Karriäruppföljning

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitetet följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden.

Senaste rapporter om karriäruppföljning

Karriäruppföljning 2019

Magister
Karriäruppföljning 2019: Helsingfors universitets karriäruppföljnings rapport om magistrar utexaminerade 2003 – 2014
Målgruppen för den riksomfattande karriäruppföljningen var alla som hade avlagt en högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen år 2014. I rapporten används också svar från tidigare karriäruppföljningsenkäter (utexaminerade 2003–2013) för jämförelse.

Obs! Fakultetsspecifik rapporter nedan.

Doktorer
Karriäruppföljning 2019: Helsingfors universitets karriäruppföljnings rapport om doktorer utexaminerade 2004-2016

Rapporter om karriäruppföljning: hela universitetet

Karriärservicen följer upp hur de utexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden. Karriäruppföljningen inleds fem år efter examen (magistrar eller kandidater som avslutat sina studier) och två–tre år efter doktorsexamen, och görs därefter varje år.

Högre högskoleexamina, farmaceutexamen och examen för lärare inom småbarnspedagogik 

Helsingfors universitets karriäruppföljnings rapport om magistrar utexaminerade 2003 – 2014
Målgruppen för den riksomfattande karriäruppföljningen var alla som hade avlagt en högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen år 2014. I rapporten används också svar från tidigare karriäruppföljningsenkäter (utexaminerade 2003–2013) för jämförelse.

Obs! Fakultetsspecifik rapporter nedan.

Rapporten om karriäruppföljning 2017-2018 (pdf) innehåller:

 • Baskunskap om universitetens karriäruppföljningsenkäter
 • Som stöd för analysen: baskunskap om utvecklingen av arbetsmarknaden för högutbildade på 2000- talet
 • Resultaten av karriäruppföljningsenkäterna för de utexaminerade från Helsingfors universitet. De som utexaminerades under åren 2003-2012.

 

Doktorer
 

Helsingfors universitets karriäruppföljnings-rapport om doktorer utexaminerade 2004–2016 innehåller:

 • Arbetsmarknadssituationen 3 år efter utexaminering för dem som utexaminerats 2016
 • Förhållandet mellan arbete och utbildning (motsvarighet mellan arbete och utbildningsnivå, belåtenhet med examen)
 • Faktorer som påverkar sysselsättningen samt arbetslivets kompetensbehov
 • De som arbetar utanför universitetet
 • En analys av de öppna svaren: motiveringar till nöjdheten med examen med tanke på arbetskarriären
 • Som stöd för analysen: baskunskap om utvecklingen av arbetsmarknaden för högutbildade på 2000-talet
 • Registerbaserad uppföljning av sysselsättningen och arbetsmarknadssituationen (Statistikcentralen)

 

Rapport över karriäruppföljning av doktorer 2017 - 2018 (pdf) innehåller:

 • Basinformation om universitetens karriäruppföljningsenkäter
 • Till stöd för analysen: basinformation om hur arbetsmarknaden för högutbildade utvecklats under 2000-talet
 • Resultat från karriäruppföljningsenkäterna som skickats till doktorer som utexaminerats från Helsingfors universitet; utexaminerade 2004–2014

Alla rapporter finns på finska.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Veterinärmedicinska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten

Humanistiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

Medicinska fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten

Töissä.fi - högskoleutbildade i arbetslivet

Töissä.fi webbsidorna hittar du information om vilken typ av uppgifter personer med universitets- eller yrkeshögskoleexamen jobbar med.

Informationen innefattar bl.a. statistik om jobb, yrken och inkomster från olika branscher. Här finns också hundratals berättelser som är skrivna av proffs inom många olika yrkesområden. Berättelserna kan hjälpa de studerande att söka jobb inom sin egen bransch.

LinkedIn

LinkedIn erbjuder mycket information om utexaminerade av Helsingfors universitet. På Helsingfors universitets LinkedIn-sida hittar du mer än 70 000 profiler av alumner och studenter.

Du kan titta på alumnprofiler med hjälp av färdiga kategorier som bostad, arbetsgivare, studier, färdigheter eller använd sökord.

 

 

Karriäruppföljning dataskyddsbeskrivning