Coronaviruset: information för nya studerande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Fick du en studieplats vid Helsingfors universitet och börjar studera på hösten 2021?

Grattis till studieplatsen! Vi hoppas att du ser fram emot dina kommande studier. Vi förstår ändå att coronavirussituationen kan orsaka osäkerhet och oro. Därför samlar vi frågor och svar på hur coronaviruset påverkar studiestarten, orienteringen och tutoreringen samt andra praktiska arrangemang på den här sidan.

Läs först noggrant igenom vad som står på den här sidan. Den uppdateras med universitetets linjedragningar, så du kan hålla dig informerad genom att komma tillbaka till den här sidan med jämna mellanrum. Vi rekommenderar också att hålla en öga på följande sidor: 

Ifall du har andra frågor gällande universitetets åtgärder mot coronaviruset kan du skicka ett meddelande till e-postadressen coronavirus@helsinki.fi.

Trots undantagstillståndet gör vi vårt bästa för att stöda våra nya studerande, och vi vill önska dig välkommen till Helsingfors universitet!

Vanliga frågor

Hur påverkar coronavirussituationen Helsingfors universitet?

Universitetet iakktar coronavirussituationen, och följer myndigheternas direktiv och uppmaningar i sin verksamhet. Förutsättningen för universitetets verksamhet är alltid att trygga studerandes och personalens hälsa, välmående och säkerhet.

Följ informationen på universitetets webbsida: Situationen med Coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Var hittar jag allmän information för nya studerande?

Du hittar allmänna instruktioner för nya studerande i Instruktioner för studerande. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram från menyn under rubriken.

Att ta emot studieplatsen

Jag har blivit villkorligt antagen, men kan inte på grund av coronavirussituationen lämna in de dokument som visar min behörighet inom den utsatta tiden. Vad ska jag göra?

Vi förstår att situationen med coronaviruset kan göra det svårt för de villkorligt antagna sökande att avlägga sin examen och lämna in de dokument som visar deras behörighet i tid.

På grund av detta har Helsingfors universitet förlängt tidsfristen för magisterprogrammen och det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Science för att lämna in de nödvändiga dokumenten.

Du hittar ytterligare information på webbsidan Villkorligt antagna. Om du har fler frågor kan du kontakta Ansökningsservicen.

När skall jag ta emot den studieplats som jag har blivit erbjuden?

Studieplatsen skall tas emot inom den givna tidsfristen. Du hittar datumet då du senast måste ta emot studieplatsen i det resultatbrev som skickades till dig eller genom att logga in till Min Studieinfo- servicen.

Kan jag anmäla mig som frånvarande och börja mina studier senare?

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret (2021–2022) endast om du har en lagstadgad orsak. Läs mer på websidan Läsårsanmälan.

Orientering & tutorering

Hur genomförs nya studerandes orienteringsvecka på hösten 2021?

Orienteringen ordnas vecka 35 (fr.o.m. 30.8.2021). Ifall du påbörjar dina studier i utbildningsprogrammet i medicin eller odontologi, börjar orienteringen redan vecka 33 (fr.o.m. 16.8.2021).

Enskilda undantag i de tidigare nämnda tidtabellerna är ändå möjliga. Orienteringsveckans slutliga tidtabell uppdateras i augusti.

Mer exakt information om hur programmet genomförs och den slutliga tidtabellen för din fakultetens orienteringsvecka hittar du på Studieorientering och tutorering-sidan. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram från menyn under rubriken.

På grund av den rådande coronavirussituationen ordnas orienteringsveckan delvis på distans.

Coronavirusets påverkan av studierna och undervisningen

Hur organiseras undervisningen på hösten 2021?

I enlighet med de tidigare planerna genomförs höstens undervisning och tentamina som en kombination av när- och distansundervisning. Eventuella avvikelser är liksom hittills möjliga på beslut av lägescentralen.

