Läsår och undervisningsperioder

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Läsåret börjar den 1 augusti och pågår till slutet av juli påföljande år. Höstterminen börjar 1.8 och slutar 31.12, vårterminen börjar 1.1 och slutar 31.7. Undervisning ges under undervisningsperioderna.

Undervisningsperioder

Läsåret indelas i fyra undervisningsperioder på sju veckor. Perioderna följs vid hela universitetet med undantag för programmen i medicin, odontologi och veterinärmedicin. Perioderna är två på hösten och två på våren och de exakta datumen finns nedan.  Undervisningstiderna finns i Sisu.

Under läsåret infaller tre intensivperioder: före den första och tredje perioden samt efter den fjärde perioden. Intensivperioderna är avsedda för att öka undervisningsutbudet efter fakultetens och de studerandes behov. Intensivperioden erbjuder en möjlighet att ordna bl.a. olika orienterande studieavsnitt, special- och språkkurser eller förberedande kurser.

Läsåret 2021-2022

Höstterminen 2021
Vårterminen 2022
Intensivperiod 30.8.–.5.9. Intensivperiod 3.1.–16.1.
Undervisningsperiod I 6.9.–24.10. Undervisningsperiod III 17.1.–6.3.
Tentamens- och läsvecka 25.10.–31.10. Tentamens- och läsvecka 7.3.–13.3.
Undervisningsperiod II 1.11.–19.12. Undervisningsperiod IV 14.3.–8.5.
Tentamens- och läsvecka 20.12.–23.12. Tentamens- och läsvecka 9.5.–15.5.
  Intensivperiod 9.5.–31.5.

Läsåret 2022–2023

Höstterminen 2022
Vårterminen 2023
Intensivperiod 29.8.–4.9. Intensivperiod 2.1.–15.1.
Undervisningsperiod I 5.9.–23.10. Undervisningsperiod III 16.1.–5.3.
Tentamens- och läsvecka 24.10.–30.10 Tentamens- och läsvecka 6.3.–12.3.
Undervisningsperiod II 31.10.–18.12. Undervisningsperiod IV 13.3.–7.5.
Tentamens- och läsvecka 19.12.–23.12. Tentamens- och läsvecka 8.5.–14.5.
  Intensivperiod 8.5.–31.5.

 

Utbytestid

Terminen för utbytesstudenter som kommer till Helsingfors universitet:

2021–2022

  • Höstterminen: 31.8. – 23.12.2021
  • Vårterminen: 12.1. – 31.5.2022

Utbytestiden omfattar 2-3 dagars lång, obligatorisk orienteringsvecka.

Undervisningsfria perioder och sommaren

Efter varje period följer en tentamens- och läsvecka som är fri från undervisning.

Vid årsskiftet finns ett avbrott i undervisningen på ca fyra veckor mellan andra och tredje perioden. Avbrottet erbjuder dock en möjlighet att ordna bl.a. olika orienterande studieavsnitt och special- och intensivkurser.

Under vårterminen sker ett avbrott i undervisningen vid påsk (tre dagar före och tre dagar efter första påskdagen).

Sommarperioden börjar efter den fjärde periodens tentamens- och läsvecka och fortsätter fram till början av intensivperioden i augusti. Under sommaren ordnas bl.a. sommartentamina, tentamina och nivåtest, handledning av avhandlingar och studier, special- och intensivkurser, sommarskolor och studier vid Öppna universitetet.

Inskriptionen och inskriptionskarnevalen ordnas den första periodens första dag på eftermiddagen, som är fri från undervisning.

Lärarnas mottagningar

Lärarna håller mottagning under läsåret i regel från början av september till slutet av maj. Mottagningspraxisen kan variera beroende på fakultet och utbildningsprogram.

Lärarna ska vara anträffbara varje vecka mellan 1.9 och 31.5 med undantag för årsskiftet. Det betyder antingen personlig mottagning eller kontakt per telefon, post eller e-post.

Studerande som skriver sin magister- eller doktorsavhandling får handledning mellan 1.9 och 31.5.