MOOC-kurser | Öppna Universitetet

 

MOOC är nätkurser som är öppna för alla och vars deltagarantal inte är begränsat. Förkortningen MOOC kommer från de engelska orden Massive Open Online Course. 

Anmälning

  • MOOC-kursernas anmälningspraxis varierar från kurs till kurs. Du hittar de uppgifter du behöver på kursens kurssida.
  • Du kan bekanta dig med och delta i MOOC-kurser gratis. Du betalar studieavgiften till Öppna universitetet först när du vill få en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen i Helsingfors universitets studieprestationsregister. 
  • En del av MOOC-kurserna vid Helsingfors universitet är helt avgiftsfria. Du hittar information om studieavgiften på kursens kurssida. 

Hur är det att studera på en MOOC?

  • MOOC-studierna är vanligtvis mycket självständiga. 
  • MOOC-kurs är vanligtvis öppen under en viss tid (t.ex. en termin eller ett läsår), under vilken man kan delta i den flexibelt efter hur det passar en själv. 
  • För MOOC-kurserna behövs vanligen inte Helsingfors universitets användarnamn. Då beviljas det inte heller. 
  • Närmare uppgifter om deltagande, anmälan och studier finns på kursens kurssida. 
  • Läs mer om studier på webben: Nätstudier 

Utbudet av MOOC-kurser