Doktorander och studentföreningsverksamhet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det finns föreningsverksamhet också för doktorander, och de kan bli medlemmar i Studentkåren vid Helsingfors universitet. Genom att delta i föreningsverksamheten har du möjlighet att påverka i doktorandrelaterade frågor vid universitet och får lära känna andra studerande.

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS

Medlemskap i studentkåren är frivilligt för doktorander och licentiatstuderande, och de kan ansluta sig som medlemmar när som helst under läsåret. Doktorander har inte rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses SHVS:s tjänster eller att få rabatt på resor. De har däremot tillgång till ett brett utbud av andra förmåner och tjänster. Läs mer om medlemskapet i studentkåren och om dess verksamhet på studentkårens webbplats. Närmare anvisningar för hur du ska betala studentkårsavgiften hittar du i samband med anvisningarna om läsårsanmälan för doktorander.

Doktorander vid Helsingfors Universitet (HYVÄT)

Doktorander vid Helsingfors Universitet (HYVÄT) är doktorandernas egen förening. Den strävar efter att aktivt driva doktorandernas intressen vid universitetet och erbjuda doktoranderna rikligt med möjligheter att samverka och nätverka. Läs mer om medlemskapet och verksamheten på HYVÄTs webbplats.