Doktorer som alumner

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Alla som har avlagt examen vid Helsingfors universitet samt utbytesstuderande och anställda är universitetets alumner. Det är möjligt at registrera som alumn även under dina doktorsstudier.

Läs mer om alumnverksamheten på sidan För alumner.

Registrera dig som alumn

Genom att registrera dig som alumn vid Helsingfors universitet håller du kontakten med universitetet och kan använda dig av de tjänster som erbjuds alumner. Du blir inbjuden till intressanta evenemang, får tidningen Ylioppilaslehti i digitalt format per e-post, kan boka Kajsabibliotekets särskilda alumnrum och mycket annat. Det är enkelt och gratis att registrera sig som alumn här.

Gå med i Alumnföreningen

Du kan bli medlem i Alumnföreningen vid Helsingfors universitet om du har studerat för examen vid universitetet. Föreningen erbjuder sina medlemmar ett unikt tvärvetenskapligt programutbud bestående av seminarier, föreläsningar, resor och fester. Du får tidningen Yliopisto antingen elektroniskt eller som tryckt tidning, du får rabatt på konsertbiljetter, tidningar, böcker, kurser och motionstjänster, och du har tillfälle att påverka universitetet och dess framtid.

Läs mer om Alumnföreningen på sidan För alumner

Fortbildning HY+

Dina band till universitetet, kunskapen och lärandet klipps inte av i och med din examen. Helsingfors universitet erbjuder alumner olika sätt att fördjupa och uppdatera sina kunskaper. HY+ erbjuder fortbildning och kompletteringsutbildning som baserar sig på forskning och praktiska behov. Till utbudet hör kurser, evenemang och föreläsningar.