Delta i Högskoledagen!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Högskoledagen är ett årligen återkommande evenemang där andra stadiets studerande har chansen att bekanta sig med studiemöjligheterna på svenska i Helsingforsregionen. Denna höst ordnas Högskoledagen 27.10.2022 och som student har du möjlighet att delta och berätta om hur det är att studera vid Uni! Rekryteringen av medverkande studenter kör i gång 5.9.2022 och du kan anmäla ditt intresse via anmälningsblanketten som finns på den här sidan.

 

Vad är Högskoledagen?

Högskoledagen ordnas varje höst i samarbete med de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i huvudstadsregionen: Aalto-universitetet, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet, Konstuniversitetet och Yrkeshögskolan Arcada. Under Högskoledagen bekantar sig andra stadiets studerande från hela Svenskfinland med de utbildningsmöjligheter högskolorna har att erbjuda. Det ordnas program på Unis fyra campus.

Under Högskoledagen får deltagarna ta del av ett brett program med er Unistudenter i fokus. Ni presenterar era utbildningsprogram i samarbete med Unis personal, genom att t.ex. delta i paneldiskussioner eller dra rundvandringar på campus. Dagen är uppdelad i ett för- och ett eftermiddagspass.

Helsingforsalliansen koordinerar dagen. Svenska ärenden står för helhetskoordineringen av programmet på Helsingfors universitet.

Högskoledagen tidigare år

Högskoledagen ordnades 2020–2021 digitalt. Du hittar våra videor på helsinki.fi: Högskoledagen - studerande berättar. År 2019 då Högskoledagen sist ordnades fysiskt deltog sammanlagt ca 1200 andra stadiets studerande.

Kom och medverka under Högskoledagen!

Under dagen lyfter vi fram vad studier i de olika ämnesområdena handlar om, vilka frågor man studerar och ur vilka perspektiv. Studielivet intresserar, och det är du som studerande expert på. Det är viktigt att andra stadiets studeranden känner att steget till universitetsstudier inte är omöjligt stort.

Vad innebär det att delta i Högskoledagen?

Beroende av ditt intresse kan du välja mellan tre olika uppgifter:

  • Du kan delta i en paneldiskussion om studier och studielivet (ca 45min)
  • Du kan hålla en rundtur på campus för ca tio deltagare (ca 45 min)
  • Du kan fungera som busstutor vilket betyder att du träffar deltagarna på Senatstorget, prickar av de anmälda samt åker med deltagarna till och från campus. På Centrumcampus leder du deltagarna till rätt ställe till fots.

Det är möjligt att välja flera uppgifter och medverka under hela dagen. Vi prioriterar studenter som kan delta i för- och eftermiddagspasset men det är inte en förutsättning för att bli vald.

Högskoledagens tidtabell

Högskoledagens tidtabell är följande

  • På förmiddagen start kl. 9.30 och avslutning kl. 12.30
  • På eftermiddagen start kl. 13.15 och avslutning kl. 16.15

Infotillfälle för alla medverkande

Innan Högskoledagen äger rum ordnar Svenska ärenden ett infotillfälle på varje campus för alla medverkande studenter. Under tillfället går vi igenom programmet och de olika uppgifterna.

Deltagande i infotillfället är obligatoriskt för alla som medverkar i Högskoledagen.

 

Arvode

Alla som medverkar i Högskoledagen får en Uni t-skjorta och ett arvode. Arvodets storlek beror på uppgifterna och om du deltar i för- eller eftermiddagspasset eller i båda.

  • Paneldiskussion 35 euro per pass
  • Rundvandring 25 euro per pass
  • Övriga uppgifter, t.ex. busstutor 20 euro per pass

 

Hur anmäler jag mig?

Svenska ärenden rekryterar studerandepresentanter till Högskoledagen i början av varje höst. Nästa rekrytering börjar 5.9.2022 och slutar 23.9.2022. Anmäl dig via den här Lyyti-blanketten.

Information kan du också få via Uni på svenska-nyhetsbrevet. Ifall du inte redan är prenumerant kan du beställa nyhetsbrevet här.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om Högskoledagen kan du skicka e-post till: miska.siilin@helsinki.fi.