Individuella arrangemang stöder studerande | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Som studerande vid Öppna universitetet kan du till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt motorisk eller sensorisk förmåga få särskilt stöd i situationer och arrangemang i anslutning till studierna. För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Grunderna för individuella arrangemang ska framgå av intyget.

Individuella arrangemang kan beroende på situationen vara t.ex. extra tid eller eget utrymme vid tentamen, användning av hjälpmedel, personlig assistent eller ett alternativt, separat överenskommet sätt att genomföra en kurs.

Genom individuella arrangemang främjas jämlikheten i fråga om studietillgänglighet och studier. Individuella arrangemangen påverkar inte utvärderingen av kunnandet.

Undervisning

Individuella arrangemang i anslutning till undervisningen kan vara t.ex. ett tillgängligt undervisningsutrymme, användning av hjälpmedel eller personlig assistent.

Om du behöver individuella arrangemang för att kunna delta i undervisning, kontakta Öppna universitetets studierådgivning senast 14 dagar innan kursen börjar: avoin-student@helsinki.fi.

Webbtenter

Individuella arrangemang i anslutning till webbtenter kan vara t.ex. extra tid för att lämna in tenter eller uppgifter eller ersätta tent med ett annat alternativ som överenskoms särskilt.

Vid tenter på mindre än tre timmar är extratiden en halv timme (30 minuter). För tenter på tre timmar eller längre är extratiden en timme (60 minuter). Dessa förlängda tider baserar sig på en rekommendation från expertgruppen för Individuella arrangemang vid Helsingfors universitet.

Om du behöver Individuella arrangemang vid webbtent, gör så här i god tid:

  • Skaffa ett intyg av läkare eller motsvarande sakkunnig (t.ex. psykolog, talterapeut eller fysioterapeut) som visar behovet av individuella arrangemang och grunden för dem.
     
  • Kontakta adressen specialneeds@helsinki.fi och kom överens om att lämna sakkunnigutlåtandet eller läkarintyget till universitetet. Obs! Av informationssäkerhetsskäl ska du inte lämna in läkarintyg eller sakkunnigutlåtanden när du kontaktar den här adressen.
     
  • Meddela dessutom om den beviljade tilläggstiden på blanketten som finns på kursens Moodlesida eller kontakta Öppna universitetets studierådgivning senast 10 dagar före webbtent. Avtala med utbildningsspecialisten om att få extra tid för webbtenten eller om ett alternativt sätt att genomföra tenten: avoin-student@helsinki.fi
     
  • Läs mer om webbtenter: Tenter

Tenter vid universitetet

De här anvisningarna publiceras senare.

 

Undervisning och tenter vid samarbetsinstituten

Vid Individuella alarrangemang för undervisning och tenter som ordnas vid Öppna universitetets samarbetsinstitut iakttas de riktlinjer och den praxis som gäller institutets egna Individuella arrangemang. Mer information och anvisningar får du av institutet. 

Mer information

Information om tillgängligheten i Helsingfors universitets undervisningslokaler: Helsingin yliopiston opetustilat (fi)