Informationstillfällen gällande studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I den här anvisningen hittar du närmare information om informationstillfällen gällande studier.

Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram i rullgardinsmenyn ovan. Då ser du även alla de evenemang som eventuellt gäller endast ditt utbildningsprogram eller din fakultet. 

Språkcentrums evenemang

En vy från språkcentrets trappa.

Informationstillfälle om kursassistenter

Det finns kursassistenter på så gott som alla Språkcentrums kurser. Assistenterna är internationella studenter på Erasmus-utbyte eller annat utbyte vid Helsingfors universitet. Deras modersmål är något av följande språk: arabiska, kinesiska, engelska, danska, franska, tyska, isländska, italienska, japanska, koreanska, norska, spanska, svenska eller ryska. Kursassistenterna fungerar som modersmålstalande kamratstöd för studenterna på Språkcentrums kurser.

Informationstillfället om kursassistenter ordnas i början av varje läsår. Läs mer om assistentverksamheten och det kommande informationstillfället på sidan Urapalvelujen tapahtumat (på finska).

Workshoppar och asiatiska språkklubbar

Språkcentrum ordnar flerspråkiga språkklubbar som behandlar kulturella frågor ur olika synvinklar och för samman internationella och lokala studenter. Workshopparna erbjuder deltagarna möjlighet att förbättra sin språkkunskap och lära sig mera om olika kulturer och växelverkan mellan dem.

De asiatiska språkklubbarna (japanska, kinesiska och koreanska) träffas fredagar varannan vecka under undervisningsperioderna. Avsikten är att klubbdeltagarna ska kunna uppehålla och utveckla sina språkkunskaper under avslappnade former. I språkklubbarna kan man umgås med andra som har studerat språket eller som talar det som sitt modersmål. 

På sidan Lär dig språk flexibelt kan du läsa mer om workshopparna, klubbarna och tidpunkterna för dem. 

Kom också ihåg

Språkcentrum deltar också i bland annat introduktionsevenemang, Welcome Fair och workshoppar med fokus på studierådgivning. Följ Språkcentrums meddelanden i Instruktioner för studerande och på webbplatsen. Du kan läsa mer om språkstudier på Språkcentrums webbsidan.

Kurser och evenemang i informationssökning

Bokhyllor i Kaisa-biblioteket.

Behöver du källor till ditt examensarbete? Du kan bredda ditt kunnande via bibliotekets nätkurs för informationssökning. Du kan också gå kurser i informationssökning och referenshantering på biblioteket. Undervisningen syftar till att effektivisera och stödja informationssökning för examensarbeten samt användning av referenshanteringsprogram. Kurserna ges oftast endast på finska och engelska. Du kan se bibliotekets kursutbud

Biblioteket erbjuder handledning i informationssökning. Du får mer ut av handledningen om du tidigare har bekantat dig med informationssökning i samband med en nätkurs eller närundervisning som ordnas av biblioteket. 

Helsingfors universitets bibliotek deltar i olika studentevenemang. Följ vad som händer på biblioteket i Instruktioner för studerande, på bibliotekets webbplats och i sociala medier på Facebook, Twitter @hulib och Instagram @helunilib.

 

Öppna dörrar till Öppna universitet!

Studenter i en föreläsningssal på Viikki Infocentret.

Under infoveckan Öppna dörrar till Öppna universitet! ges information om studierna vid Öppna universitetet via Öppna Universitets webbplats.

Informationstillfälle om ansökan om flexibel studierätt (JOO)

Två studenter som arbetar på en bärbar dator.

Kom till Mobilitetsservicens informationstillfälle om flexibel studierätt (JOO): Vilka studier kan jag genomföra som JOO-studier? När kan jag genomföra JOO-studier? Hur ansöker jag om rätt att genomföra JOO-studier? Informationstillfället om flexibel studierätt ordnas en gång per termin.

Informationstillfällena hittar du på sidan Flexibel studierätt (JOO)