Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Den här sidans innehåll gäller endast studenter som påbörjat sina studier innan 1.8.2017. Du behöver inte välja något utbildningsprogram i menyn, den är avsedd för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

De här anvisningarna riktar sig till studenter vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten som inlett sina studier före hösten 2017.

Klicka på länkarna nedan för att komma till de anvisningar som gäller ditt utbildningsprogram. Du kan avlägga examen enligt de gamla examensfordringarna fram till 18.12.2020 eller övergå till ett nytt utbildningsprogram. Anvisningarna är indelade enligt de alternativen.

Du ska särskilt beakta den nya examensstrukturens bestämmelser om studiernas giltighetstid, dvs. när studier föråldras. I de nya utbildningsprogrammen kan studier som är äldre än tio år inte inkluderas i examen. Föråldrade studieprestationer måste genomföras på nytt.

Om du i juni 2018 fick ett brev som gällde återupptagandet av studierna, ska du bekanta dig med ditt utbildningsprograms anvisningar för den gamla examensstrukturen (välj länk nedan; anvisningarna för den gamla strukturen finns i vänstra kolumnen).

För att säkra utexaminering enligt de gamla examensfordringarna lämna in din kandidatavhandling till din handledare för granskning senast den 13.11.2020 om inte annat överkommits med handldaren.

Se från Wiki dagarna för magisteravhandlingens godkänning

Lämna in blanketterna för godkännande av studiehelhet till helhetens ansvariga i god tid helst i början av december. Ifall studiehelheten saknar enskilda studieprestationer anteckna prestationerna med uppmärksamhets färg och anteckna den planerade prestationsdagen på blanketten. Helheterna tas emot fram till 18.12.2020.

Slutföra examen före 18.12.2020.

Utbildningsprogrammens egna anvisningar:

Övriga studier: