Coronavirus och studierna - frågor och svar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Sidan uppdaterad 1.6. kl. 14.38.

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 särskilt med anknytning till studierna. Sidan uppdateras då läget förändras.

I fråga om coronaviruset följer universitetet alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ informationen på universitetets webbsida: Situationen med Coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Det nuvarande läget

 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.
  • Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.
 • Den som får ett positivt testresultat i ett hemtest eller har symptom kan inte komma till universitetet.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Bedöm ditt behov av coronatest enligt din hemorts anvisningar (inom HUS-området på Koronabotti) och gör ett hemtest vid behov.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Insjuknande och oro för coronaviruset

Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk? 

Stanna hemma tills du är frisk. Meddela läraren om frånvaron på vanligt sätt. Om du misstänker coronavirussmitta ska du göra en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett hemtest eller ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Kom inte till studieplatsen om du är sjuk.

Om du är sjuk får du inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

För tillfället kräver universitetet inte sjukfrånvarointyg, och SHVS skriver i regel inte ut sådana tills vidare. Studerande kan alltså genom egen anmälan vara borta från undervisningen. Också kolla up SHVS Instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.

Hur agerar jag om jag får veta om en eventuell exponering?

En symptomfri person som exponerats för smitta kan komma till universitetet om hen inte har möjlighet att studera på distans. Det är skäl att diskutera möjligheten till distansstudier med läraren. Exponering är inte sjukfrånvaro.

Om du bor i samma hushåll som en person som fått ett positivt resultat i ett hemtest, eller om du bor eller på annat sätt har haft nära kontakt med en person som fått ett positivt provsvar i ett test som tagits inom hälso- och sjukvården:

 • Undvik kontakter utanför hemmet i den mån det är möjligt.
 • Använd munskydd utanför hemmet.
 • Övergå till att studera eller jobba på distans, om möjligt. Om du är fullständigt symptomfri kan du komma till universitetet förutsatt att du använder munskydd och undviker kontakter.

Det har inte nödvändigtvis skett någon exponering om covid-19-fallet eller både covid-19-fallet och närkontakten har använt ansiktsskydd, engångsmun- och nässkydd eller visir. Den som får ett positivt testresultat i ett hemtest eller har symptom kan inte komma till universitetet.

Vad gör jag ifall det konstateras att jag har coronavirus?

Om du får ett positivt testresultat (inkl. hemtest) eller har symptom ska du inte komma till universitetet. Meddela din frånvaro i normal ordning. Läraren bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Var hittar jag hjälp för att handskas med oron som orsakas av coronaviruset?

I sidan Psykiskt välbefinnande har vi samlat information om olika aktörer som kan hjälpa och stöda i behandlingen av oro och ångest som orsakas av coronaviruset.

Undervisning

Var kan jag se min undervisningsinformation?

Du kan kontrollera informationen om undervisningen:

Ser man då man anmäler sig till en kurs i Sisu ifall kursen ordnas som närstudier eller distansstudier?

I Sisu ser du ifall det finns bokat ett undervisningsutrymme för kursen eller inte. Om inget undervisningsutrymme finns uppgett betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. För en del kurser har man i Sisu eller på kurssidan lagt till informationen om undervisningen ordnas som närstudier eller som distansstudier. Ifall det är något oklart med prestationssättet, kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan du kontakta läraren.

Kan man kräva närvaro i undervisningen under våren?

Studenten ska delta aktivt i undervisningen. I utbildningsprogrammets undervisningsplan kan man bestämma att deltagande i undervisningen är obligatoriskt om det är pedagogiskt motiverat eller undervisningsarrangemangen förutsätter det. Obligatoriskt deltagande kan gälla ett studieavsnitt eller en del av ett studieavsnitt. När det beslutas om obligatoriskt deltagande ska det i undervisningsplanen även anges hur stor andel av undervisningen studenten ska delta i.

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte närundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, möten med patienter, färdighetskurser). I närundervisningen kan det därtill förutsättas att studenten är närvarande på det sätt som anges i undervisningsplanen, om utbildningsprogrammets fastställda kunskapsmål kräver det. Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande arrangemang på de kurser vars prestationssätt kräver närvaro. Studenter som är frånvarande på grund av coronaviruset (sjukdom, exponering, karantän) ska ges ersättande uppgifter i den utsträckning det är möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp ska i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Om det enligt den information som finns tillgänglig i Sisu och på kurssidan är oklart ifall det krävs obligatorisk närvaro för att avlägga kursen, kontakta kursens lärare. Om en student som hör till en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisningen, bör hen kontakta kursens lärare i ett så tidigt skede som möjligt. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig. 

Om du är sjuk eller försatt i karantän får du inte delta i närundervisningen. 

Hur kan man försäkra sig om att en student kan delta i två på varandra påföljande föreläsningar om den ena ordnas som närundervisning och den andra som distansundervisning?

Man kan följa med distansundervisningen i självstudielokalerna. Undervisningslokaler har öppnats på campus för självstudier. Läs mer på Universitetets lokaler och tjänster.

Kan en student som hör till en riskgrupp komma överens om distansstudier med kursens lärare?

Om en student som hör till en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisningen, bör hen kontakta kursens lärare i ett så tidigt skede som möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp kan i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ ifall läraren bedömer att till exempel kursens innehåll och läromål möjliggör dessa. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig. 

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Kan man delta i alla kurser också på distans om man t.ex. blir sjuk?

Om kursen eller en del av kursens undervisningstillfällen ordnas som närstudier och om det är fråga om ett studieavsnitt med obligatorisk närvaro ska du kontakta läraren ifall du blir sjuk. Möjligheterna för att delta på distans varierar enligt kursens innehåll och läromålen.

Kräver universitetet ett coronapass?

Personer som deltar i undervisning eller annan normal verksamhet, kan inte förutsättas ha ett coronapass. 

Kan man delta i alla kurser också på distans om man t.ex. blir sjuk?

Om kursen eller en del av kursens undervisningstillfällen ordnas som närstudier och om det är fråga om ett studieavsnitt med obligatorisk närvaro ska du kontakta läraren ifall du blir sjuk. Möjligheterna för att delta på distans varierar enligt kursens innehåll och läromålen.

Hur bestäms undervisningsarrangemangen?

Fakulteterna och utbildningsprogrammen bestämmer hur kurserna ordnas, man följer universitetets allmänna beslut. 

Är det ännu möjligt att arrangemangen ändras med kort varsel, t.ex. om smittläget förvärras?

Om läget förvärras så att vi enligt myndigheternas direktiv behöver stänga lokaler och övergå till distansundervisning, gör vi de ändringar i undervisningsarrangemangen som krävs.

Om väsentliga ändringar behöver göras i kursinformationen meddelar läraren de registrerade studenterna.

Var får jag information om undervisningen annulleras eller om prestationssättet ändras (t.ex. kursen ordnas som nätbaserad undervisning istället för närundervisning)?

Kursläraren informerar studerande om ändringar. Information om eventuella ändringar publiceras huvudsakligen på kurssidorna eller i Öppna universitetets undervisningsprogram.

Om närkontakt inte kan undvikas i en undervisningssituation, hur går man till väga med munskydd? 

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.   

Kan en lärare be en student berätta om hens vaccinationsuppgifter?

Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.

Universitetet uppmuntrar alla att ta coronavaccinet.

Universitetets lokaler och tjänster

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Har universitetets lokaler öppet? 

 • Universitetets lokaler är öppna, men på sommaren kan öppettiderna variera. Kontrollera alltid lokalernas aktuella öppettider.
  • De undervisningslokaler som används som självstudielokaler, se under rubriken "Andra självstudielokaler på campus".
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.

Har självstudielokaler öppet?

Självstudielokalerna är i bruk även på sommaren, men kontrollera alltid aktuella öppettider. Undervisningslokalerna för självstudier är stängda på centrumcampus, i Gumtäkt och i Vik 6.6.-28.8 och i Mejlans 6.6.-15.8.

Centrumcampus

Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset.

Lärocentren Aleksandria och Minerva. Aleksandria har även öppet på natten och på helgerna för att komma åt nyckelinnehavare.

Du hittar också utrymmen för självstudier och grupparbeten i Tankehörnan.

Campus Mejlans

Campus biblioteket i Mejlans.

Campus Gumtäkt

Campusbiblioteket i Gumtäkt.

Utöver biblioteket finns allmänna utrymmen för informationsteknik i Chemicum.

Campus Vik

Campusbiblioteket i Vik.

Utöver biblioteket finns allmänna utrymmen för informationsteknik i hus C och Biocenter 3.

Ytterligare information

Entréhallarna på campus kan användas för självstudier.  Bibliotekens självstudielokaler på alla campus kan användas för att delta i distansföreläsningar. Mer information om bibliotekets lokaler och vilken ljudnivå som lämpar sig för dem hittar du i bibliotekets spelregler och våningskartorna över enheterna. Du kan också hitta mer information om självstudielokaler på webbplatsen för Lärandemiljöer.

Hur studerar jag säkert i universitetets lokaler?

Varje studerande ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla universitetets lokaler, inklusive studentrestauranger och entréhallar:

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Bedöm ditt behov av coronatest enligt din hemorts anvisningar (inom HUS-området på Koronabotti) och gör ett hemtest vid behov.
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Ge utrymme till andra alltid när det är möjligt.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Genom att använda munskydd skyddar du dig själv och andra vid trängsel. Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp.
  • Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Vi rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Vilken är universitetets linje i fråga om ansiktsmasker när universitetets lokaler är öppna? 

Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.

 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • Kirurgiska munskydd, munskydd av tyg och FFP2-andningsskydd finns fortfarande tillgängliga för personalen och studenterna.

Har studentrådgivningens servicepunkter öppet? 

Du kan hitta information om öppertider och servicen på Studentservicens webbplats. Studentservice erbjuds vid behov förutom på distans även som närträffar.

Kan jag komma till en bokad tid för handledning (t.ex. studiepsykologen, pro gradu-handledning, studiehandledning)? 

Rådgivning ordnas i huvudsak på distans. Följ instruktioner på sidan Var kan jag få rådgivning och handledning?.

Hur får jag mitt examensintyg under undantagstillståndet?

Kontrollera öppetider och leveranspraxisen för din fakultet på Studentservicens webbplats.

Tenterande

Hur ordnas tentamina under undantagstillståndet?

Tentamina kan ordnas på plats som fysiska tentamina eller på distans.

I vissa fall har man i samband med tentamens namn lagt till information ifall det är fråga om en salstentamen eller en distanstentamen. Ifall det i Sisu och på kurssidan inte finns uppgett ett undervisningsutrymme i samband med temtamens information betyder det oftast att tentamen ordnas på distans. Ifall det är något oklart med prestationssättet, kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan du kontakta läraren.

Kan jag delta i Examinarium-tenter? 

Examinarium- lokalerna är tillgängliga för bokning som vanligt.

 • Du ska delta examen edast om du är frisk och symptomfri. Om du känner dig sjuk ska du avlysa tentamen eller flytta provtiden framåt. Vid behov, ta kontakt med tentatorn.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt. Du kan använda ditt eget munskydd eller, om det behövs, kan du hämta ett munskydd från vaktmästaren. Kom ihåg att lägga munskyddet i en soptunna efter bruket.
 • Det finns handsprit och desinfektionsdukar i examensrummet. Rengör tangentbordet och musen med desinfektionsduken innan och efter tentamen. 

På vilket sätt beaktas dataskyddsanvisningarna i övervakningen av distanstentamina?

 1. Universitetet kan i undantagsfall övervaka genomförandet av distanstentamen. Vid distansövervakning används i första hand videokontakt eller inloggnings-, aktivitets- och loggdata som samlas in av datasystemen. I vissa motiverade fall eller vid misstanke av fusk kan man i andra hand också använda inspelade videor och ljudfiler.
 2. Universitetet kan kontrollera studentens identitet i samband med tentamen. Detta genomförs till exempel genom att kräva att studenten loggar in med sitt personliga användarnamn vid universitetet eller visar upp sitt identitetskort.
 3. Att delta i distansövervakning på ett ställe som studenten själv väljer är frivilligt. När studenten deltar i distansövervakning går hen samtidigt med på att hålla kameran på. Studenten har rätt att avbryta övervakningen under tentamen till exempel på grund av en överraskande situation, men avbrytningen kan leda till att tentamensprestationen underkänns.
 4. Om studenten vägrar att delta frivilligt i distansövervakning till exempel på grund av integritetsskydd eller bristfällig apparatur ska läraren ordna bedömningen på ett alternativt sätt.
 5. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas högskolans anvisningar om dataskydd och datasäkerhet.
 6. Läraren ger dig anvisningar om övriga detaljer i samband med tentamen.

Distansstudier

På vilket sätt sköter man om studenternas psykiska välmående och ork?

Om du behöver hjälp finns det tillgängligt i form av olika tjänster som är till för just dig. Du hittar de olika tjänsterna på sidan Psykiskt välbefinnande.

 I Handledningshörnan ordnas evenemang som stöder studier och välmående. 

Studiepsykologerna har samlat tips för att underlätta distansstudier på sidan Till stöd för studierna. Därtill kan du reservera en tid till vägledning på distans, tidsbokning sker via studiepsykologernas sida.

