Mentorskap

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Mentorverksamhet är ett utmärkt sätt att stärka din självkännedom, nätverka och skaffa kunskaper om arbetslivet.  Det finns många olika aktörer som kan erbjuda dig en mentor.

Vad är mentorskap?

Mentorskap är en enkel metod som grundar sig på växelverkan mellan en mentor och en adept, som får handledning av mentorn. Adeptens frågor, intressen och mål definierar innehållet i mentorskapet. Diskussionerna baserar sig på konfidentialitet, engagemang och öppenhet. Det viktiga är att sätta upp mål och arbeta för att uppfylla dem.

Du kan ha nytta av mentorskap om du funderar på vilken karriärväg du ska välja eller vill ha stöd för att klargöra vad din expertidentitet består av. Med mentorn kan du till exempel diskutera dina styrkor, identifiera och sätta ord på dina utvecklingsområden och kompetenser, diskutera olika karriäralternativ och kännedom om arbetslivet, karriärplanering och beslut samt hur man söker jobb.

Du kan delta i mentorskap när du utexamineras, eller tidigare under studietiden, när du funderar på de här frågorna eller om du är osäker på dina framtidsplaner.

Helsingfors universitets gruppmentorprogram

Universitetet har ett gruppmentorprogram där alumner (som utexaminerats från HU) handleder en liten grupp på 2–4 studerande. Programmet är öppet för alla studerande vid Helsingfors universitet. I gruppen kan du som studerande få ta del av både mentorns kunskaper, förståelse och erfarenhet, och få kamratstöd och ett bredare perspektiv genom diskussioner med andra studerande.

Ansökningen till mentorprogrammet infaller på hösten. Mentorprogrammet börjar med en gemensam träff i november och efter det träffas grupperna ungefär en gång i månaden till slutet av april. Programmet avslutas med ett gemensamt evenemang i april–maj.

Studentresponsen berättar vad deltagarna har fått ut av programmet, till exempel:

  • stöd och råd, självförtroende och tro på ens egna förmågor
  • självkännedom, förmåga att identifiera sina styrkor och kommunicera dem till andra
  • information om olika karriäralternativ och en starkare expertidentitet
  • klarhet i egna karriärplaner
  • mod att fatta beslut och tro på sina drömmar
  • praktiska tips för hur man söker jobb, och nätverk.

Se även:

Programmet startade 2012 och hittills har ca flera hundra studenter från alla fakulteter har deltagit.  Programmet koordineras av Karriärservicen i samarbete med Helsingfors universitets alumnverksamheten.

Övriga mentorprogram

Suomen Mentorit ry:s mentorprogram:

Antagningen till programmet sker två gånger om året, på våren och hösten.

Du kan söka till programmet om du

1) utexamineras från en högskola inom sex månader eller

2) har utexaminerats från en högskola för högst två år sedan

3) söker fast jobb för första gången och är intresserad av att utveckla dig själv

4) vill få en mentor

5) är högst 32 år gammal.

Se närmare information på Suomen Mentorit ry:s webbplats och på Facebook (på finska).

Ämnesföreningar:

Många ämnesföreningar och vissa nationer vid Helsingfors universitet ordnar mentorverksamhet. Du kan kontakta den arbetslivsansvarige vid din ämnesförening. Alla föreningar hittar du på studentkårens sidor.

Fackorganisationer:

Om du är medlem i ett fackförbund kan du fråga om det har mentorverksamhet. Alla fackförbund hittar du på Akavas sidor.

Hitta en mentor själv

Du kan också be en person som arbetar inom en bransch du är intresserad av att bli din mentor. Om du inte känner någon lämplig person kan du till exempel söka alumner via LinkedIn. Se närmare anvisningar under rubriken Att söka arbete -> Känn dina alternativ.

Om du själv skaffar dig en mentor lönar det sig att läsa handboken för mentorskap.

Du kan också kontakta karriärservicen om du har frågor angående mentorskap.