Förhandsinformation om kurserna sommaren 2023 har publicerats | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Bekanta dig med förhandsinformationen för sommaren 2023: Förhandsinformation om kommande studier 

Hela studieutbudet för sommaren publiceras den 10 mars 2023.