Examensinriktade studier | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

En examen kan inte avläggas vid Öppna universitetet, men studierna ger många fördelar också för den som är ute efter en examen: vid Öppna universitetet är det bra att bekanta sig med intressanta vetenskapsområden och vad universitetsstudier går ut på. Studier som ingår i en examen kan genomföras redan på förhand. Samtidigt förvärvar man de kunskaper och färdigheter som universitetsstudier kräver.

På basis av studier vid Öppna universitetet är det dessutom möjligt att ansöka om att bli examensstuderande vid de flesta fakulteter vid Helsingfors universitet. Denna möjlighet kallas öppna universitetsleden.

Tips för examensinriktade studier

  • Var målmedveten, metodisk och systematisk. Planera din tidsanvändning så att det finns tillräckligt med tid för studierna.
  • Välj i din studieplan de studier som ingår i den examen du eftersträvar. Dina studieprestationer antecknas i Helsingfors universitets register över studieprestationer och de kan utnyttjas i examen senare.
  • Om du ansöker om att bli examensstuderande via Öppna universitetsleden ska du välja studier som ingår i ansökningsvillkoren för universitetsleden.
  • Observera att studieprestationer inom enskilda kurser föråldras inom tio (10) år. Vid ansökan via öppna universitetsleden förutsätts dock ofta att studierna har slutförts inom en viss tidsperiod. Kraven varierar beroende på ansökningsobjekt.