Doktorandstudier med egen finansiering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Förutom som anställd som doktorand med lön eller med stipendiefinansiering kan du genomföra doktorandstudier helt eller delvis med egen finansiering, det vill säga genom att förvärvsarbeta vid sidan om studierna.

Att studera med egen finansiering innebär att doktoranden har arbetsuppgifter som inte anknyter till doktorsavhandlingen. I allmänhet skriver doktoranden då sin doktorsavhandling på deltid.

I bästa fall kan ditt arbete anknyta till din doktorsavhandling, till exempel om du har sådana arbetsuppgifter vid ett forskningsinstitut som rör temat för din forskning. Då ska du och din arbetsgivare komma överens om hur stor del av ditt arbete som ska bidra till doktorsavhandlingen och studierna.

Om dina arbetsuppgifter inte alls anknyter till doktorsavhandlingen är det bra att med arbetsgivaren diskutera exempelvis möjligheterna att vara studieledig något tag under avhandlingsprojektet. Du kan ansöka om stipendier för studieledighet eller ta reda på om du är berättigad till exempelvis vuxenutbildningsstöd som beviljas av Utbildningsfonden. Läs mer om vuxenutbildningsstöd på Utbildningsfondens webbplats.

Om du skriver din doktorsavhandling vid sidan av andra arbetsuppgifter är det viktigt att du är beredd på att förvärvsarbetet påverkar tidtabellen för din utexaminering. Den som arbetar med sin doktorsavhandling på heltid kan avlägga sin examen på fyra år. Om du arbetar med din doktorsavhandling exempelvis på deltid, kommer det sannolikt att ta ungefär åtta år innan du blir doktor. Gör redan från början upp en realistisk studie- och forskningsplan som tar hänsyn till dina egna tidsscheman.

Även om du inte är anställd som doktorand vid universitetet eller inte forskar med hjälp av ett stipendium, står du i fråga om dina studier på samma linje som alla andra doktorander vid universitetet. Alla rättigheter och studentförmåner som hänför sig till doktorandstatusen gäller även för dig. Via din studierätt får du rätt att använda exempelvis universitetets e-tjänster och e-post samt bibliotekets tjänster. UniCafe erbjuder alla doktorander lunch till forskarstudiepris, och även UniSports tjänster står till förfogande för alla doktorander. Mer information om tjänster för doktorander hittar du på andra sidor på denna webbplats.