Helsingfors universitet studentambassadörer

Ansök om att få påverka som en av Helsingfors universitets studentambassadörer. Ansökan för nya studentambassadörer börjar i augusti 2021.

Vi erbjuder dig:

 • möjlighet att dela med dig berättelsen om din väg till och inom universitetet med nuvarande och kommande studenter
 • mångsidiga uppgifter inom innehållsproduktion och influencer marketing (bl.a. att arbeta på olika evenemang, ställa upp för fotografering, blogga och skapa inlägg för sociala medier)
 • möjlighet att uppmuntra och vägleda gymnasiestuderande när de söker sig till högskolor och väljer bransch
 • enkel möjlighet att extraknäcka vid sidan av studierna
 • värdefull arbetserfarenhet inom högskolevärlden
 • arbetsintyg/Linkedin-rekommendation
 • Helsingfors universitets skjorta
 • mångsidig utbildning bl.a. i att uppträda och arbeta inom evenemang
 • en plats i den motiverade och inspirerande ambassadörsgemenskapen
 • möjligheter att nätverka.

Studerande vid Helsingfors universitet har möjlighet att mot ett litet arvode presentera universitetsstudierna för gymnasister.

Blev du intresserad? Ytterligare information: studentambassadorer(a)helsinki.fi

Utbildningen

Nästä utbildningar ska ordnas hösten 2021.

Utbildningen hållas på finska. Genomgång av materialet vid behov även på svenska eftersom en svenskspråkig utbildare finns också på plats. Gemensamma utbildningar tilla alla ambassadörer hållas i engelska och delvis på finska och svenska. Studentambassadörer har ett gemensamt trespråkigt arbetsområde i Teams.

Arvoden

OBS! Från 1.1.2021 betalas arvoden endast till personer i studentambassadörnätverket.

Arvoden:

 • Svara på gymnasiestuderandes frågor genom Chatta med våra studerande service: 14€/timme + 14€/aktiv månad
 • En enskild presentation på ett gymnasium eller i universitetets lokaler (oberoende av presentationens längd och plats, inkl. förberedelser): 50 €. Om du håller flera presentationer på samma ställe under samma dag är arvodet för de följande presentationerna 30 € per presentation.
 • En enskild presentation som webbseminarium (inkl. förberedelser och eventuell testning): 50 €.
 • Arbete på evenemang (mässor e.d.), som utbildare av nya ambassadörer och till exempel att leda rundvandring: 14 €/timme.
 • Förberedelser inför utbildning eller rundvandring: 20 € per utbildningstillfälle/rundvandring.
 • Att blogga (min. 400 och max. 1 200 ord): 20 € per inlägg (max. 10 inlägg per år per person).
 • IG takeover (ca 7–12 inlägg i story under en dag): 50 €.
 • Den som ställer upp för fotografering kan belönas med t.ex. inträdesbiljetter, men i regel betalas inget arvode.
 • Alla studentambassadörer får en HU-t-skjorta.
 • Alla studentambassadörer som ställer upp för fotografering belönas dessutom med HU-munkjacka.
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten betalar ett extra arvode på 25 € per presentation för presentation av fakulteten.

Ytterligare information om arvoden och resekostnader finns i Teams-område för studentambassadörer. Du kan också sätta frågor genom att skicka e-post till studentambassadorer(a)helsinki.fi.

 • Resekostnader enligt biljettpris (billigaste resesätt) -> biljetten/kvittot ska bifogas till ansökan om reseersättning.
 • Kilometerersättning 0,23 €/km -> du behöver endast meddela antalet körda kilometrar.

Presentationer

Gymnasierna beställer presentationerna av ansökningstjänsterna men medlemmarna i ambassadörsnätverket kan också själva komma överens om presentationerna tillsammans med gymnasierna. Presentationen tar oftast 30–75 minuter och hålls ensamma eller parvis. Under presentationen berättar presentatören allmänt om universitetet via sina egna studieerfarenheter och det finns färdigt material som kan användas.

För presentationen betalas ett arvode och även en ersättning för resekostnaderna. Arvodet betalas endast ut till medlemmar i nätverket som genomgått en utbildning. Du blir medlem i ambassadörsnätverket genom att delta i den några timmar långa utbildningen.

Utbildningen hållas på finska. Genomgång av materialet vid behov även på svenska eftersom en svenskspråkig utbildare finns också på plats.