Informationstillfällen under läsåret

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I den här anvisningen hittar du närmare information om informationstillfällen, kliniker och workshoppar som kommer att ordnas kring olika teman under läsårets lopp. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram i rullgardinsmenyn ovan. Då ser du även alla de evenemang som eventuellt gäller endast ditt utbildningsprogram eller din fakultet. 

Orienteringsevenemanget: handledning och välbefinnande

Ett gemensamt orienteringsevenemanget om handledning och välbefinnande på svenska ordnas för alla nya studenter den 2 september kl. 9-12. Du kan läsa mer om orienteringsevenemang på denna sida.

Sisu-rådgivning

Veckovis Sisu-rådgivning betyder möjlighet till personlig handledning i tekniska frågor om hur du gör upp din studieplan. Ifall du behöver hjälp med frågor som gäller innehållet i din examen och kursers motsvarigheter, kan du istället kontakta studentrådgivningen vid din egen fakultet.

Informationstillfällen i anknytning till studentutbyte

Om du vill höra mer om studentutbyte kan du delta i Mobilitetsservicens informationstillfälle om studentutbyte. På ansökningskliniker, på evenemang för studenter som har blivit valda till utbyte och på evenemang för studenter som snart ska åka på utbyte får du stöd under olika faser av utbytesprocessen. Efter utbyte kan du komma och berätta om dina erfarenheter på ett Vad lärde jag mig i utbyte?-evenemang.

Information finns på Infotillfällen om utbytesstudier webbsida.

 

Karriärservicens evenemang

Karriärservicen ordnar olika ThinkCareer-evenemang samt informationstillfällen och workshoppar om praktik och jobbsökning. Inplanerade evenemang hittar du på sidan Informationstillfällen under läsåret.

Om du behöver hjälp med frågor som gäller jobbsökning eller praktik kan du komma på walk-in-stöd för jobbsökning utan tidsbokning. Läs mer om walk-in-stödet på sidan Karriärservicen.
 

Språkcentrums evenemang

Informationstillfälle om kursassistenter

Det finns kursassistenter på så gott som alla Språkcentrums kurser. Assistenterna är internationella studenter på Erasmus-utbyte eller annat utbyte vid Helsingfors universitet. Deras modersmål är något av följande språk: arabiska, kinesiska, engelska, danska, franska, tyska, isländska, italienska, japanska, koreanska, norska, spanska, svenska eller ryska. Kursassistenterna fungerar som modersmålstalande kamratstöd för studenterna på Språkcentrums kurser.

Informationstillfället om kursassistenter ordnas i början av varje läsår. Läs mer om assistentverksamheten och det kommande informationstillfället på sidan Urapalvelujen tapahtumat (på finska).
 

Workshoppar och asiatiska språkklubbar

Språkcentrum ordnar flerspråkiga språkklubbar som behandlar kulturella frågor ur olika synvinklar och för samman internationella och lokala studenter. Workshopparna erbjuder deltagarna möjlighet att förbättra sin språkkunskap och lära sig mera om olika kulturer och växelverkan mellan dem.

De asiatiska språkklubbarna (japanska, kinesiska och koreanska) träffas fredagar varannan vecka under undervisningsperioderna. Avsikten är att klubbdeltagarna ska kunna uppehålla och utveckla sina språkkunskaper under avslappnade former. I språkklubbarna kan man umgås med andra som har studerat språket eller som talar det som sitt modersmål. 

På sidan Lär dig språk flexibelt kan du läsa mer om workshopparna, klubbarna och tidpunkterna för dem. 

Kom också ihåg

Språkcentrum deltar också i bland annat introduktionsevenemang, Welcome Fair och workshoppar med fokus på studierådgivning. Följ Språkcentrums meddelanden i Instruktioner för studerande och på webbplatsen. Du kan läsa mer om språkstudier på Språkcentrums webbsidan.

Öppna dörrar till Öppna universitet!

Under infoveckan Öppna dörrar till Öppna universitet! ges information om studierna vid Öppna universitetet via Öppna Universitets webbplats.

Informationstillfälle om ansökan om flexibel studierätt (JOO)

Kom till Mobilitetsservicens informationstillfälle om flexibel studierätt (JOO): Vilka studier kan jag genomföra som JOO-studier? När kan jag genomföra JOO-studier? Hur ansöker jag om rätt att genomföra JOO-studier? Informationstillfället om flexibel studierätt ordnas en gång per termin.

Informationstillfällena hittar du på sidan Flexibel studierätt (JOO)

Kurser och workshoppar i informationssökning (Helsingfors universitets bibliotek)

Helsingfors universitets bibliotek ordnar kurser, workshoppar och webbkurser till stöd för studenternas informationssökning och informationshantering i alla skeden av studierna. Mer information om kurser och tidtabeller.

Biblioteket erbjuder handledning i informationssökning.

Helsingfors universitets bibliotek deltar i olika studentevenemang. Följ vad som händer på biblioteket i Instruktioner för studerande, på bibliotekets webbplats och i sociala medier på Facebook, Twitter @hulib och Instagram @helunilib

 

Gruppträffar med studiepsykologen

Studiepsykologerna startar små samtalsgrupper för studenter under läsårets gång. Syftet med gruppträffarna är att stödja studenter som kämpar med utmaningar, exempelvis har svårt med kandidat- eller pro gradu-avhandlingen eller med studieplaneringen. På gruppträffarna kan deltagarna märka att de inte är ensamma med sina problem och få handledning av en studiepsykolog och kamratstöd av andra studenter.

Du kan se grupper som är aktiva för tillfället från Studiepsykologernas tjänster webbsida. Grupperna tar emot ett begränsat antal studenter.