Handledningshörnan

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I Handledningshörnan erbjuds handledning och rådgivning som en del av vardagen. Du kan komma till Handledningshörnan om du har frågor som gäller t ex välmående, digitala färdigheter eller jobbsökning. Glöm inte heller att vi ordnar pausgympa varje vecka! En del av den handledning och rådgivning som erbjuds i Handledningshörnan följer ett regelbundet veckoschema. Läs mer nedan!

Om det inte finns något program på gång, får du gärna läsa och vila i Handledningshörnan. Handledningshörnans ligger på Kajsahuset och Vik Infocenter Korona. Det finns evenemang också på webben. Kontrollera alltid platsen för evenemanget.

Bekanta dig också med Handledningshörnans principer för en tryggare miljö. Vi tar gärna emot idéer, utvecklingsförslag och respons som gäller verksamheten i Handledningshörnan.

Var hittar jag Handledningshörnorna?

Handledningshörnan i Kajsahuset

Handledningshörnan på centrumcampus ligger på tredje våningen i Kajsahuset (Fabiansgatan 30).

Kaisa-talon Ohjauskulma
Kajsahusets Handledningshörnan

Handledningshörnan på campus Vik

Handledningshörnan på campus Vik ligger på första våningen i Infocenter Korona (Viksbågen 11). Det finns två Handledningshörnor i Vik: i lobbyn och i campusbibliotekets lokaler. Ge feedback med e-formuläret om anläggningarna i Vik Handledningshörnor, de utvecklas ständigt.

Viikin ohjauskulman tilat.
Handledningshörnan Lobby och Campusbiblioteket

Evenemang hålls också online. Kontrollera alltid platsen för evenemanget.

Sisu-rådgivning

Personen studerar vid en dator.

Sisu-rådgivning betyder möjlighet till personlig handledning i tekniska frågor om hur du gör upp din studieplan. Ifall du behöver hjälp med frågor som gäller innehållet i din examen och kursers motsvarigheter, kan du istället kontakta studentrådgivningen vid din egen fakultet.

Ansökningsrådgivning

Du kan komma och träffa ansökningsrådgivare i Handledningshörnan och fråga över ansökning på följande onsdagar klockan 13–15:

 • 11.5.

Rådande koronavirussituationen kan påverka betjäningstider. Kom ihåg att kolla gällande tider från Handledningshörnans eller ansökningsrådgivningens webbsidor innan du besöker oss.

De som kommer på plats betjänas i ankomstordning, och man behöver inte boka en skild tid. Märk väl att vi inte tar emot ansökningsbilagor.

Vi betjänar också via chat, telefon och e-post. Ansökningsrådgivningens kontaktuppgifter hittar du här

Hälsotisdag - för att stöda din välbefinnande

Hand i hand.

På tisdagar har Handledningshörnan fokus på studentens hälsa och välmående. Hälsotisdagarna är temadagar då olika aktörer som värnar om studenthälsan bjuds in för att styra och ge hälsoråd till studenterna.

Sagostund: ADHD och plugga

Datum, tid och plats: 3 maj 2022, 15.00–16.30, Zoom

Sessionen kommer att anordnas på finska. Hitta mer information på den finska sidan.

Take a break with UniSport!

Personen har höjt händerna i luften och håller ihop handflatorna.

Take a break with UniSport!

Hälsotisdagarna avslutas med ett nytt dagsprogram. Ta en paus från dina studier och vinn ett UniSport säsongskort!

Varje tisdag kl 12.15-13.00 i Zoom (Obs! flyttade tillbaka till Zoom-implementeringen) kommer att hållas fram till 10.05.2022.

Sessionen hålls på antingen finska eller engelska, beroende på deltagarna. Hitta mer information på finska sidan.

Mjuka axlar

UniSport erbjuder Mjuka axlar pausgymnastikpass under våren 2022 på Zoom:

 • måndagar kl. 12.30
 • onsdagar kl. 12.00

Mjuka axlar är ett avslappnande gympapass på 15 minuter där vi fokuserar på ryggen och axlarna och mjukar upp spända muskler. Mjuka axlar lämpar sig väl för nybörjare. Du behöver ingen träningsutrustning.

