Doktorander som studentrepresentanter

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vid Helsingfors universitet finns en forskarskola, som har sammanlagt 32 doktorandprogram. Varje doktorandprogram har en ledningsgrupp, som förutom ledaren består av högst 8 medlemmar av vilka 2 är programmets egna doktorander och högst 6 hör till undervisnings- och forskningspersonalen. Dessutom har forskarskolans styrelse två representanter för doktorander.

Ledningsgruppens mandatperiod är fyra år, men representanterna för doktoranderna har en mandatperiod på två år. Föreningen Doktorander vid Helsingfors universitet (HYVÄT) ordnar representationsval vartannat år, och utgående från valet föreslår föreningen vem som ska utses till doktorandernas representanter i ledningsgrupperna. Dekanus vid den fakultet som ansvarar för respektive doktorandprogram fattar det slutliga beslutet om studentrepresentanterna i doktorandprogrammens ledningsgrupp.

Som representant för doktoranderna har du ett utmärkt tillfälle att påverka beslutsfattandet och utvecklingsarbetet som gäller doktorsutbildningen vid ditt eget doktorandprogram och i vidare kretsar vid universitetet.

ditt doktorandprograms webbplats får du veta vem som för närvarande representerar doktoranderna vid ditt doktorandprogram.