Forskarstudier i andra inhemska universiteten (JOO)

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Ibland kan en fördjupning av doktors- eller licentiatavhandlingsämnet kräva studier vid andra universitet.

Universiteten i Finland har kommit överens om studentmobilitet och flexibel studierätt i ett avtal som kallas JOO (”joustava opinto-oikeus”). Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande möjlighet att inkludera studier från andra finländska universitet i sin examen.

Man ansöker om rätt att bedriva JOO-studier vid det mottagande universitetet. Ansökan ska förordas av hemuniversitetet, vilket innebär att det förbinder sig att ersätta kostnaderna för det mottagande universitetet.

JOO-studierna är avgiftsfria för studerande. Den studerande bör vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och bedriva studier vid ett annat universitet. En JOO-studierätt kan endast beviljas för studier som du kan inte slutföra vid Helsingfors universitet.

Anvisningar och ansökningsblanketten för JOO-studier finns på nationella JOOPAS-webbsidorna.

Om du har frågor om JOO studierätt eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Universitets Mobilitetsservice.