Var kan jag hitta mer information om vertygen för nätundervining?

Är det möjligt att låna en bärbar dator någonstansifrån? Vad om jag inte har internetuppkoppling hemma? 

Universitetet kan tyvärr inte erbjuda IT-verktyg eller internetuppkoppling för studerandes distansstudier. Vi uppmanar studerande att fråga närkretsen, studerande vänner eller ämnesföreningarna ifall de har överlopps verktyg. Vi påminner om att mobiltelefonen ofta kan användas för att dela internet till bärbara datorer (hot spot). Kom ihåg att först kontrollera ditt abonnemangs möjliga begränsningar i dataanvändningen.

IT-centrets nya laptoputlåning betjänar universitetets examensstuderande och personal 24/7 på Aleksandrias första våning. Från laptoputlåningens automat kan du låna en bärbar Lenovo-dator för fyra timmar i taget. 

Studierna försenas

Hur går det med mitt studiestöd om genomförandet av mina studier försenas? 

 Följ med FPA:s egen kommunikation.

På grund av coronaviruset försenas min utexaminering. Ansöker jag om tilläggstid som normalt? Tas undantagstillståndet i beaktande då ansökningarna behandlas?

Du kan ansöka om tilläggstid som normalt via Sisu. Se instruktionerna i Instruktioner för studerande. Undantagstillståndet tas i beaktande då ansökningarna behandlas. 

Disputationer

Hur arrangeras disputationer?

Disputationer kan ordnas utan restriktioner. Beredskap för att ordna disputationer på distans behövs inte längre.

Du kan läsa mer om att organisera disputationer i den uppdaterade meddelande.

Praktiker

Min praktikperiod (inom Finland) börjar inom kort, kan jag börja den enligt mina planer?

Praktiker inom Finland kan utföras enligt arbetsgivarens instruktioner. Praktiker annulleras eller flyttas inte av universitetet ifall studeranden och/eller arbetsgivaren inte vill det själva.

Praktiker kan avläggas på distans, antingen delvis eller helt och hållet. Ett krav för praktikstödet är dock, att studeranden måste ha en handledare på praktikplatsen. Ifall arbetet genomförs totalt på distans bör man fundera på förhand hur handledningen sköts under praktiken.

Jag är utomlands på min praktik, vad skall jag göra?

För mera instruktioner se Karriärservicens instruktioner.

Undervisningspraktiker

Hur genomför jag min undervisningspraktik i undantagssituationen?

Följ pedagogiska fakultetens anvisningar om praktik.

Utbytesstuderande

Jag är på utbyte eller planerar åka på utbyte. Vad ska jag göra?

Följ Mobilitetsservicens information om hur coronaviruset påverkar studentutbyten vid Helsingfors universitet. Informationen uppdateras vartefter situationen förändras.

Kan jag resa utomlands?

Det är igen tillåtet att resa. Eventuella begränsningar, anvisningar och varningar i destinationslandet ska ändå beaktas i planeringen. Det är även skäl att beakta avbokningsskyddet när resan bokas.

Jag kommer/återvänder till Finland från utlandet. Måste jag sätta i karantän?

I FINENTRY-tjänsten får en passagerare som anländer till Finland information och instruktioner om coronavirustestning och frivillig karantän.

Studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift

Byta sidans språk till engelska för att se instruktioner till studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift (studerande från utanför EU/ETA-länder).

Var kan jag be om mera information?

Läs först den här sidans samt din egen fakultets instruktioner, och skicka enbart meddelande till en serviceadress per gång för att undvika rusning.

 • Om du har frågor gällande universitetets allmänna åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-post adressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster, samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.
 • Om du har frågor gällande kursarrangemangen, var i direkt kontakt med den ansvariga läraren för kursen. Du hittar ytterligare information om studieavsnittet i studiebroschyren i Sisu och på kurssidan till vilken du kommer via broschyren.
 • Om du behöver studierådgivning eller ifall du inte hittar svar på dina frågor från din fakultets coronainstruktioner, ta kontakt med studierådgivningen vid din fakultet.

Besluteten tagna av universitetets ledningsgrupp för coronaviruskrisen kan man hitta på Flamma (kräver inloggning).

Fakulteternas särskilda direktiv under coronavirussituationen

På universitetets yttre sidor hittar du en lista på de olika fakulteternas och andra enheters särskilda direktiv under coronavirussituationen. Du hittar den aktuella informationen om din fakultets coronavirusåtgärder där.