Handledningshörnan

https:/helsinki.zoom.us/s/69391133472?pwd=NHN1QUpPeGlpRllCS3M1S1hVOVE4QT09OBS!
Handledningshörnans evenemang ordnas på nätet under våren 2021. 

*****

Handledningshörnan finns i Kajsahuset (Fabiansgatan 30).

I Handledningshörnan erbjuds handledning och rådgivning som en del av vardagen. Du kan komma till Handledningshörnan om du har frågor som gäller t ex välmående, digitala färdigheter eller jobbsökning. Glöm inte heller att vi ordnar pausgympa varje vecka! En del av den handledning och rådgivning som erbjuds i Handledningshörnan följer ett regelbundet veckoschema. Läs mer nedan!

Om det inte finns något program på gång, får du gärna läsa och vila i Handledningshörnan. Bekanta dig också med Handledningshörnans principer för en tryggare miljö. 

Vi tar gärna emot idéer, utvecklingsförslag och respons som gäller verksamheten i Handledningshörnan.

Online gemenskap

HUS Discord-plattform

Du kan prata med andra studerande på HUS Discord-plattform. På Discords virtuella guidance-corner-kanalen informeras om online evenemang som kan hjälpa dig att befrämja studieförmåga och välbefinnande. På kanalen är du är alltid välkommen att fråga och fundera på olika saker med andra användare. Dessutom kan du berätta oss vilken typ av stöd du skulle behöva. Kom med till HUS Discord-plattform via denna länk. Mer information om HUS Discord finns på HUS webbsida.

Studiesessioner i Zoom

Studieservicen organiserar studiesessioner i Zoom för alla studerande. Sessioner hålls med Pomodoro-tekniken*. Du kan komma med till sessionerna via länker (updateras senare).

Under våren ordnas sessionerna på måndagarna kl. 10–12. Du kan komma med till sessionerna via länk:

Obs! Sessionen inte ordnas 5.4.

Instruktioner 

Om du kommer med till Pomodoro-sessionen för första gången, kom dit circa 5 minuter innan sessionen börjar. Sessionens ledare berättar teknikens idé och ger tips för effektivt arbetande.

Om du har frågor om distansstudier eller Pomodoro-sessionerna, kan du ställa frågor på HUS Discord -plattform på kanalen #etäopiskelu eller via e-post studentinfo@helsinki.fi.

*Pomodoro-teknikens idé är att arbeta intensivt på 25 minuter och sen hålla en paus på 5 minuter. Under 2 timmar håller vi alltså 4 Pomodoro-sessioner.

Tankehörnans tomattorsdagar

Du kan också delta i Tankehörnans tomattorsdagar som organiseras varje torsdag kl 9-15 i Basement (fortsätter 4.2.2021) och avlägset i Tankehörnans Instagram Stories. Läs mer om Tankehörnans webbsida.

 

Digikliniken

Från och med januari 2021 ordnas Sisu-kliniker i Zoom. Under klinikerna har du också möjlighet till personlig handledning i tekniska frågor om hur du gör upp din studieplan. Ifall du behöver hjälp med frågor som gäller innehållet i din examen och kursers motsvarigheter, kan du istället kontakta studierådgivningen vid din egen fakultet. På våren 2021 koncentrerar vi oss på allmänna frågor om uppgörandet av en studieplan i Sisu.

På klinikerna besvaras frågor av studierådgivare, Sisu-experter samt från våren 2021 även Sisu-tutorer.

Anmäl dig till klinikerna. Efter att du anmält dig till kliniken genom e-blanketten skickas Zoom-länken till dig före tillfället. Klinikerna fungerar enligt pop up-system så du kan komma när som helst under evenemangstiden.

För mer information: studentinfo@helsinki.fi

Studieplan i Sisu 

torsdagen 6.5. kl 12-16
torsdagen 3.6. kl 12-16

Sisu-tutorering

Sisu-tutorering ordnas i maj–juni enligt följande:

 • 3–14.5 kl. 10–16. (Obs! tors. 6.5 kl. 12–16 jour i samband med Digikliniken.)
 • Driftavbrott i Sisu 17–30.5, Sisu-tutorerna har inte jour
 • 31.5–4.6. kl. 10–16. (Obs! tors. 3.6 kl. 12–16 jour i samband med Digikliniken.)