Du kan delta i Zoom-evenemanget med Meeting-ID 861 9709 5476. Du hittar länken på Huolettomat hartiat sidan (Mjuka Axlar)och i gruppträningsschemat.

Du kan också ladda ner Unisports Break Pro -program för pausgymnastik på din egen dator.

Stöd för studier och karriärplanering

Människor som studerar vid ett bord.

Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?

Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans grupper vara något för dig!

Just nu ordnas det inga grupper på svenska men du är välkommen att delta våra grupper på finska eller engelska.

-----

Observera att ingen specifik handledning för studier inom ett visst utbildningsprogram eller en viss fakultet erbjuds i smågrupperna. Om du t.ex. behöver hjälp med att utreda vilka studier du ännu ska genomföra, hittar du kontaktuppgifterna till Studentservicens fakultetsspecifika rådgivning här.

Workshoppar om arbetssökning och LinkedIn

Karriärservicen ordnar workshoppar som stöder arbetssökning. För mer information om innehållet i workshoppar, datum och anmälning, se JobTeaser. Viktigt! För att bläddra bland jobbannonser efter inloggningen, välj alternativ "STUDENT or ALUMNI" eller "OPISKELIJA tai ALUMNI" utöver ditt utbildningsområde under Kurser (Courses or Koulutusala). Så hittar även anbud från finländska arbetsgivare till ditt skrivbord.

 • Erkänn ditt kunnande
  Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande som du har fått såväl från studier, arbetslivet som på fritiden?I den här workshoppen får du kartlägga ditt eget kunnande, färdigheter och styrkor. Du lär dig också att formulera det på ett sätt som passar arbetssökning. I workshoppen får du arbeta både självständigt och med andra studerande.
 • Workshopparna om arbetssökning
  Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.
 • LinkedIn workshoppar
  Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking.
  Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.
 • LinkedIn fortsättning
  Har du redan en LinkedIn profil, men du undrar om den motsvarar dina behov eller om den återspeglar det du önskar till läsaren? Använder du de rätta sökorden, anknyter din rubrik till den övriga profiltexten, urskiljer sig dina målsättningar, kunnande och styrkor tydligt och klart? Vid detta tillfälle kan du diskutera LinkedIn med andra deltagare och ställa frågor som du undrar över!

Också andra workshoppar på finska och engelska.

Drop-in stöd för arbetssökning

Karriärtjänster jobbsökningsannonsering.

På våren 2022 ordnas Drop-in stöd för arbetssökning både online och i Handledningshörnan i Kajsahuset och Campus Vik. Länken till Zoom-mötet kan du hitta på sidan Karriärservicen.

------------

Har du frågor om jobbsökning eller praktik? Vill du ha praktiska tips om hur du kan fila på din jobbansökan?

Universitetets karriärservice erbjuder walk-in-stöd för jobbsökning. Du kan komma utan tidsbokning när du behöver stöd i följande ärenden:

 • Kommentering av CV:n och arbetsansökan
 • Hur du kan bygga upp din LinkedIn profil
 • Praktiska frågor kring arbetsansökan
 • Frågor gällande praktik och praktikstöd

Ett walk-in-möte kan ta högst 20 minuter.Servicen erbjuds hela våren också på svenska.

Maj:
ti 10.5. (Zoom)
ti 24.5. (Handledninghörnan/Kajsahuset)

OBS! Man slipper in till walk-in mötet kl 12.00, kl 12.20, kl 12.40, kl 13.00, kl 13.20 eller kl 13.40. Ett möte kan ta högst 20 minuter. Var beredd på att vänta en liten stund för din egen tid med specialisten. Du får veta din väntetid i väntrummet, var god och stanna kvar i väntrummet så att du behåller din plats i kön.

Välkomna!

Informationssökning och referenshantering

Vet du inte riktigt var du ska söka efter de källor du behöver för ett seminariearbete eller behöver du inspiration? Känner du till alla databaser som används inom ditt vetenskapsområde?

I Handledningshörnan ordnas regelbundet rådgivning till exempel i att söka information i samband med examensarbeten och att använda elektroniska publikationer.

