Coronavirussituationen | Öppna universitetet

 

Här hittar du information om undervisningen och tjänsterna vid Öppna universitetet under undantagssituationen som orsakats av coronaviruset. Instruktioner har uppdaterats 26.4.2021.