Tutorerna hjälper via fjärranslutning i Zoom (länk till Zoom-rummet), och hjälpen är tillgängligt på finska, svenska och engelska. Man behöver inte anmäla sig på förhand till tutoreringen.

Mera information om Sisu-tutorering här.

 

Ansökningsrådgivning

Vår kundtjänst i Handledningshörnan är stängd för tillfället. Vi betjänar via chat, telefon och e-post. Ansökningsrådgivningens kontaktuppgifter hittar du här

Mjuka axlar

UniSport erbjuder Mjuka axlar pausgymnastikspass på Zoom:

 • måndagar kl. 12.00
 • onsdagar kl. 13.00
 • fredagar kl. 11.00

Mjuka axlar är ett avslappnande gympapass på 15 minuter där vi fokuserar på ryggen och axlarna och mjukar upp spända muskler. Mjuka axlar lämpar sig väl för nybörjare. Du behöver ingen träningsutrustning.

Du kan delta i Zoom-evenemanget med Meeting-ID 861 9709 5476. Du hittar länken på  Huolettomat hartiat  sidan (Mjuka Axlar) och i gruppträningsschemat.

Du kan också ladda ner Unisports Break Pro -program för pausgymnastik på din egen dator.

HUS:s rådgivning

Rådgivning i utkomstfrågor

Hur mycket får jag tjäna när jag får studiestöd? Är mina studiepoäng för i år tillräckliga för FPA? Vad ska jag göra om jag oroar mig för min utkomst under sommaren? På utkomstrådgivningen besvarar HUS:s sakkunniga frågor som berör studentens stödformer, hjälper till med att hitta mer information och stöder dig vid behov när du till exempel tar kontakt med FPA eller socialkontoret.

Boka tid till personell rådgivning på distans via e-blanketten! Anmälningen börjar och blanketten öppnas två veckor före varje rådgivning. Du får en länk till Zoom när vi bekräftar din anmälning.

Vårens 2021 rådgivning ordnas enligt den följande tidtabellen:

 • 5.2 kl. 13.00-14.00
 • 19.3 kl. 13.00-14.00
 • 9.4 kl. 13.00-14.00
 • 7.5 kl. 13.00-14.00

Du kan även ta kontakt med någon av HUS:s sakkunniga per e-post eller per telefonMer information om det här och om studentens utkomst får du på HUS:s webbplats.

Problem med studierna?

Funderar på dina rättigheter vid universitetet eller har du upplevt missförhållanden i avläggandet av studierna? Finns det orimliga hinder för studiernas framsteg eller har du upplevt att bedömningen skulle ha varit orättvis? 

HUS sakkunnig erbjuder rådgivning i frågor som gäller studentrernas rättigheter vid universitetet. Bli inte ensam, boka tid till personell rådgivning på distans via e-blanketten! Anmälningen börjar och blanketten öppnas två veckor före varje rådgivning. Du får en länk till Zoom när vi bekräftar din anmälning.

Vårens 2021 rådgivning ordnas enligt den följande tidtabellen: 

 • 9.4 kl. 14.00-15.00
 • 7.5 kl. 14.00-15.00

Det lönar sig att kolla om du hittar ett snabbt svar på din fråga i HUS nya rättskyddsguide. Guiden innehåller de vanligaste problemen som studenter från Helsingfors universitet stöter på samt lösningar på dem. 

Rådgivning i rättsskydd ges även per e-post eller telefon av den ansvarssakkunniga vid HUS rättsskyddsrådgivning. I andra frågor än sådant som berör studier är HUS medlemmar berättigade till gratis rättshjälp som erbjuds av  Pykäläs rättshjälpsutskott. Codex erbjuder svenskspråkig rättshjälp.

Studenthälsa

På tisdagar har Handledningshörnan fokus på studentens hälsa och välmående. Hälsotisdagarna är temadagar då olika aktörer som värnar om studenthälsan bjuds in för att informera och ge hälsoråd till studenterna. Under våren 2021 alla Hälsötisdagarnas evenemang ordnas på nätet.