Informationssökning och referenshantering

 • måndagar kl. 12-13, 14.3.-30.5.2022 (utom 18.4), Kajsahusets Handledningshörnan

Det finns fler evenemang på finska och engelska.

Du kan se bibliotekets kursutbud.

Bekanta dig också med distanshandledning i informationssökning!

Tomattorsdag

Från och med den 10.2.2022 kommer studiepsykologerna, studiehandledarna och tjänster för handledningssamarbete tillsammans att organisera handledda studiesessioner, som är öppna för alla studerande.

Arbetssättet under studiesessionerna baserar sig på Pomodoro-tekniken. Andra inlärningstekniker, som SMART-inlärningstekniker, används ibland i sessionerna. Studiesessionerna förverkligas med hybridlösning: du kan delta antingen på distans genom att logga in via Zoom-länken nedan, eller komma fysiskt på plats till Handledningshörnan i Kaisa hall. Syftet med studiesessionerna är att erbjuda dig en tid och plats för att fokusera och främja din aktuella studieuppgift tillsammans med andra studerande, under handledning.

När du deltar på distans, kan du hålla din kamera och mikrofon avstängda. Sessionerna kan innehålla interaktion i en liten skala bland deltagarna, och du kan själv välja om du vill delta i interaktionen. Du behöver inte anmäla dig till studiesessionerna på förhand, utan det räcker, att du dyker upp. Studiesessionerna hålls antingen på finska eller på engelska.

Tomattorsdag-studiesessioner varje torsdag kl 10.00–12.00 (sista gången på våren 2022 är 9.6.)

 • 5.5. undantagsvis endast i zoom
 • 26.5. inget studiesessioner

En gång i månaden, inleder studiepsykologerna studiesessionerna med ett studierelaterat tema mellan kl 10-10.30.

Teman presenteras antingen på finska eller på engelska. För noggrannare information angående studiepsykologernas besök och teman, vänligen ta en titt på Handledningshörnans sidor antingen på finska eller på engelska.

Du kan delta i studiesessionerna genom att logga in på Zoom via länken nedan eller genom att komma fysiskt på plats till Handledningshörnan i Kaisa hall.

Du kan delta genom att logga in via länken nedan:

Instruktioner 

Vänligen kom på plats i god tid, i synnerhet om du inte har deltagit i studiesessionerna tidigare. Sessionens handledare berättar då mera om Pomodoro och ibland SMART-tekniken och ger tips och stöd för hur komma igång med arbetet. Kom ihåg att ta med din uppgift och anteckningsmaterial till studiesessionen.

Om du har frågor om Tomattorsdag-sessionerna, så kan du ställa frågor till oss via e-post ohjauskulma@helsinki.fi.

SMART och Pomodoro-tekniken

Pomodoro-tekniken baserar sig på att arbeta intensivt i korta, 25 minuters intervaller, och sedan hålla en kort paus. Under två timmars lopp hinner vi hålla upp till tre Pomodoro-sessioner tillsammans.

SMART-tekniken är ett verktyg som hjälper dig att bryta ner större uppgifter i mindre bitar och skapa realistiska mål. Att bryta ner en uppgift i mindre och hanterbara bitar, gör det ofta lättare för oss att komma igång. På det här viset, får vi en bättre grepp om uppgiften och det är lättare att framskrida med arbetet på ett smidigare sätt.

Una Europa

Karta över Una Europas samarbete universitetet.

Una Europa är en europeisk universitetsallians som Helsingfors universitet ingår i tillsammans med åtta andra universitet. Vi arbetar för att skapa framtidens europeiska universitet!

Är du intresserad av universitetets framtid och globala perspektiv? Gå då med oss på våra vägledningssessioner!

Vi kommer att diskutera mer om Una Europas olika fokusområden (AI, Cultural Heritage, Sustainability, One Health och Europastudier) och även prata mer om de personliga och professionella möjligheter som en allians som Una Europa och internationella erfarenheter kan ge dig. Du kan lära dig mer om hur Una Europa ger nya möjligheter för alla studenter och varför erfarenheter i internationella miljöer, oavsett om det är här i Finland eller utomlands, kan vara värdefullt både på det personliga och professionella planet!

