Informationstillfällen under läsåret

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

I den här anvisningen hittar du närmare information om informationstillfällen, kliniker och workshoppar som kommer att ordnas kring olika teman under läsårets lopp. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram i rullgardinsmenyn ovan. Då ser du även alla de evenemang som eventuellt gäller endast ditt utbildningsprogram eller din fakultet. 

Digikliniken

Digiklinik första måndagen i månaden kl. 14–16 och tredje torsdagen i månaden kl. 10–12. Mera information här.

På måndagen den 6.5. rådgivning på svenska.

Digikliniken riktar sig till alla studenter som vill bli bättre på att röra sig i Helsingfors universitets digitala lärmiljöer.

Här kan du ställa frågor om bl.a. följande:

  • Mina studier
  • Instruktioner för studerande
  • Moodle
  • Examinarium
  • WebOodi
  • Inloggning i olika tjänster
  • Användarnamn och datasäkerhet

Om du vill kan du ta med dig din egen bärbara dator eller pekplatta!

 

Informationstillfällen i anknytning till studentutbyte

Om du vill höra mer om studentutbyte kan du delta i Mobilitetsservicens informationstillfälle om studentutbyte. På ansökningskliniker, på evenemang för studenter som har blivit valda till utbyte och på evenemang för studenter som snart ska åka på utbyte får du stöd under olika faser av utbytesprocessen. Efter utbyte kan du komma och berätta om dina erfarenheter på ett Vad lärde jag mig i utbyte?-evenemang.

Informationstillfällena hittar du här. 

Karriärservicens evenemang

Karriärservicen ordnar olika ThinkCareer-evenemang samt informationstillfällen och workshoppar om praktik och jobbsökning. Inplanerade evenemang hittar du här.

Om du behöver hjälp med frågor som gäller jobbsökning eller praktik kan du komma på walk-in-stöd för jobbsökning utan tidsbokning. Läs mer om walk-in-stödet här.
 

Språkcentrums evenemang

Informationstillfälle om kursassistenter

Det finns kursassistenter på så gott som alla Språkcentrums kurser. Assistenterna är internationella studenter på Erasmus-utbyte eller annat utbyte vid Helsingfors universitet. Deras modersmål är något av följande språk: arabiska, kinesiska, engelska, danska, franska, tyska, isländska, italienska, japanska, koreanska, norska, spanska, svenska eller ryska. Kursassistenterna fungerar som modersmålstalande kamratstöd för studenterna på Språkcentrums kurser.

Informationstillfället om kursassistenter ordnas i början av varje läsår. Läs mer om assistentverksamheten och det kommande informationstillfället här.
 

Workshoppar och asiatiska språkklubbar

Språkcentrum ordnar flerspråkiga språkklubbar som behandlar kulturella frågor ur olika synvinklar och för samman internationella och lokala studenter. Workshopparna erbjuder deltagarna möjlighet att förbättra sin språkkunskap och lära sig mera om olika kulturer och växelverkan mellan dem.

De asiatiska språkklubbarna (japanska, kinesiska och koreanska) träffas fredagar varannan vecka under undervisningsperioderna. Avsikten är att klubbdeltagarna ska kunna uppehålla och utveckla sina språkkunskaper under avslappnade former. I språkklubbarna kan man umgås med andra som har studerat språket eller som talar det som sitt modersmål. 

Här kan du läsa mer om workshopparna, klubbarna och tidpunkterna för dem. 

Kom också ihåg

Språkcentrum deltar också i bland annat introduktionsevenemang, Welcome Fair och workshoppar med fokus på studierådgivning. Följ Språkcentrums meddelanden i Instruktioner för studerande och på webbplatsen. Du kan läsa mer om språkstudier här.

Öppna dörrar till Öppna universitet

En virtuell infovecka, Öppna dörrar till Öppna universitet!, hålls 31.8-6.9.2020. Under veckan ges information om studierna vid Öppna universitetet via Öppna Universitets webbplats och ett Facebook-evenemang.

Informationstillfälle om ansökan om flexibel studierätt (JOO)

Kom till Mobilitetsservicens informationstillfälle om flexibel studierätt (JOO): Vilka studier kan jag genomföra som JOO-studier? När kan jag genomföra JOO-studier? Hur ansöker jag om rätt att genomföra JOO-studier? Informationstillfället om flexibel studierätt ordnas en gång per termin.

Informationstillfällena hittar du här

Kurser och workshoppar i informationssökning (Helsingfors universitets bibliotek)

Helsingfors universitets bibliotek ordnar kurser, workshoppar och webbkurser till stöd för studenternas informationssökning och informationshantering i alla skeden av studierna. Mer information om kurser och tidtabeller finns i utbildningskalendern.

Biblioteket erbjuder handledning i informationssökning.

Helsingfors universitets bibliotek deltar i olika studentevenemang. Följ vad som händer på biblioteket i Instruktioner för studerande, på bibliotekets webbplats och i sociala medier på Facebook, Twitter @hulib och Instagram @helunilib

 

Gruppträffar med studiepsykologen

Studiepsykologerna startar små samtalsgrupper för studenter under läsårets gång. Syftet med gruppträffarna är att stödja studenter som kämpar med utmaningar, exempelvis har svårt med kandidat- eller pro gradu-avhandlingen eller med studieplaneringen. På gruppträffarna kan deltagarna märka att de inte är ensamma med sina problem och få handledning av en studiepsykolog och kamratstöd av andra studenter.

Här kan du se vilka grupper som är aktiva för tillfället. Grupperna tar emot ett begränsat antal studenter.

Studieinfo för humanistiska och teologiska fakultetet om pedagogiska studier

Humanistisen tiedekunnan pedagogisten opintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 30.1.2019 klo 16.00–17.15 Porthanian salissa PIII.

STEP-ohjelman info (humanistinen tdk ja matemaattis-luonnontieteellinen tdk) järjestetään keskiviikkona 30.1.2019 klo 18.00–19.00 Kielikeskuksen salissa 115.

Teologisen tiedekunnan pedagogisten opintojen infotilaisuus järjestetään torstaina 7.2.2019 klo 14.00–16.00 teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa.