Coronavirussituationen | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Här hittar du information om undervisningen och tjänsterna vid Öppna universitetet under undantagssituationen som orsakats av coronaviruset.

  • Huvudpart av Öppna universitetets studierna ordnas huvudsakligen på webben på hösten 2021. 
  • Öppna universitetets studierådgivning betjänar dig per e-post, chatt och telefon. 
  • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler.
  • Om det sker ändringar i dina pågående eller kommande studier, meddelas du per e-post och/eller via lärplattformen (Moodle eller MOOC).  Ändringarna förs också in i undervisningsprogrammet. 
  • Om du har frågor som gäller dina pågående studier kan du kontakta Öppna universitetets studierådgivning eller läraren Du når läraren bäst via lärplattformen (Moodle eller MOOC).
  • Mer information: Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet  

Dessa instruktioner har uppdaterats 11.10.2021.