Delta i Högskoledagen!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vad är Högskoledagen?

Högskoledagen är ett årligen återkommande evenemang som ordnas i samarbete med de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i huvudstadsregionen. Under Högskoledagen bekantar sig andra stadiets studerande från hela Svenskfinland med de utbildningsmöjligheter högskolorna har att erbjuda. Det ordnas program på Unis fyra campus samt på Arcada, Aalto, Hanken och Konstuniversitetet. Ifjol deltog sammanlagt ca 1200 andra stadiets studerande i Högskoledagen.

Under Högskoledagendagen får deltagarna ta del av ett brett program med er Unistudenter i fokus. Ni presenterar era utbildningsprogram, i samarbete med Unis personal, genom att t.ex. delta i paneldiskussioner eller dra rundvandringar på campus. Dagen är uppdelad i ett för- och ett eftermiddagspass.

Svenska ärenden står för helhetskoordineringen av evenemanget.

Den digitala Högskoledagen 28.10.2021

Högskoledagen ordnas på distans torsdagen den 28 oktober 2021. Unis utbildningsprogram presenterar sig via videopaket som publiceras på Studera i Helsingfors -sidan. Videorna är tillgängliga också efteråt så du kan bekanta dig med de svenskspråkiga programmen när du vill. 

 

 

Du behövs!

Under Högskoledagen lyfter vi fram vad de olika ämnena på Uni handlar om, vad studierna går ut på, vilka frågor man studerar och ur vilka perspektiv. Studielivet intresserar, och det är du som studerande expert på. Det är viktigt att studerandena känner att steget till universitetsstudier inte är omöjligt stort.

För att Högskoledagen ska bli så lyckad som möjligt behövs Unistudenter från möjligast många utbildningsprogram som kan berätta om sina personliga studieerfarenheter. Vad är skillnaden mellan miljövetenskaper, biologi och molekylära biovetenskaper eller mellan statskunskap, sociologi och socialpsykologi? Ämnen som språk, historia, filosofi, matematik, fysik och kemi är bekanta skolämnen för de flesta sedan tidigare, men sättet på vilket man närmar sig och studerar ämnet på universitetsnivå är inte detsamma. Andra stadiets studerande kan relatera till Unistuderande som berättar om sina erfarenheter, och därför behövs du!

Under fysiska besök kan du delta i en paneldiskussion om studier och studielivet (ca 45min), dra en rundtur på campus för ca tio deltagare (45–60min) eller fungera som busstutor vilket betyder att du åker med deltagarna till och från campus.

Hur anmäler jag mig?

Svenska ärenden rekryterar studentrepresentanter till Högskoledagen i början av varje höst och information kan du få via nyhetsbrevet Uni på väg. Ifall du inte redan är prenumerant kan du beställa nyhetsbrevet här. En intresseanmälan till att medverka i Högskoledagen binder dig inte till någonting - anmäl gärna ditt intresse även om du ännu är osäker på om du kan ställa upp. 

Innan Högskoledagen äger rum ordnas det ett infotillfälle för alla medverkande. Under tillfället går man igenom programmet och de olika uppgifterna, och Uni t-skjortorna delas ut.

Ifall du har frågor om Högskoledagen kan du skicka e-post till din campuskoordinator

Arvode

Alla som medverkar i Högskoledagen får en Uni t-skjorta och ett arvode. Under den digitala Högskoledagen 2020 får studeranden ett arvode på 50 euro.

Under fysiska besök:

Paneldiskussion 20 euro

Rundvandring 25 euro

Övriga uppgifter, t.ex. busstutor 14 euro