Läsår och undervisningsperioder

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Läsåret börjar den 1 augusti och pågår till slutet av juli påföljande år. Höstterminen börjar 1.8 och slutar 31.12, vårterminen börjar 1.1 och slutar 31.7. Undervisning ges under undervisningsperioderna.

Undervisningsperioder

Läsåret indelas i fyra undervisningsperioder på sju veckor. Perioderna följs vid hela universitetet med undantag för programmen i medicin, odontologi och veterinärmedicin. Perioderna är två på hösten och två på våren och de exakta datumen finns nedan.  Undervisningstiderna finns i Sisu.

Under läsåret infaller tre intensivperioder: före den första och tredje perioden samt efter den fjärde perioden. Intensivperioderna är avsedda för att öka undervisningsutbudet efter fakultetens och de studerandes behov. Intensivperioden erbjuder en möjlighet att ordna bl.a. olika orienterande studieavsnitt, special- och språkkurser eller förberedande kurser.

Läsåret 2022–2023

Höstterminen 2022
Vårterminen 2023
Intensivperiod 29.8–4.9 Intensivperiod 2.1–15.1
Undervisningsperiod I 5.9–23.10 Undervisningsperiod III 16.1–5.3
Tentamens- och läsvecka 24.10–30.10 Tentamens- och läsvecka 6.3–12.3
Undervisningsperiod II 31.10–18.12 Undervisningsperiod IV 13.3–7.5 (påskpaus 6.-12.4.)
Tentamens- och läsvecka 19.12–23.12 Tentamens- och läsvecka 8.5–14.5
  Intensivperiod 8.5–31.5

Läsåret 2023-2024

Höstterminen 2023
Vårterminen 2024
Intensivperiod 28.8–3.9 Intensivperiod 2.1–14.1
Undervisningsperiod I 4.9–22.10 Undervisningsperiod III 15.1–3.3
Tentamens- och läsvecka 23.10–29.10 Tentamens- och läsvecka 4.3–10.3
Undervisningsperiod II 30.10–17.12 Undervisningsperiod IV 11.3–5.5 (påskpaus 28.3.-3.4.)
Tentamens- och läsvecka 18.12–23.12 Tentamens- och läsvecka 6.5–12.5
  Intensivperiod 6.5–31.5

Utbytestid

Terminen för utbytesstudenter som kommer till Helsingfors universitet:

2022–2023

  • Höstterminen: 30.8 – 23.12.2022
  • Vårterminen: 11.1 – 31.5.2023

Utbytestiden omfattar 2-3 dagars lång, obligatorisk orienteringsvecka.

 

2023–2024

  • Höstterminen: 29.8 – 22.12.2023
  • Vårterminen: 10.1 – 31.5.2024

Utbytestiden omfattar 2-3 dagars lång, obligatorisk orienteringsvecka.

Undervisningsfria perioder och sommaren

Efter varje period följer en tentamens- och läsvecka som är fri från undervisning.

Vid årsskiftet finns ett avbrott i undervisningen på ca fyra veckor mellan andra och tredje perioden. Avbrottet erbjuder dock en möjlighet att ordna bl.a. olika orienterande studieavsnitt och special- och intensivkurser.

Under vårterminen sker ett avbrott i undervisningen vid påsk: tre dagar före och tre dagar efter första påskdagen (från torsdag till onsdag).

Sommarperioden börjar efter den fjärde periodens tentamens- och läsvecka och fortsätter fram till början av intensivperioden i augusti. Det är möjligt att studera också på sommaren.

Största delen av universitetets sommarstudier ordnas av Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. Öppna universitetets sommarstudier är avgiftsfria för närvaroanmälda grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Obs! Ifall du har för avsikt att höja ett vitsord vid Öppna universitetet för en redan godkänd kurs, bör du ändå betala Öppna universitetets kursavgift även på sommaren. Kontakta då Öppna universitetet på adressen avoin-student@helsinki.fi innan du anmäler dig.

Under sommaren är det också möjligt att ordna bland annat sommartentamina inom fakulteten eller utbildningsprogrammet, nivåtester, avhandlings- och studiehandledning, special- och intensivkurser samt sommarskolor.

Inskriptionen och inskriptionskarnevalen ordnas den första periodens första dag på eftermiddagen och är fri från undervisning.

Lärarnas mottagningar

Lärarna håller mottagning under läsåret i regel från början av september till slutet av maj. Mottagningspraxisen kan variera beroende på fakultet och utbildningsprogram.

Lärarna ska vara anträffbara varje vecka mellan 1.9 och 31.5 med undantag för årsskiftet. Det betyder antingen personlig mottagning eller kontakt per telefon, post eller e-post.

Studerande som skriver sin magister- eller doktorsavhandling får handledning mellan 1.9 och 31.5.