdestination meddelar att ditt utbyte för höstterminen måste senareläggas eller inhiberas ska du genast ta kontakt med Mobilitetsservicen. Om ditt utbytesuniversitet inhiberar ditt utbyte för höstterminen kan du be Helsingfors universitet fråga ditt utbytesuniversitet om det går att flytta utbytet till vårterminen 2021 vid samma universitet. Om utbytesuniversitetet meddelar att det inte är möjligt att flytta ditt utbyte till vårterminen, t.ex. på grund av att kurserna och studentboendet är fullbokade, inhiberas ditt utbyte.
 • För de studenter som har blivit antagna till utbyte för hela läsåret innebär en inhiberad hösttermin att utbytestiden förkortas eller, om det inte går att flytta utbytet till vårterminen, att utbytet inhiberas helt och hållet.
 • Det inte är möjligt att senarelägga ett utbyte så att det går över läsårsgränsen.

Om utbytet för läsåret 2020–2021 eller 2021-2022 blir inhiberat:

 • Om ditt utbyte blir inhiberat kan Mobilitetsservicen tyvärr inte erbjuda studenter som blivit antagna till utbyte för tiden 2020–2021 eller 2021-2022 en ersättande utbytesplats i denna exceptionella situation. 

Ansökan om en ny utbytesplats:

 • Utbyten som under covid-19-pandemin inhiberats av studenten eller ställts in på grund av andra skäl påverkar inte negativt studentens möjligheter att bli antagen till utbyte i senare utlysningar. Om du senare vill åka på utbyte till samma universitet eller en annan destination, bedöms din ansökan enligt samma kriterier som de övriga sökandenas.Om du söker igen, på grund av koronasituationen, till samma universitet eller en annan destination och du får en ny utbytesplats, ska du avstå från din gamla utbytesplats när du får en ny. Berätta om det i ditt motivationsbrev.

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet

Coronavirusets effekter på studier

Utrikesministeriets instruktioner under coronavirus-pandemin

De som planerar ett utbyte måste följa det finska utrikesministeriets aktuella instruktioner. Det är nu särskilt viktigt för dig som åker i utbyte  att göra en reseanmälan, eftersom du på så sätt får aktuell information om situationen i ditt destinationsland. På Utrikesministeriets hemsida hittar du resemeddelanden för alla länder.

 

SHVS's instruktioner under coronaepidemin