 • Vad kan man lita på? 9.2 kl. 15–16.30

  Världen blir hela tiden mer komplicerad och information sköljer över oss från olika källor. Innebär vaccinet slutet på coronakrisen? Vem förmedlar sanna nyheter? Kommer jag någonsin att kunna resa igen? Klarar jordklotet av vår livsstil? Vilken roll har religioner och övertygelser i allt det här? Universitetspräst och journalist Lisa Enckell inleder och leder diskussionen. Deltar gör även universitetsprästerna Leena Huovinen och Laura ”Late” Mäntylä. Tillställningens språk är finska, men diskussion i små grupper är möjlig även på svenska. Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Workshop: Att ta en paus 16.2. kl. 15.00-16.30 (på finska)

  I workshopen om att ta en paus kan du tillsammans med handledaren och andra studerande fundera över stress: vad är stress, hur inverkar den på mig och mitt liv samt hur reagerar jag på stress och hurudana är mina metoder för stresshantering? Under workshopen bygger vi på den egna verktygslådan för stresshantering och gör avslappningsövningar. Workshopen leds av Päivi Kohta från Nyyti ry. Max. 25 deltagare. Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Så pinsamt!-chatt 9.3.2021 klockan 15–16  (på finska)

  Förberedde du dig pinsamt dåligt på tenten? Flydde du fältet vid orden ”breakout room” och nu skäms du? Lider du av bluffsyndrom? Hur påverkar känslorna utförandet av studieuppgifter? Kom och dela med dig av dina anonyma bekännelser och märk att du inte är ensam! Vid tillställningen används chatten i Zoom och plattformar i Flinga. Diskussionen i chatten leds av studiepsykologen och karriärvägledaren vid Helsingfors universitet. Välkommen! Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Spänner det i nacken och ryggen? – Tips för spänst 16.3 kl. 15.00–16.00  (på finska)

  Har du värk i axlarna och svårt att hålla dig pigg? UniSport och SHVS ordnar tillsammans en distansträff där du får information om de vanligaste orsakerna till smärta i axlarna och den nedre ryggen och tips för pausgymnastik under studierna. Du får dessutom konkreta tips för hur du kan vara mer aktiv med du studerar. I träffen ingår pausgymnastik som höjer vakenhetsnivån. Tillställningen leds av SHVS:s fysioterapeut Johanna Häkkinen och UniSports expert på hälsomotion Marika Syväoja. I slutet av tillställningen kan du även ställa frågor i chatten och diskutera med experter. Tillställningens språk är finska. Välkommen med för att veta hur du kan förbättra din studiehälsa med små knep! Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Workshop på temat klimatångest klockan 15–16.30 (på engelska)

  Klimatförändringen och ekologiska skadeverkningar påverkar den psykiska hälsan och ger upphov till ångest, depression och hopplöshet. Den här workshoppen erbjuder dig redskap för att hantera dina egna erfarenheter och känslor, och möjlighet att diskutera och dela dina egna erfarenheter med de övriga deltagarna. Workshoppen lämpar sig för dig, om du lagt märke till att klimatförändringen ger upphov till olika känslomässiga reaktioner hos dig och vill diskutera dessa med andra. Under workshoppen går man inte igenom den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringen eller hur man bör gå tillväga för att bekämpa klimatförändringen. Alla är välkomna, det väsentliga är att bemöta de övriga deltagarna med respekt och ge utrymme till personer i olika skeden av processen.
  Om du har haft extrem ångest eller varit med om en traumatisk upplevelse under den senaste tiden kan det hända att den här workshoppen inte är lämplig för dig just nu. Om du önskar kan du ta kontakt med arrangören på förhand och diskutera din situation. Workshoppen ordnas av Nyytis psykolog Elina Marttinen (elina.marttinen@nyyti.fi). Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Näring och psykisk hälsa 13.4 kl. 15–16 (på finska)

  Hur många av oss tänker på näring ur något annat perspektiv än utseende och fysisk hälsa? Mat bör ses som en källa till både näring och njutning, eftersom den även påverkar vårt psyke. Välkommen att diskutera ämnet med en psykiatrisk sjukvårdare och hälsovårdare hos SHVS. Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

 • Hur tar jag tag i något som inte intresserar mig? 20.4. kl. 15.00-16.30 (på finska)

  Du har en studieuppgift att ta itu med, men det är svårt att ta tag i den. I början av webinariet berättas det om hur det är att göra otrevliga uppgifter och bara flytta på dem. Kom och lyssna samt dela med dig av tips om hur du lättare kommer igång med en uppgift. Evenemanget öppnas av Marjo Siltanen från Nyyti ry. Max. 25 deltagare. Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln. 

