Introduktion till studier och tutorering (Soc&kom)

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Grattis för studieplatsen på Soc&kom! På denna anvisning får du information om studiestarten. 

Studierna inleds måndagen 27 augusti 2018 med en orienteringsvecka. Under orienteringsveckan har du möjlighet att bekanta dig med studieomgivningen, den akademiska personalen, dina studiekompisar och studentorganisationen. Undervisningen inleds vecka 36.

På den här sidan

Introduktionsveckans program

Förutom det program som presenteras här ordnar tutorerna en del fritidsprogram på kvällarna, så det är bäst att hålla alla vardagar denna vecka lediga. Din tutor kontaktar dig med ett mer ingående schema för veckan före studiestarten.

Under orienteringsveckan kommer alla första årets studerande att bli indelade i mindre grupper. I de mindre grupperna kommer ni att träffa era studenttutorer, lärartutorer och ha olika workshops. För att du ska få en så lyckad studiestart som möjligt önskar vi att du deltar på hela orienteringsveckan och är aktiv med att ställa frågor och anteckna viktig information.

Måndag 27.8

kl. 9.30, Soc&kom Festsalen, Snellmansgatan 12 ingång från Yrjö koskinens gata

 • Rektors hälsning
 • Introduktion till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Möte med tutorer och lärartutorer

Tisdag 28.8

kl. 8.15, Soc&kom Festsalen, Snellmansgatan 12

 • Studier vid Soc&kom
 • Tutorgrupper/ Workshops
 • Helsingfors universitets rektors mottagning

Onsdag 29.8

Kl. 8.00 eller 10.00, Soc&kom IKT-salen 110, Snellmansgatan 12

 • Tutorgrupper/ Workshops
 • Träff med läratutorer
 • Inskription vid Soc&kom

Torsdag 30.8

Kl. 9.00 Soc&kom Festsalen, Snellmansgatan 12

 • Nivåprov i finska (obligatoriskt för alla)
 • Tutorgrupper/ Workshops

Fredag 31.8

kl. 8.15, Soc&kom Festsalen, Snellmansgatan 12

 • Välmående i studierna
 • Information om studier vid Helsingfors universitet
 • Information om studielivet