Coronavirussituationen | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Här hittar du information om undervisningen och tjänsterna vid Öppna universitetet under undantagssituationen som orsakats av coronaviruset.

  • Nästan alla Öppna universitetsstudier genomförs som nätstudier.
  • I universitetets lokaler följer vi säkerhetsföreskrifterna: vi iakttar god handhygien och att alla har möjlighet att undvika närkontakt med varandra, och när vi är sjuka kommer vi inte till campus.
  • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.
  • Om du har frågor som gäller dina pågående studier kan du kontakta Öppna universitetets studierådgivning eller läraren Du når läraren bäst via lärplattformen (Moodle eller MOOC).
  • Mer information: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet  

Dessa instruktioner har uppdaterats 21.4.2022.