 • Vad kan man tala om och hur? 4.5 kl. 15–16.30

  Främjandet av jämställdhet och likabehandling utmanar oss att fundera över våra invanda sätt att tala, tänka och agera. Vad kan man tala om och hur? Vad lönar det sig att tala om och vad finns det anledning att tala om? Har vi gemensamt överenskomna värderingar? Får man säga vad som helst i sin religions eller övertygelses namn? Universitetspräst och präst för sexuella minoriteter och könsminoriteter Late Mäntylä inleder och leder diskussion. Deltar gör även universitetsprästerna Leena Huovinen och Lisa Enckell. Tillställningens språk är finska, men diskussion i små grupper är möjlig även på svenska. Anmäl dig via e-blanketten. Länken till Zoom-sessionen skickas till de anmälda en dag innan evenemanget går av stapeln.

Stöd för studier och karriärplanering

OBS! Nya grupper börjar på hösten 2021.  

Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?

Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans grupper vara något för dig! 

Nedan finns grupper som ordnas på svenska. Om du vill delta grupper på finska hittar du mera information här. 

-----

Observera att ingen specifik handledning för studier inom ett visst utbildningsprogram eller en viss fakultet erbjuds i smågrupperna. Om du t.ex. behöver hjälp med att utreda vilka studier du ännu ska genomföra, hittar du kontaktuppgifterna till Studentservicens fakultetsspecifika rådgivning här. 

 

 

Student life 2.0

Please note that all events of fall 2020 are organised online (links in event descriptions on the English version of the page).

Student life 2.0 is a series of events organised for international and exchange students every academic year. The purpose of the series is to promote a balanced student life by introducing students to the Finnish culture, the University of Helsinki and its academic practises, and by helping them feel more at home in Finland. The series consists of Q&A sessions, panel discussions, interactive workshops and presentations prepared by the University’s staff.

Fall 2020 topics (for detailed description of events, choose the English version of this page):

August
 • Q&A - What is it like living in Finland?
September:
 • Must see places in Helsinki
 • Set yourself up for success - share your best study practices!
October:
 • Essays, learning diaries, book exams - what are those?
 • Student Associations on Stage
November:
 • Get motivated - How to beat procrastination and get stuff done
 • Survive the Winter
December:
 • Christmas/winter traditions and events in Finland

Workshoppar om arbetssökning och LinkedIn

 

Karriärservicen ordnar workshoppar som stöder arbetssökning. För mer information om innehållet i workshoppar, datum och anmälning, se evenemangskalender (på finska) eller (på engelska).

 • Workshoppar om arbetssökning
  Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.
 • LinkedIn workshoppar
  Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking.

  Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.

 

Walk-in stöd för arbetssökning

OBS! Eftersom universitetet har utlyst undantagssituation, sker walk-in stöd för arbetssökning online i Zoom på tisdagar kl 12-14. Du behöver inte boka tid i förväg men var på plats senast kl. 13.40. Länken uppdateras på Karriärservicens sida varje tisdag senast kl. 11. Efter att du har klickat på länken kommer du in i väntrummet. Var beredd på att vänta en liten stund för din egen walk-in tid med specialisten.

------------

Har du frågor om jobbsökning eller praktik? Vill du ha praktiska tips om hur du kan fila på din jobbansökan?

Universitetets karriärservice erbjuder walk-in-stöd för jobbsökning. Du kan komma utan tidsbokning när du behöver stöd i följande ärenden:

 • kommentering av cv och jobbansökan
 • praktiska frågor om jobbsökning
 • frågor gällande praktik och praktikstöd.

Ett walk-in-möte kan ta högst 20 minuter.

Välkomna!

Dyk in i ämnet för din avhandling

Vet du inte riktigt var du ska söka efter de källor du behöver för ett seminariearbete eller behöver du inspiration? Känner du till alla databaser som används inom ditt vetenskapsområde? Har du frågor om hur man lämnar in sin gradu i E-thesis?

I Handledningshörnan ordnas regelbundet rådgivning till exempel i att söka information i samband med examensarbeten, att lämna in sin magisteravhandling och att använda elektroniska publikationer.

