Kontaktpersoner i ditt utbildningsprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Ditt utbildningsprograms personal hjälper dig t. ex. med din individuella studieplan (ISP) och registrering av studiehelheter.

Du kan också hitta personalens kontaktuppgifter via Personsökning och ditt utbildningsprograms webbplats.