Kom med oss och lär dig mer om Una Europa och hur du kan dra nytta av och delta! Det specifika programmet kommer att uppdateras under våren, så håll utkik för att se vilka teman och gäster som kommer att följa med på vilka datum.

Kajsahuset Handledninghörnan

 • 11.5, 15-17 (Kajsahuset)

Campus Vik Handledninghörnan: Lobby i Infocenter

 • 27.4, 14-16 (Campus Vik Handledninghörnan/Lobby i Infocenter)
 • 25.5, 14-16 (Campus Vik Handledninghörnan/Lobby i Infocenter)

Student life 2.0

Friends are having fun outside.

Student Life 2.0-evenemang samlar alla finsktalande och internationella examensstudenter och utbytesstudenter. Den årliga evenemangsserien inkluderar ett brett utbud av engelskspråkiga evenemang relaterade till att skriva ett avhandlingen, träffa studenter, bygga en internationell studentgemenskap och lära känna den finska kulturen. Programmet nedan. Byta sidans språk till engelska för att se mer information om Student Life 2.0 evenemangen.

Våren 2022: Evenemang hålls varje fredag kl 13.00-14.00.

 • 29.4.2022 Stöd till avhandlingen / Kajsahuset, rum 7062
 • 6.5.2022 Finska sommartraditioner och evenemang / Vik Handledningshörnan bibliotek
 • 13.5.-10.6.2022 Stöd till avhandlingen / Kajsahuset, rum 7062

Anvisningar för dig som deltar i ett virtuellt evenemang

jes

Alla evenemang på Handledningshörnan genomförs enligt de principer om en tryggare miljö som aktörerna som driver lokalen har kommit överens om tillsammans. När du deltar i evenemang på Handledningshörnan förbinder du dig att bemöta de andra deltagarna öppet, respektera deras olikheter och bereda alla utrymme att definiera sin egen upplevelse.

Visa också respekt för arrangörernas tid: Utebli inte från ett evenemang som du har anmält dig till. På så sätt kan arrangörerna planera evenemanget enligt det faktiska deltagarantalet. Om du har anmält dig till ett evenemang med begränsat deltagarantal och får förhinder ska du meddela arrangören.

Vi ber dig dessutom iaktta följande principer vid virtuella evenemang för att främja en god stämning och interaktion:

 • I evenemang där det ingår interaktion (t.ex. workshoppar) ber vi dig ha kameran på, om inte tekniska eller andra skäl hindrar det. På det sättet får både evenemangets värd och de andra deltagarna en känsla av att alla är närvarande tillsammans. Särskilt vid arbete i små grupper (t.ex. i breakout room-sessioner) önskar vi att du har kameran på. Du avgör ändå själv om du vill använda kamera på evenemanget.
 • Virtuella evenemang är i regel mer givande om det uppstår diskussion bland deltagarna. Var alltså inte blyg när det gäller att delta i diskussionerna eller skriva i chatten (eller på en annan plattform som används under evenemanget). I regel kan du också delta i evenemang så att du bara lyssnar.
 • Vissa evenemang och workshoppar använder sig av Breakout Room-funktionen, med vilken deltagarna delas in i mindre diskussionsgrupper. Ofta är diskussionerna i mindre grupper den mest givande delen av evenemanget, för i dem är tröskeln att delta lägre och det går lättare att utbyta tankar. Du kommer väl ihåg att bidra till en trygg miljö och ett inkluderande samtal också i smågrupperna: respektera olika åsikter, uttryck din åsikt vänligt och ta och ge plats i lika mått under diskussionerna.

Kom ihåg följande inställningar om du vill ändra din bakgrund eller ditt namn i Zoom:

 • Du kan blurra (sudda ut) din egen bakgrundsbild så att din omgivning inte syns på videobilden. Det gör du genom att gå till Zooms inställningar, klicka på den uppåtriktade pilen bredvid kamera-ikonen och välja ”Choose a virtual background”. I menyn som öppnar sig väljer du alternativet ”blur”. På samma ställe kan du också ladda ner en egen bakgrundsbild.
 • Du kan redigera det namn du har i Zoom genom att i Zooms undermeny klicka på ”Participant”. När deltagarlistan öppnas för du kursorn över ditt eget namn. Välj ”More” och klicka på ”Rename”.