Lär känna dina informationskällor

Lär känna informationskällor på vårens Zoom-evenemang

 • 25.3.2021 kl. 11–12: Farmaci och veterinärmedicin (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)  
 • 8.4.2021 kl. 13–14:  Finska, finsk-ugriska och nordiska språk (på finska/svenska) 
 • 15.4.2021 kl. 13–14: Bio- och miljövetenskaper, livsmedels- och näringsvetenskaper, lantbruksvetenskaper, skogsvetenskaper  (på finska, du får gärna ställa frågor på svenska)  

Länk till Zoom
Meeting ID: 696 0308 8571
Passcode: 839317

E-thesis: hur du lämnar in din avhandling

 • Måndagen 29.3.2021, kl.10-11.30. (länk till Zoom, passcode 677747)
 • Torsdagen 29.4.2021, kl 14-15.30. (https:/helsinki.zoom.us/s/69391133472?pwd=NHN1QUpPeGlpRllCS3M1S1hVOVE4QT09, passcode  666900) 

Du får gärna ställa frågor på finska, svenska och engelska.  

 

Bekanta dig också med distanshandledning i informationssökning!

Ohjeita etätapahtumaan osallistuvalle

Ohjauskulman kaikissa tapahtumissa noudatetaan tilan toimijoiden yhdessä laatimisia turvallisemman tilan periaatteita. Ohjauskulman tapahtumiin osallistuessasi sitoudut kohtamaan muut osallistujat avoimesti, kunnioittamaan heidän erilaisuuttaan sekä antamaan kaikille tilaa määritellä oma kokemuksensa. 

Kunnioitathan myös tapahtumanjärjestäjien aikaa: Jos olet ilmoittautunut tapahtumaan, saavu myös paikalle. Näin järjestäjät pystyvät suunnittelemaan tapahtumansa todellisen osallistujamäärän mukaan. Jos et pääsekään osallistumaan tapahtumaan paikkamäärältään rajalliseen tapahtumaan, ilmoita asiasta tapahtumanjärjestäjälle. 

Hyvän ilmapiirin ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi etätapahtumissa pyydämme sinua lisäksi toimimaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 • Toivomme, että pidät vuorovaikutusta sisältävissä tapahtumissa (esim. työpajoissa) kameran päällä, jos tekniset tai muut syyt eivät sitä estä. Näin sekä tapahtuman pitäjä että muut osallistujat saavat kokemuksen yhdessäolosta. Erityisesti toivomme kameran päällä pitämistä pienryhmätyöskentelyssä (esim. break-out-roomeissa). Saat kuitenkin aina itse päättää kameran käytöstä tapahtumissa. 
 • Etätapahtumista saa yleensä enemmän irti, jos osallistujien kesken syntyy keskustelua. Avaa siis rohkeasti mikkisi keskusteluosuuksien aikana tai kirjoita mielipiteesi chattiin (tai muulle käytössä olevalle alustalle). Voit kuitenkin yleensä osallistua tapahtumaan myös kuuntelijana. 
 • Joissakin tapahtumissa ja työpajoissa käytetään hyväksi break-out-room-toimintoa, jonka avulla osallistujat jaetaan pienempiin keskusteluryhmiin. Usein pienryhmäkeskustelut ovat antoisin osa tapahtumia, sillä niissä kynnys osallistua on matalampi ja ajatuksia voidaan jakaa vapaammin. Olethan mukana luomassa turvallisempaa tilaa ja osallistavaa keskustelua myös pienryhmissä: kunnioita erilaisia mielipiteitä, ilmaise mielipiteesi ystävällisesti ja anna sekä ota tilaa keskustelussa tasavertaisesti. 

Muistathan seuraavat asetukset, jos haluat muuttaa taustaasi tai nimeäsi Zoom-tilassa: 

 • Voit sumentaa oman taustakuvasi niin, että työskentely-ympäristösi ei näy videolla. Tämä tapahtuu Zoomin asetuksista painamalla kamera-ikonin vieressä olevaa ylöspäin osoittavaa nuolta ja valitsemalla ”Choose a virtual background”. Löydät avautuvasta valikosta ”blur”-vaihtoehdon. Voit myös samassa paikassa ladata itsellesi taustakuvan. 
 • Voit myös vaihtaa Zoomissa näkyvän nimesi painamalla Zoomin alavalikossa ”Participant”-vaihtoehtoa ja osallistujalistan avauduttua viemällä hiiren oman nimesi kohdalla. Valitse sen jälkeen ”More” ja paina ”Rename”-vaihtoehtoa. 

Videoinspelningar

Paneldiskussion om handledning (på finska), 29 minuter