Du hittar information om hur undervisningen ordnas under undantagssituationen och andra teman relaterade till dina studier i Instruktioner för studerande: Coronavirus och studierna – frågor och svar. På sidan får du svar bl a på följande frågor:  

 • Hur ska man organisera höstens undervisning? 
 • Hur vet jag hur mina kurser ordnas på hösten?
 • Hur vet jag hur mina kurser ordnas på våren?
 • Ser man då man anmäler sig till en kurs i Sisu ifall kursen ordnas som närstudier eller distansstudier?
 • Hur ordnas undervisningen på hösten (distansundervisning, hybridundervisning, närundervisning)?
 • Om bara en del av kursens studerande får delta i närundervisningen, enligt vilka grunder väljs studenterna?
 • Hur kan man försäkra sig om att en student kan delta i två på varandra påföljande föreläsningar om den ena ordnas som närundervisning och den andra som distansundervisning?
 • Kan man kräva närvaro i undervisningen under hösten?
 • Kan en student som hör till en riskgrupp komma överens om distansstudier med kursens lärare?
 • Kan man delta i alla kurser också på distans om man t.ex. blir sjuk?
 • En hur stor andel av studenterna deltar på hösten i distansundervisningen och en hur stor andel i närundervisningen?
 • Ordnas närundervisningen främst för någon speciell studerandegrupp (t.ex. gulnäbbar, andra årets studerande)?
 • Är det möjligt att det med kort varsel kan komma ändringar i arrangemangen om t.ex. virussituationen blir sämre?
 • Var får jag information om undervisningen annulleras eller om prestationssättet ändras (t.ex. kursen ordnas som nätbaserad undervisning istället för kontaktundervisning)?

Var hittar jag mer information om hur coronavirussituationen påverkar studierna och undervisningen?

Du hittar information om hur undervisningen ordnas under undantagssituationen och andra teman relaterade till dina studier i Instruktioner för studerande: Coronavirus och studierna – frågor och svar.

Följ sidan eftersom den här sidan för nya studerande uppdateras inte med information som gäller alla våra studerande.

Var kan jag följa med aktuell information om mitt utbildningsprograms/min fakultets coronavirusåtgärder?

På universitetets yttre sidor hittar du en lista på de olika fakulteternas och andra enheters särskilda direktiv under coronavirussituationen.

Hur kan jag aktivera min IT-behörighet för Helsingfors universitets datasystem?

Alla nya studerande måste aktivera sin behörighet elektroniskt för att kunna använda Helsingfors universitets IT-tjänster. Aktivering av behörigheten kan göras efter att du har anmält dig som närvarande eller frånvarande under läsåret och dina uppgifter finns i studeranderegistret. Du får en konfirmation per e-post när dina uppgifter har sparats i registret.

Om du har finska bankkoder eller ett elektroniskt identitetskort och en chipkortsläsare kan du aktivera din IT-behörighet enligt dessa instruktioner.

I andra fall måste du fylla i ansökan om användarnamn. Se instruktioner på den engelskspråkiga sidan.

Var kan jag få de verktyg jag behöver med distansstudier?

Studerande är själva ansvariga för att skaffa nödvändiga verktyg för studier, t. ex. datorn och internetuppkopplingen.

Internationella studerande

Svar på frågor som berör internationella studeranden, om bl.a. uppehållstillstånd, terminsavgifter och stipendier, hittar du på sidans engelskspråkiga version Coronavirus: Information for admitted students.

Begränsningar och säkerhetsåtgärder

Vilka instruktioner har universitetet gett för att fungera säkert på universitetets lokaler?

Mer detaljerad information om säkerhetsriktlinjer finns i avsnittet om inverkan av coronavirus på studier - frågor och svar på universitetets lokaler och tjänster.

Jag återvänder till Finland från utlandet. Måste jag hålla mig i karantän?

FINENTRY-tjänsten ger resenärer som anländer till Finland information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän. 

Kan jag få min första coronavaccin och/eller den andra dosen i Helsingfors eller någon annanstans i huvudstadsregionen?  

Huvudsakligen sker coronavaccinationer alltid i den kommun där du är registrerad som boende och du hittar information på webbsidorna av din hemkommun. Information om coronavaccination för Helsingforsbor finns på Helsingfors stads webbsidor.