Fakulteternas gamla examensfordringar

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På denna sidan hittar du fakulteternas gamla examensfordringar för doktorsstudier som var i kraft fram till 18.12.2020. Innehållet på denna sida är arkivinnehåll, hålls offentligt för att stödja studievägledning som ges efter övergångsperiodens slut. Doktoransprogrammens nya examensfordringar hittar du i Doktorsexamens omfattning och uppbyggnad -artikel.

Fakulteternas gamla examensfordringar

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Farmaceutiska fakulteten

Humanistiska fakulteten

Juridiska fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Medicinska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

 

Statvetenskapliga fakulteten

Teologiska fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten