Helsingfors universitet inför nytt studieförvaltningssystem | Öppna universitet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Helsingfors universitet tar i maj 2021 i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu. Ändringen påverkar bland annat aktiveringen av användarnamnet och registreringen av studieprestationerna under tiden 15-30.5.2021. Pågående kurser fortsätter normalt. 

Konsekvenser för studierna vid Öppna universitetet

På grund av det nya studieförvaltningssystemet

  • går det inte att anmäla sig till studier vid Öppna universitetet under tiden 15–30.5.2021.
  • kan Helsingfors universitets användarnamn inte aktiveras under tiden 17–30.5.2021.
  • registreras inte studieprestationer som genomförts vid Öppna universitetet under tiden 17–30.5.2021
  • görs inte sammanställningar av studiehelheter under tiden 17–30.5 .2021. 
  • Även i de övriga elektroniska tjänsterna vid universitetet kan det uppstå störningar under de två sista veckorna i maj.
  • Det kan förekomma stockning i registreringen av studieprestationer och sammanställningar av studiehelheter i början av juni.

Pågående kurser fortsätter normalt

Studierna på pågående kurser fortsätter normalt trots systemförnyelsen. Man kan logga in på Moodle och MOOC-kurserna också under systembytet.

Kolla dina studieprestationer i Min studieinfo

Du kan kolla dina studieprestationer under driftsavbrottet i tjänsten Min studieinfo.

I tjänsten är det också möjligt att spara sina uppgifter om studieprestationer eller vidarebefordra dem till t.ex. arbetsgivaren om det behövs.

Mer information: 

 

Tätä tiedotetta on päivitetty viimeksi 21.5.2021.