Coronavirusets påverkan på praktik

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Uppdaterad 11.8.2021

Koronavirus situationen ändrar i snabb takt. Karriärtjänster uppdaterar informationen här vid behov. OBS: den här sidan gäller inte undervisningpraktiker, se pedagogiska fakultetens instruktioner.

 

Utlandspraktiker 

 • Vi beviljar praktikstöd som vanligt till utlandspraktiker.
 • Universitet följer statsrådets anvisningar gällande utlandsresande. Situationen kan ändra snabbt, och det kan hända att vi måste annullera utlandspraktiker ifall det är nödvändigt.
 • Studeranden som återvänder från utomlands bör följa THLs (Institut för välfärd och hälsa) instruktioner och enligt behov bli i karantän.
 • Ifall din praktik avbryts eller flyttas bör du meddela oss omedelbart; traineeships@helsinki.fi
 • Studeranden kan komma överens med arbetsgivaren om att slutföra praktiken genom distansarbete från Finland ifall nödvändigt. I dessa fall anses det inte att praktiken har avbrutits.
 • Vi rekommenderar att studeranden som planerar att göra sin praktik utomlands tar i beaktan osäkerheten med den rådande coronasituationen som också kan ändra i snabb takt. Studeranden bör se till, att det så mån det är möjligt, går att få ersättning av eventuella avbokade flyg eller boendekostnader. Universitetets försäkring ersätter inte kostnader som coronasituationen kan orsaka för studeranden ifall praktiken avbryts eller annulleras.

 

Praktiker under koronatiden (gäller också utlandspraktiker)

Korona- situationen skapar osäkerhet gällande praktiker och deras tidpunkt.

 • Praktiker inom Finland kan utföras enligt arbetsgivarens instruktioner. Praktiker annulleras eller flyttas inte av universitetet ifall studeranden och/eller arbetsgivaren inte vill det själva.
 • Praktiker kan avläggas på distans, antingen delvis eller helt och hållet. Ett krav för praktikstödet är dock, att studeranden måste ha en handledare på praktikplatsen. Ifall arbetet genomförs totalt på distans bör man fundera på förhand hur handledningen sköts under praktiken.
 • Vi har satt ihop tips vad som är bra att ta i beaktan gällande praktik som avläggs på distans, du hittar dem på Aarresaari.net- sidan.
 • När du ansöker om praktikstöd bör du veta exakta datum om när praktiken börjar och när den slutar. Praktikstöd beviljas inte om du inte har kommit överens med din arbetsgivare om dessa datum.
 • Om du redan har blivit beviljad praktikstödet, och praktiken flyttas till en odefinierad tidpunkt, annulleras stödet. Du kan då ansöka på nytt om stödet när du vet den nya tidpunkten för praktiken.