Learning Agreement instruktioner för ett freemover-stipendium

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Den här instruktionen är avsedd för HU studerande som ansöker om ett freemover-stipendium.

STUDIEPLAN

(Learning Agreement)

Om du ännu inte har kollat vilka kurser ditt utbytesuniversitet erbjuder, så gör det senast nu! Den här biten av processen är ofta den knepigaste, men ge inte upp.

Välj en lämplig mängd sådana kurser som passar den examen du avlägger vid Helsingfors universitet. Studierna kan inkluderas i den magisters examen du ämnar avlägga efter din kandidat examen. I en del fall kan det löna sig att göra två alternativa studieplaner var av den andra görs enligt fritt format i ett word-dokument.  Lär mera om hur du kan planera dina utbytesstudier här.

Du måste avlägga minst 5 studiepoäng per månad vid utbytesuniversitetet. Du måste alltså få ihop minst 20-30 sp per termin under utbytet beroende av terminens längd vid utbytesuniversitetet. Studieplanen ska dock innehålla 30 sp/utbytestermin även om terminen vid utbytesuniversitetet är kortare än sex månader. Inom EU/EES används oftast studiepoängsystemet ECTS, vilket innebär att utbytesuniversitetets studiepoäng motsvarar poängen vid Helsingfors universitet. Undantaget är Storbritannien, vars studiepoäng motsvarar en halv poäng vid Helsingfors universitet (1 credit i Storbritannien = 1/2 sp i ECTS). Utanför EU/EES är systemen ofta annorlunda, så ta reda på hur många kurser/studiepoäng som krävs i det land du tänker åka till. Läs mer under Utbytesplatser.

Ta reda på vilka kurser du får ta vid utbytesuniversitetet, t.ex. gå till utbytesuniversitetets webbplats och sök fram kursutbudet som riktar sig till utbytesstudenter. Om du inte hittar kursutbudet kan du vid behov kontakta utbyteskoordinatorn vid det universitet du är intresserad av.

Var förberedd på att en plan alltid är bara en plan. Ofta måste planen göras utgående från föregående läsårs undervisningsutbud. Ju fler utbytesstudier du tänker använda till att ersätta obligatoriska kurser i din examen, desto mer detaljerad bör studieplanen vara.

Tekniska tips:

 • Studieplanen görs på Learning Agreement-formuläret i Mobility Online efter att du har registrerat dig. Spara studieplanen i systemet en kurs i taget. 
 • Anteckna för varje kurs
  • namnet på kursen vid utbytesuniversitetet
  • kursens omfattning (i utbytesuniversitetets egna studiepoäng, även om det i Mobility Online står ECTS)
  • kursens kod (om du hittar en, inte obligatorisk)
  • vad kursen vid utbytesuniversitetet skulle ersätta: namnet och omfattningen på kursen/studieavsnittet som hör till din examen vid Helsingfors universitet och som skulle ersättas av kursen vid utbytesuniversitetet. Alternativt fyll i ”separat biämne som genomförs utomlands” eller ”valfria studier”.
 1. Exempel:
  Ludwig-Maximilians-Universität München: Theoretical Condensed Matter Physics, 17139, 5 ECTS
  Helsingfors universitet: Solid state physics, MATR303, 5 ECTS
 2. Exempel:
  Chinese University of Hong Kong: Chinese Business and Economy, CHES5115, 3 Chinese University of Hong Kong credits
  Helsingfors universitet Valfria studier som ingår i kandidatexamen, 6 ECTS
 • När du gör din studieplan ska du först ladda ner själva formuläret från ditt Mobility Online-konto och spara det som en fil på din egen dator. Foga dokumentet till din ansökan genom att ladda upp det i inlämningsmappen på ditt Mobility Online-konto.
 • Din studieplan behöver inte vara undertecknad av en representant för Helsingfors universitet då du lämnar in din ansökan till Helsingfors universitet, även om det på formuläret finns en plats reserverad för det.
 • Studerande kan ofta avlägga sin valfri studiehelhet under utbytet. Se mera information under tillgodoräknande av kunskaper.
 • Om du tänker ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med utlandsstudier ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”.