Helsingfors universitet studentambassadörer

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Ansök om att få påverka som en av Helsingfors universitets studentambassadörer. 

Vi erbjuder dig:

 • möjlighet att dela med din berättelsen om din väg till och inom universitetet med nuvarande och kommande studenter
 • mångsidiga uppgifter inom innehållsproduktion och influencer marketing (bl.a. att arbeta på olika evenemang, ställa upp för fotografering, blogga och skapa inlägg för sociala medier)
 • möjlighet att uppmuntra och vägleda gymnasiestuderande när de söker sig till högskolor och väljer bransch
 • enkel möjlighet att extraknäcka vid sidan av studierna
 • värdefull arbetserfarenhet inom högskolevärlden
 • arbetsintyg och Linkedin-rekommendation
 • Helsingfors universitets skjorta
 • mångsidig utbildning bl.a. i att uppträda och arbeta inom evenemang
 • en plats i den motiverade och inspirerande ambassadörsgemenskapen
 • möjligheter att nätverka.

Studerande vid Helsingfors universitet har möjlighet att mot ett litet arvode presentera universitetsstudierna för gymnasister.

Blev du intresserad? Ytterligare information: studentambassadorer(a)helsinki.fi

På den här sidan

Utbildningen

Nästä utbildningar ska ordnas hösten 2023.

Utbildningen hållas på finska, men utbildnignsmaterialet och instruktioner finns också på svenska. Gemensamma utbildningar tilla alla ambassadörer hållas i engelska och delvis på finska och svenska. Studentambassadörer har ett gemensamt trespråkigt arbetsområde i Teams.

Arvoden

OBS! Från 1.1.2021 betalas arvoden endast till personer i studentambassadörnätverket.

Arvoden:

 • Svara på gymnasiestuderandes frågor genom Chatta med våra studerande service: 14€/timme + 14€/aktiv månad
 • En enskild presentation på ett gymnasium eller i universitetets lokaler (oberoende av presentationens längd och plats, inkl. förberedelser): 50 €. Om du håller flera presentationer på samma ställe under samma dag är arvodet för de följande presentationerna 30 € per presentation.
 • En enskild presentation som webbseminarium (inkl. förberedelser och eventuell testning): 50 €.
 • Arbete på evenemang (mässor e.d.), som utbildare av nya ambassadörer och till exempel att leda rundvandring: 14 €/timme.
 • Förberedelser inför utbildning eller rundvandring: 20 € per utbildningstillfälle/rundvandring.
 • Att blogga (min. 400 och max. 1 200 ord): 20 € per inlägg (max. 10 inlägg per år per person).
 • IG takeover (feed-bild och ca 10–30 inlägg i story under en dag): 50 €.
 • IG Kuraterad story (4-7 inlägg i story): 35 €
 • IG Studentberättelse (feed-bild och en kort intervju: 20 €
 • Den som ställer upp för fotografering kan belönas med t.ex. inträdesbiljetter, men i regel betalas inget arvode.
 • Alla studentambassadörer får en HU-t-skjorta.
 • Alla studentambassadörer som ställer upp för fotografering belönas dessutom med HU-munkjacka. (OBS! Max ett munkjacka/studentambassadör)

Ytterligare information om arvoden och resekostnader finns i Teams-område för studentambassadörer. Du kan också sätta frågor genom att skicka e-post till studentambassadorer(a)helsinki.fi.

 • Resekostnader enligt biljettpris (billigaste resesätt) -> biljetten/kvittot ska bifogas till ansökan om reseersättning.
 • Kilometerersättning 0,53 €/km -> du behöver endast meddela antalet körda kilometrar.

Presentationer

Gymnasierna beställer presentationerna av ansökningstjänsterna men medlemmarna i ambassadörsnätverket kan också själva komma överens om presentationerna tillsammans med gymnasierna. Presentationen tar oftast 30–75 minuter och hålls ensamma eller parvis. Under presentationen berättar presentatören allmänt om universitetet via sina egna studieerfarenheter och det finns färdigt material som kan användas.

För presentationen betalas ett arvode och även en ersättning för resekostnaderna. Arvodet betalas endast ut till medlemmar i nätverket som genomgått en utbildning. Du blir medlem i ambassadörsnätverket genom att delta i den några timmar långa utbildningen.

Utbildningen hållas på finska. Utbildningsmaterial distributeras också på svenska.